Konsultacje w 2022 roku

Konsultacje projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejsckiej dla MOF GW

PlakatW twojej okolicy brakuje ścieżki rowerowej, przez co musisz jeździć ruchliwą drogą wspólnie z samochodami? Uważasz, że tani i komfortowy transport publiczny jest potrzebny w twojej gminie? Twój dojazd do pracy wymaga kilku przesiadek, a na każdy środek transportu musisz kupić osobny bilet? Może lubisz wszędzie chodzić pieszo, ale po drodze napotykasz wiele niebezpiecznych miejsc?

Wraz z miastami, które wchodzą w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego (MOF GW) przygotowujemy Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który ma stanowić integralną i zrównoważoną koncepcję mobilności, majacą na celu zaspokojenie potrzeb w zakresie przemieszczania, obniżenie negatywnego wpływu na środowisko oraz podnoszenie jakości życia mieszkańców.

od 15 grudnia do 15 stycznia będą trwały konsultacje społeczne projektu Planu. To ostatni etap powstawania dokumentu, do którego zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych i przedsiębiorców.

Z projektem można zapoznać się tutaj.

Wnioski można składać:
- za pomocą ankiety on-line,
- drogą elektroniczną za pomoca formularza (który znajdziecie tutaj), na adres e-mail: wgt@um.gorzow.pl,
- drogą tradycyjną - przez przesłanie pocztą papierowego formularza uwag i wniosków (który znajdziecie tutaj) na adres:  Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego, Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wielkopolski,  z  adnotacją na kopercie: Konsultacje społeczne projektu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego",
- osobiście na wydrukowanym formularzu uwag i wniosków w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego, Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Myśliborska 34, pokój 202, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
- podczas dyżurów telefonicznych w dni robocze, w okresie trwania konsultacji społecznych, w godzinach pracy Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego pod numerem telefonu 95 73 55 732/881.

Otwarte spotkanie z mieszkańcami i interesariuszami odbędzie się 10 stycznia (wtorek) o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 4. Miejsce jest dostępne dla osób o ograniczonej mobilności ruchowej. Nie obowiązują na nie zapisy.

 

 

 

 Możliwość składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

MapaPrezydent Miasta informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Marcina Kasprzaka i Mazurkowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z podjętą uchwałą dotyczącą w/w planu wraz z załącznikiem graficznym można się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury, mieszczącym się na ul. Myśliborskiej 34 pokój 7 oraz tutaj.

Uwagi można składać:
- pisemnie do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na adres ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
- za pomocą poczty elektronicznej na adres: wua@um.gorzow.pl,
- ustnie do protokołu,
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Czekamy na nie do dnia 5 stycznia 2023 roku.

 

 

 

 

Możliwość składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

MapaPrezydent Miasta informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Węgierskiej i Czeskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 grudnia 2022 r., o godz. 14:00 w pokoju nr 7 (Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, przy ul. Myśliborskiej 34)

Uwagi można składać do Prezydenta Miasta
:
- pisemnie na adres ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: pracownia@um.gorzow.pl z dopiskiem „Uwagi do planu dla obszaru położonego w rejonie ulic: Węgierskiej i Czeskiej",
- ustnie do protokołu, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 95 7355 505 lub /899.

Czekamy na nie do dnia 30 grudnia 2022 r.

Z dokumentami można się również zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury, mieszczącym się na ul. Myśliborskiej 34 pokój 7 w godz.: 8:00 - 15:00, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (tel. 95 7355-505 lub 95 7355-899) oraz tutaj.

 

 

 

 

Możliwość składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

MapaPrezydent Miasta informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych:
- w rejonie ulic: Krętej i Sowiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- na południe od ul. Traugutta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z podjętymi uchwałami, dotyczącymi w/w planów można się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury, mieszczącym się na ul. Myśliborskiej 34 pokój 7 oraz tutaj.

Uwagi można składać:
- pisemnie do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na adres ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: pracownia@um.gorzow.pl,
- ustnie do protokołu,
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Czekamy na nie do dnia 5 grudnia 2022 r.

 

 

 

 

Możliwość składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

MapaPrezydent Miasta informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla:
- obszaru położonego u zbiegu ulic Wylotowej i Strażackiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- obszaru położonego pomiędzy ulicami Mickiewicza, Dąbrowskiego, Borowskiego i rzeką Kłodawką wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 listopada 2022 r., w pokoju nr 7 (Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, przy ul. Myśliborskiej 34):
- o godz. 14:00 dla obszaru położonego u zbiegu ulic Wylotowej i Strażackiej,
- o godz. 15:00  dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Mickiewicza, Dąbrowskiego, Borowskiego i rzeką Kłodawką.

Uwagi można składać do Prezydenta Miasta
:
- pisemnie na adres ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: pracownia@um.gorzow.pl z dopiskiem „Uwagi do planu dla obszaru położonego u zbiegu ulic Wylotowej i Strażackiej" lub "Uwagi do planu dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Mickiewicza, Dąbrowskiego, Borowskiego i rzeką Kłodawką"
- ustnie do protokołu, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 95 7355 505 lub /899.

Czekamy na nie do dnia 8 grudnia 2022 r.

Z dokumentami można się również zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury, mieszczącym się na ul. Myśliborskiej 34 pokój 7 w godz.: 8:00 - 15:00, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (tel. 95 7355-505 lub 95 7355-899) oraz tutaj.

 

 

 

Możliwość składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

ZdjęciePrezydent Miasta informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie ulic:
- Rumiankowej i Tymiankowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- Kobylogórskiej Ziemiańskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 listopada 2022 r., w pokoju nr 7 (Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, przy ul. Myśliborskiej 34):
- o godz. 14:00 dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rumiankowej i Tymiankowej,
- o godz. 15:00  dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kobylogórskiej i Ziemiańskiej.

Uwagi można składać
:
- pisemnie do Prezydenta Miasta, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: pracownia@um.gorzow.pl z dopiskiem „Uwagi do planu w rejonie ulic: Rumiankowej i Tymiankowej" lub "Uwagi do planu w rejonie ulic: Kobylogórskiej i Ziemiańskiej"
- ustnie do protokołu, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 95 7355 972 lub /879.

Czekamy na nie do dnia 29 listopada 2022 r.

Z dokumentami można się również zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury, mieszczącym się na ul. Myśliborskiej 34 pokój 7 w godz.: 8:00 - 15:00, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (tel. 95 7355-972 lub 95 7355-899) oraz tutaj.

  

 

 

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

herb miasta z um w tleW dniach od 10 do 31 października prowadzone będą konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2023-2030. Jest to dokument, który wyznacza najważniejsze kierunki działań w celu zmiany i rozwiązania niekorzystnych zjawisk społecznych. Strategia wskazuje na główne obszary problemowe, priorytetowe zadania służące przeciwdziałaniu tym problemom, a także na zakładane rezultaty.

Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje wnioski, uwagi i opinie do dokumentu w trzech formach: pisemnej, w tym drogą elektroniczną, za pomocą formularza konsultacyjnego; podczas dyżuru konsultacyjnego; w trakcie publicznego spotkania konsultacyjnego, umożliwiającego dyskusję.

Plan konsultacji społecznych:

  • od 10 do 31 października - zbieranie wniosków, uwag i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, za pomocą formularza konsultacyjnego; formularz będzie można złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 4 lub przesłać e-mailowo na adres wss@um.gorzow.pl ;
  • 13 października w godz. 15.30 -16.30 - dyżur konsultacyjny w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Teatralna 26, I piętro, pok. nr 6;
  • 19 października w godz. 17.00-19.00 – protokołowane publiczne spotkanie konsultacyjne w sali sesyjnej Urzędu Miasta, ul. Sikorskiego 4.
Więcej informacji, w tym projekt strategii i formularze do pobrania znajduje się tutaj.
Monika Józwa
Wydział Spraw Społecznych

 

 

 

 

Możliwość składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

MapaPrezydent Miasta informuje  o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Janockiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski do planu można składać:
- pisemnie do Prezydenta Miasta, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp.
- za pomocą poczty elektronicznej na adres wua@um.gorzow.pl,
- ustnie do protokołu,
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Czekamy na nie do dnia 5 października 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

Z dokumentami można się również zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury, mieszczącym się na ul. Myśliborskiej 34 pokój nr 7, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem: 957355505.

 

 

 

Możliwość składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

MapaPrezydent Miasta informuje  o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Słabońskiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski do planu można składać:
- pisemnie do Prezydenta Miasta, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp.
- za pomocą poczty elektronicznej na adres wua@um.gorzow.pl,
- ustnie do protokołu,
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Czekamy na nie do dnia 7 października 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

Z dokumentami można się również zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury, mieszczącym się na ul. Myśliborskiej 34 pokój nr 7.

 

 

 

Możliwość składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

MapaPrezydent Miasta informuje  o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Pomorskiej i Chemicznej oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski do planu można składać:
- pisemnie do Prezydenta Miasta, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp.
- za pomocą poczty elektronicznej na adres wua@um.gorzow.pl,
- ustnie do protokołu,
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Czekamy na nie do dnia 7 października 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

Z dokumentami można się również zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury, mieszczącym się na ul. Myśliborskiej 34 pokój nr 7.

 

 

 

Konsultacje dla organizacji pozarządowych

ZdjęcieW dniu 29.08.2022 roku rozpoczęły się konsultacje skierowane do organizacji pozarządowych dotyczące projektów:

1. Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023;
2. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.

Uwagi można składać:

-> podczas otwartego spotkania, które odbędzie się 14.09.2022 r. w godz. 15:30 – 17:00 w Sali sesyjnej Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 4,
-> na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: wss@um.gorzow.pl,
                                                                                                        -> zgłoszenie się osobiste na dyżur konsultacyjny 06.09.2022 r. w godz. 15:00 – 16:30 w Klubie Abstynenta
                                                                                                            przy ul. Łużyckiej 32/4.

Na uwagi czekamy do 20.09.2022 roku.
Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

 

 

 

Możliwość składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

MapaPrezydent Miasta informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego wzdłuż ul. Edwarda Jancarza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2022 r. o godz. 15.00, w pokoju nr 7 (Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, przy ul. Myśliborskiej 34).

Uwagi można składać
:
- pisemnie do Prezydenta Miasta, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: pracownia@um.gorzow.pl z dopiskiem „uwagi do planu dla obszaru położonego wzdłuż ul. Jancarza”,
- ustnie do protokołu, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 95 7355 972 lub /879.

Czekamy na nie do dnia 6 września 2022 r.


Z dokumentami można się również zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Archotektury, mieszczącym się na ul. Myśliborskiej 34 pokój 7 w godz.: 8:00 - 15:00, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (tel. 95 7355-972 lub 95 7355-899).
Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

 

 

 

 

Możliwość składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

MapaPrezydent Miasta informuje  o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Staszica a ul. Dunikowskiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski do planu można składać:
- pisemnie do Prezydenta Miasta, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp.
- za pomocą poczty elektronicznej na adres wua@um.gorzow.pl,
- ustnie do protokołu,
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Czekamy na nie do dnia 5 sierpnia 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

Z dokumentami można się również zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury, mieszczącym się na ul. Myśliborskiej 34 pokój nr 7, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (tel. 95 7355-972 lub 95 7355-505).

 

 

 

Możliwość składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

MapaPrezydent Miasta informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na południe od ul. Walczaka, pomiędzy ul. Silwanowską i wschodnią granicą miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 lipca 2022 r. o godz. 15:00, w pokoju nr 7 (Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, przy ul. Myśliborskiej 34).

Uwagi można składać:
- pisemnie do Prezydenta Miasta, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: pracownia@um.gorzow.pl z dopiskiem „uwagi do planu dla obszaru położonego na południe od ul. Walczaka, pomiędzy ul. Silwanowską i wschodnią granicą miasta”,
- ustnie do protokołu, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 95 7355 899 lub /505.

Czekamy na nie do dnia 22 sierpnia 2022 r.

Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

Z dokumentami można się również zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury, mieszczącym się na ul. Myśliborskiej 34 pokój nr 7 w godz. 8:00 – 15:00, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym  (tel. 95 7355-899 lub 95 7355-505).

 

 

 

 

Możliwość składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

MapaPrezydent Miasta informuje  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na północ od ul. Szczecińskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektu można składać
:
- pisemnie do Prezydenta Miasta,
- za pomocą poczty elektronicznej na adres pracownia@um.gorzow.pl, z dopiskiem "uwagi do planu dla obszaru położonego na północ od ul. Szczecińskiej",
- ustnie do protokołu, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Czekamy na nie do dnia 7 lipca 2022 r.

Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.


Z dokumentami można się również zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury, mieszczącym się na ul. Myśliborskiej 34, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Pod tym numerem można się również skontaktować z pracownikami w sprawie wniesienia uwag ustnych do protokołu: tel. 95 7355-505 lub 95 7355-899.

 

 

 

 

Możliwość składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

MapaPrezydent Miasta informuje  o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kosynierów Gdyńskich, Mościckiego, Wańkowicza i Parkiem Słowiańskim oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski do planu można składać
:
- pisemnie do Prezydenta Miasta,
- za pomocą poczty elektronicznej na adres wua@um.gorzow.pl,
- ustnie do protokołu,
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Czekamy na nie do dnia 14 czerwca 2022 r.

Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

Z dokumentami można się również zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury, mieszczącym się na ul. Myśliborskiej 34, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
(tel. 95 7355-505 lub 95 7355-945) 

 

 


 

Możliwość składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

MapaPrezydent Miasta informuje  o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Małyszyńskiej i Rolnej oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski do planu można składać:
- pisemnie do Prezydenta Miasta,
- za pomocą poczty elektronicznej na adres wua@um.gorzow.pl,
- ustnie do protokołu,
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Czekamy na nie do dnia 6 czerwca 2022 r.

Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.


Z dokumentami można się również zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury, mieszczącym się na ul. Myśliborskiej 34, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
(tel. 95 7355-505 lub 95 7355-945).

 

 

 

 

Zapraszamy na warsztaty dotyczące rozwiązań w zakresie komunikacji zbiorowej i indywidualnej

ZdjęcieRozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń do udziału w warsztacie dotyczącym rozwiązań w zakresie funkcjonowania komunikacji zbiorowej oraz indywidualnej (w tym pieszej i rowerowej) na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa.
Uczestnicy warsztatów zapoznają się z Raportem Diagnostyczno – Strategicznym, a także wezmą udział w dyskusji na temat rozwiązań, które ulepszą poruszanie się po Gorzowie i okolicy.

Spotkanie odbędzie się 7 czerwca o godzinie 13:00 w Sali sesyjnej Urzędu Miasta. Jest ono organizowane w ramach prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF GW.

Formularz dostępny jest tutaj: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekO5Rd1rpf9kWBn4qA3-hNS0Xi_2fPDk8V6XkY-PSWEUZPLQ/viewform

Zapisy trwają do 5 czerwca.

Ponadto do końca maja w autobusach prowadzone są badania marketingowe. Sprawdzana będzie ilość pasażerów poszczególnych linii oraz to, jakimi biletami posługują się pasażerowie. Wyniki badań również będą pomocne w usprawnieniu komunikacji zbiorowej.

 

 

 

 

Możliwość składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

MapaPrezydent Miasta informuje  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Koniawską, Kobylogórską i Krótką, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Pozwoli to na zweryfikowanie obowiązujących obecnie ustaleń planistycznych i wypracowanie odpowiedniego do obecnych uwarunkowań przeznaczenia oraz zasad zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów, w tym w zakresie układu komunikacyjnego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 maja 2022 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Myśliborskiej 34, w pokoju nr 7.

Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

Uwagi
należy składać z podaniem nazwiska i imienia lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, do dnia 23 czerwca 2022 r.

 

 

 

 

Możliwość składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

MapaPrezydent Miasta informuje  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na północ od ul. Zawadzkiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 maja 2022 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Myśliborskiej 34, w pokoju nr 7.

Uwagi
, z podaniem nazwiska i imienia lub nazwy jednostki organizacyjnej, można składać do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego:
- na piśmie, na adres ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
- ustnie do protokołu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 95 7355 899/ 505,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: pracownia@um.gorzow.pl z dopiskiem „uwagi do planu położonego na północ od ulicy Elżbiety Zawadzkiej”.

Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

Na uwagi czekamy do 2 czerwca 2022 r.

 

 

 

 

Zbieramy opinie mieszkańców na temat problemów społecznych

ZdjęcieOficyna Profilaktyczna z Krakowa, która na zlecenie Urzędu Miasta realizuje Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2023-2030, prosi o uzupełnienie anonimowej ankiety, która posłuży rozwiązywaniu problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy, a także zaplanowaniu odpowiednich działań.

Link do ankiety znajduje się tutaj.

Gorzowianie mają możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie, za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „wyślij”.


 

 

Możliwość składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

MapaPrezydent Miasta informuje  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Piłsudskiego, ul. Czereśniową,  ul. Walczaka i Parkiem Kopernika wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna
nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 r. od godziny 15.30 w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Myśliborskiej 34, w pokoju nr 7.

Uwagi, z podaniem nazwiska i imienia lub nazwy jednostki organizacyjnej, można składać do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego:
- na piśmie, na adres ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
- ustnie do protokołu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 95 7355 505/ 945,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: pracownia@um.gorzow.pl z dopiskiem „uwagi do planu położonego pomiędzy ul. Piłsudskiego, ul. Czereśniową,  ul. Walczaka i Parkiem Kopernika”.

Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

Na uwagi czekamy do 24 maja 2022 r.

 

 

 

 

Badanie preferencji komunikacyjnych

ZdjęcieZachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej mobilności na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego (MOF GW), czyli Gorzowa Wielkopolskiego i jego otoczenia, które ma wpływ na jego funkcjonowanie. W skład MOF GW wchodzą: miasto Gorzów Wielkopolski, gmina Bogdaniec, gmina Deszczno, gmina Kłodawa, gmina Santok, gmina Lubiszyn, gmina Skwierzyna, miasto i gminy Witnica, miasto Kostrzyn nad Odrą oraz miasto i gmina Strzelce Krajeńskie.

Celem udostępnionej ankiety jest poznanie potrzeb, oczekiwań, problemów mieszkańców związanych z przemieszczaniem się. Pozwoli to na wyznaczenie kierunków rozwoju systemu transportowego oraz propozycje działań w ramach opracowania Planu zrównoważonej mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego. Dzięki wdrożeniu planu, w naszej okolicy może być ciszej, bezpiecznej i ładniej. Mamy też szansę, by oddychać zdrowszym powietrzem.

Ankietę znajdziecie tutaj.

Czekamy od 7 do 21 marca 2022 r.

 

 

 

 

Możliwość składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

MapaPrezydent Miasta informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Czereśniową, Kościuszki, Siedzikówny – Inki i Walczaka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi można wnosić w terminie do 23 marca 2022 r.
Więcej szczegółów znajdziecietutaj.

 

 

 

Możliwość składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

MapaPrezydent Miasta informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Węgierskiej i Czeskiej oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Wnioski do planu i do prognozy można wnosić w terminie do 2 marca 2022 r.
Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.


 

 

 

Możliwość składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

MapaMiasto informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego u zbiegu ulic Wylotowej i Strażackiej oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski do planu i do prognozy można wnosić w terminie do 7 lutego 2022 r.
Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

 

 

 

Możliwość składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

MapaMiasto informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Górczyńskiej i kard. Stefana Wyszyńskiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Górczyńskiej i kard. Stefana Wyszyńskiego, o powierzchni 2,25 ha, wynika z konieczności dostosowania przesądzeń planistycznych zawartych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do kierunków określonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego (Uchwała Nr XXXIV/602/2021 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2021 r.) w tym, w świetle zgłaszanych potrzeb inwestycyjnych (wnioski o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid.113/3 – w celu umożliwienia lokalizacji zabudowy usługowej).

Aktualnie dla tego obszaru, obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Owocowej (Uchwała Nr XIV/205/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 lipca 2007 r.). W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego, określono kierunek rozwoju dla obszaru wskazanego do objęcia procedurą planistyczną jako: strefa zabudowy usługowej, strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej.

Uwagi można wnosić w terminie do 7 lutego 2022 r. Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

 

 

 

Możliwość składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

MapaMiasto informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie Ronda Europejskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Ronda Europejskiego, wynika z uwzględnienia wniosku właściciela działek wskazanych do objęcia procedurą planistyczną i ma na celu zmianę obowiązujących obecnie ustaleń planistycznych z uwzględnieniem zgłaszanych potrzeb inwestycyjnych, w tym dotyczących korekty wskaźnika miejsc parkingowych (odpowiednio do występujących uwarunkowań).

Aktualnie dla tego obszaru, obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. na południe od ulicy Myśliborskiej (Uchwała Nr XIII/162/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 2 lipca 2003 r.) oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. na północ od ulicy Myśliborskiej (Uchwała Nr LXXI/710/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 marca 2002 r.).

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego (Uchwała Nr XXXIV/602/2021 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 lutego 2021 r. ze zm.), przedmiotowy teren znajduje się w strefie zabudowy usługowej, w której dopuszczono usługi o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m kw.

Uwagi można wnosić w terminie do 21 lutego 2022 r.
Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.
 
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.