16. Deptak Chrobrego – kręgosłup Nowego Miasta

torowisko i drzewwa z lotu ptaka       logotypy unijne              

  ■         Nazwa zadania w dokumentach aplikacyjnych oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. Przedsięwzięcie nr 16 jest jednym z elementów tego zadania realizowanym w obszarze rewitalizacji.

                       ■         Cel rewitalizacji realizowany przez to przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 5.4. Gruntownie zmodernizować deptak na Chrobrego

                       ■         Opis realizowanych zadań i lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polega na gruntownym odnowieniu deptaka na ulicy Chrobrego. Odzyska on swoją dawną funkcję pieszego ciągu spacerowo-handlowego w ścisłym centrum miasta. Koncepcja jego aranżacji powinna być projektowana z udziałem społecznym. Na tej ulicy będzie się koncentrował nie tylko znaczący wysiłek inwestycyjny, ale też największy zakres zmasowanych działań z obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej.

                       ■         Podmiot realizujący przedsięwzięcie

Wydział Inwestycji

                       ■         Szacowana wartość przedsięwzięcia i źródło finansowania

3 700 000,00, w tym: budżet miasta oraz POIiŚ 2014-2020. (skalkulowano wyłącznie koszty nawierzchni, pozostałe elementy infrastruktury zostały skalkulowane w przedsięwzięciu nr 5 Głęboka modernizacja systemu tramwajowego w obszarze rewitalizacji).

                       ■         Opis powiązań i synergii z innymi przedsięwzięciami

Występuje synergia z następującymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi:

  • Przedsięwzięcie nr 5 Głęboka modernizacja systemu tramwajowego
  • Przedsięwzięcie nr  10   „Mieszkać lepiej” – konkurs dotacji do remontów
  • Przedsięwzięcie nr  36  Ład wizualny w krajobrazie Gorzowa
  • Przedsięwzięcie nr  18   „Kwadrat” – wzorcowa miejska przestrzeń rekreacyjna

                       ■         Opis oddziaływania przedsięwzięcia na zdiagnozowany kryzys

Przedsięwzięcie odpowiada na deficyt przestrzeni publicznych wysokiej jakości (szczegółowa diagnoza, konkluzja 26).

                       ■         Prognozowane rezultaty przedsięwzięcia i sposób ich oceny

Rezultatem będzie wytworzenie rekreacyjno-spacerowej przestrzeni wysokiej jakości o funkcjach handlowo usługowych i wysokim walorze kulturowym.

Wskaźnik rezultatu jest binarny (TAK/NIE). Wartość bazowa = NIE. Wartość referencyjna =TAK. Pomocniczo wskaźnikiem rezultatu będzie liczba mieszkańców zamieszkałych w zasięgu pięcio­minutowego dojścia (350 m) od tej przestrzeni (liczona narastająco w przypadku realizacji w dwóch kolejnych latach). Wartość bazowa wskaźnika = 0. Wartości referencyjnej wskaźnika na tym etapie nie określa się.

Informacje o prowadzonym projekcie, aktualności dotyczące postępu prac dostępne są na stronie http://transport.gorzow.pl/

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.