42. Centra Aktywności Mieszkańców

                       ■         Cel rewitalizacji realizowany przez to przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 1.3. Stworzyć Centra Aktywności Mieszkańców w podobszarach rewitalizacji

                       ■         Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zlokalizowane w podobszarach rewitalizacji R1, R2 i R3 

                       ■         Opis realizowanych zadań

Centrum Aktywności Mieszkańców to przestrzeń dla integrowania wszystkich form aktywności społecznej przejawianej przez mieszkańców wszystkich podobszarów rewitalizacji. Zakłada się wsparcie działań prowadzących do animowania życia sąsiedzkiego we wszystkich podobszarach rewitalizacji w ramach działania MCK Zawarcie, Klubu Kultury Zodiak oraz Klubu Kultury Jedynka.

                       ■         Podmiot realizujący przedsięwzięcie

Wydziałem Kultury we współpracy z Miejskim Centrum Kultury i Biurem Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji.

                       ■         Szacowana wartość przedsięwzięcia i źródło finansowania

Zadanie finansowane w ramach budżetów jednostek odpowiedzialnych za realizację.

                       ■         Opis powiązań i synergii z innymi przedsięwzięciami

Występuje synergia z następującymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi:

  • Przedsięwzięcie nr 27 Rozwój usług wsparcia na obszarze rewitalizacji
  • Przedsięwzięcie nr 29 Jest moc! Program żywego uczestnictwa w kulturze
  • Przedsięwzięcie nr 30 Kampania tożsamościowa GORZÓW#Stąd Jestem 

                       ■         Opis oddziaływania przedsięwzięcia na zdiagnozowany kryzys

Stworzenie przyjaznej przestrzeni integrującej mieszkańców to szansa na wykorzystanie kluczowego potencjału tego obszaru o największym natężeniu zjawisk kryzysowych.

                       ■         Prognozowane rezultaty przedsięwzięcia i sposób ich oceny

Rezultatem będzie powstanie przyjaznej przestrzeni integrującej działania mieszkańców. Wskaźnikiem rezultatu będzie zsumowana w skali roku liczba mieszkańców biorących udział we wszystkich formach aktywności realizowanych w ramach Centrum. Wartość bazowa wskaźnika = 0. Zakłada się, że wskaźnik ten będzie rosnący w kolejnych latach. Wartość referencyjna równa się 520 osób rocznie.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.