Powróć do: Środowisko

Rolnictwo

Szacowanie strat w gospodarstwie rolnym i dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego informuje, że Wojewoda Lubuski powołał komisję do szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Więcej na ten temat tutaj.

Szkolenie dla rolników z zasad przeprowadzenia uboju zwierząt wykorzystywanych do produkcji mięsa na użytek własny

Szkolenie organizowane jest przez „Rolnictwo Lubuskie” Sp. z o.o. wspólnie z Lubuską Izbą Rolniczą z siedzibą w Zielonej Górze, w porozumieniu z Lubuskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii. Szkolenie kierowane jest do pełnoletnich mieszkańców województwa lubuskiego ubiegających się o zdobycie bądź poszerzenie kwalifikacji uprawniających do uboju zwierząt w gospodarstwie na użytek własny.

Każdy z uczestników otrzyma stosowne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju dotyczącego tych gatunków, których ubój na użytek własny jest dopuszczony. Szkolenie odbędzie się w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku 8 grudnia 2022 r. o godz. 10.00.

Więcej informacji tutaj. 


Planujesz uprawę maku i konopi włóknistych? Zgłoś ją wcześniej!

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego informuje,  że rolnicy, którzy są zainteresowani uprawą maku i konopi włóknistych w roku 2022 na  terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego proszeni są o zgłoszenie planowanej powierzchni uprawy oraz jej położenia do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Myśliborskiej 34, pokój nr  21 w terminie do 25 listopada 2021 r.

W ww. informacji należy zaznaczyć czy uprawa będzie prowadzona we własnym zakresie czy w ramach kontraktacji. W przypadku kontraktacji, w miarę możliwości, należy podać nazwę podmiotu skupującego, posiadającego zezwolenie Marszałka Województwa Lubuskiego.

Pozyskane dane zostaną przekazane do Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w związku z  przygotowaniem projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uprawy maku i konopi włóknistych na 2022 rok.

Telefon do kontaktu: 95 7355 689

 Komunikat dla pszczelarzy

Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp. realizuje zadanie publiczne Województwa Lubuskiego pod tytułem: „Zakup węzy pszczelej – poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich”.

W ramach dotacji udzielonej z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego, Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Gorzowie Wielkopolskim dokona zakupu węzy pszczelej dla około 360 pszczelarzy prowadzących gospodarstwa pasieczne posadowione na terenie powiatów:  miejskiego Gorzów Wlkp., gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego, międzyrzeckiego, sulęcińskiego oraz słubickiego.

Z dotacji mogą skorzystać pszczelarze zrzeszeni w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp. oraz niezrzeszeni, którzy sprzedają produkty pszczele zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na dzień 30.04.2021 r. utrzymywali rodziny pszczele zarejestrowane u Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Pszczelarze niezrzeszeni wraz z dokumentacją zgłoszeniową do projektu muszą dostarczyć zaświadczenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii o ilości utrzymywanych pszczół na dzień 30.04.2021 r.

Szczegółowych informacji o projekcie udziela kierownik biura Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp., tel. 95 728 20 54; e-mail: biuro1wzpgw@wp.pl

Więcej na ten temat i niezbędne dokumenty do pobrania tutaj.

 


Pamiętajmy o bioasekuracji!

W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie województwa lubuskiego Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. ponownie przypominają  o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji oraz bezwzględnego przestrzegania wymagań, nakazów i zakazów ujętych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.).

Działania te mają szczególne znaczenie  w zapobieganiu ewentualnemu przeniesieniu wirusa ASF do gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, niezależnie od ich wielkości, w związku z rozpoczęciem sezonu prac polowych. Prosimy wszystkich hodowców świń  o poważne podejście do zagrożenia poprzez wypełnienie obowiązków i przestrzeganie podstawowych zasad, których celem jest utworzenie barier przed wniknięciem wirusa w swoich gospodarstwach.

Równocześnie przypominamy, że przestrzeganie zasad bioasekuracji wymienionych w przytoczonym Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń jest warunkiem koniecznym do uzyskania odszkodowania w razie strat związanych z chorobą w gospodarstwie.

Więcej informacji na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz na gov.pl/rolnictwo.

 


Ostrzeżenie dla hodowców drobiu!

W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia ptasiej grypy na terenie powiatu gorzowskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. przypomina o obowiązku stosowania przez hodowców drobiu (zarówno ferm komercyjnych jak również osoby utrzymujące drób w chowie przydomowym/przyzagrodowym) przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2017 poz. 722).

W związku z powyższym należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji oraz przeprowadzić kontrolę prawidłowości działania stosowanych zabezpieczeń, a w razie potrzeby dokonania skutecznych korekt w tych obszarach, gdzie wymaga to niezwłocznej poprawy. Należy pamiętać, że ochrona przed wystąpieniem wirusa w stadzie drobiu zależy od właściciela drobiu i odpowiednich działań zabezpieczających.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. przypomina również osobom utrzymującym drób na potrzeby własne o obowiązku zgłaszania faktu utrzymywania drobiu zgodnie z §1 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017r. poz. 722). Obowiązek ten dotyczy wszystkich osób utrzymujących drób i inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Pamiętaj, że o każdym przypadku zachorowania ptaków lub zwiększonych padnięć należy informować:

  • lekarza weterynarii prywatnej praktyki,
  • powiatowego lekarza weterynarii,
  • prezydenta miasta, wójta, burmistrza
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.