43. Centrum Gorzowa – od nowa. Prototypowanie urbanistyczne.

ogródek gastronomiczny przy bistro pizza                      

■         Cel rewitalizacji realizowany przez to przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 5.2. Przekształcić ulice Wełniany Rynek i Hawelańską w przyjazną przestrzeń miejską sprzyjającą rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości i wspierającą funkcje społeczne, ekologiczne i gospodarcze

                       ■         Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie niezlokalizowane, dotyczy całości obszaru rewitalizacji.

                       ■         Opis realizowanych zadań

Projekt miękki polegający na analizie zachowań komunikacyjnych dla ulic Wełniany Rynek i Hawelańska przy zastosowaniu metody projektowania przestrzeni publicznej poprzez testowanie rzeczywistych zmian wraz z osobami, które codziennie z niej korzystają (mieszkańcami, przedsiębiorcami, klientami usług, uczestnikami lokalnego życia społecznego). Celem projektu jest przetestowanie rozwiązań służących realizacji jednego z celów szczegółowych zawartych w Programie tj.: „Poprawić jakość przestrzeni publicznych w pasach drogowych”. Angażowanie mieszkańców we współkształtowanie w bezpośrednim sąsiedztwie ich miejsca zamieszkania ulic ze spowolnionym ruchem oraz z preferencją ruchu pieszego.    

                       ■         Podmiot realizujący przedsięwzięcie

Wydział Inwestycji w porozumieniu z Biurem Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji, Wydziałem Dróg, Straży Miejskiej, Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego.

                       ■         Szacowana wartość przedsięwzięcia i źródło finansowania

146 985,00  zł – budżet miasta.

                       ■         Opis powiązań i synergii z innymi przedsięwzięciami

Występuje synergia z następującymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi:

  • Przedsięwzięcie nr 15 Centrum Gorzowa od- nowa.
    • Przedsięwzięcie nr 35 Gorzowskie Standardy Przestrzeni Publicznej i zasady udziału mieszkańców w projektowaniu przestrzeni

                       ■         Opis oddziaływania przedsięwzięcia na zdiagnozowany kryzys

W pierwotnej diagnozie do Gminnego Programu Rewitalizacji jako elementy kryzysu wskazano zdiagnozowany wśród mieszkańców brak pozytywnej identyfikacji z miastem, zwłaszcza wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji. W kolejnych badaniach wykonanych w 2019 r. na potrzeby aktualizacji GPR, potwierdzono wśród mieszkańców niskie poczucie wpływu na zmiany najbliższego otoczenia. Prowadzenie działań polegających na szerokim angażowaniu interesariuszy w zmiany zachodzące w przestrzeniach publicznych ma za zadanie wzmocnienie poczucia sprawstwa oraz wytworzenie pozytywnej identyfikacji z obszarem.    

                       ■         Prognozowane rezultaty przedsięwzięcia i sposób ich oceny

Rezultatem będzie opracowana koncepcja zagospodarowania projektowanej przestrzeni. Wskaźnikiem rezultatu będzie liczba interesariuszy zaangażowanych w opracowanie koncepcji.

RAPORT CENTRUM GORZOWA OD NOWA

PRZEDSIĘWZIĘCIE ZREALIZOWANE

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.