8. Grekokatolickie Centrum Spotkań

                      

■         Cel rewitalizacji realizowany przez to przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 1.11. Czerpać na co dzień z wielokulturowości Gorzowa

                       ■         Lokalizacja przedsięwzięcia

Obszar rewitalizacji – podobszar R1, ul. Teatralna 22

                       ■         Opis realizowanych zadań

Przedsięwzięcie polega na wyremontowaniu zabytkowej dawnej kaplicy przyszpitalnej i wygospodarowaniu przy niej pomieszczeń na potrzeby Grekokatolickiego Centrum Spotkań. W poszpitalnej kaplicy, która została wykupiona przez parafię grekokatolicką pw. Św. Jozafata w Gorzowie docelowo powstanie cerkiew greckokatolicka, w której planuje się organizować spotkania ekumeniczne budujące szacunek pomiędzy wyznaniami. Przy cerkwi grekokatolickiej planuje się wygospodarowanie sali spotkań dla mniejszości grekokatolickiej, w szczególności osób z Ukrainy, uczących się na uczelniach wyższych w Gorzowie Wlkp.

                       ■         Podmiot realizujący przedsięwzięcie

Parafia grekokatolicka pw. św. Jozafata w Gorzowie Wlkp.

                       ■         Szacowana wartość przedsięwzięcia i źródło finansowania

  • 1 000 050,00zł (wkład własny wnioskodawcy).

                       ■         Opis powiązań i synergii z innymi przedsięwzięciami

Występuje synergia z następującymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi:

  • Przedsięwzięcie nr 6 Renowacja najważniejszego zabytku Gorzowa – katedry
  • Przedsięwzięcie nr 12 MCK  w sercu miasta
  • Przedsięwzięcie nr 42 Centra Aktywności Mieszkańców

                       ■         Opis oddziaływania przedsięwzięcia na zdiagnozowany kryzys

Potrzebę wzmacniania integracji środowisk i włączenia społecznego zdiagnozowano, jako jedno z podstawowych zadań w procesie przezwyciężania kryzysu społecznego w obszarze rewitalizacji. W aspekcie integrowania środowisk mniejszości religijnych i narodowych w diagnozie czytamy: „(trzeba) korzystać z ogromnego potencjału wielokulturowości Gorzowa” (Konkluzja 34).

                       ■         Prognozowane rezultaty przedsięwzięcia i sposób ich oceny

Rezultatem będzie powstanie przestrzeni do spotkań mniejszości grekokatolickiej
i ukraińskiej oraz spotkań ekumenicznych i wielonarodowych. Wskaźnik rezultatu jest binarny (TAK/NIE). Wartość bazowa = NIE. Wartość referencyjna =TAK.

 

Więcej informacji: Postępują prace przy Grekokatolickim Centrum Spotkań

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.