33. Wsparcie zatrudnienia socjalnego

                       ■         Cel rewitalizacji realizowany przez to przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 1.8.Tworzyć pulę stabilnych zamówień dla podmiotów ekonomii społecznej i ZAZ-ów

                       ■         Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie niezlokalizowane, dotyczy całości obszaru rewitalizacji.

                       ■         Opis realizowanych zadań

Przedsięwzięcie będzie polegało na opracowaniu listy zleceń, które mogą być realizowane przez podmioty ekonomii społecznej w ramach zamówień urzędu miasta oraz podległych jednostek.

                       ■         Podmiot realizujący przedsięwzięcie

Wydziały i Biura Urzędu Miasta we współpracy z Biurem Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji.

                       ■         Szacowana wartość przedsięwzięcia i źródło finansowania

Zadanie bezkosztowe, realizowane w ramach zadań BSR oraz innych biur i wydziałów Urzędu Miasta.

                       ■         Opis powiązań i synergii z innymi przedsięwzięciami

Występuje synergia z następującymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi:

  • Przedsięwzięcie nr 27 Rozwój usług wsparcia na obszarze rewitalizacji

                       ■         Opis oddziaływania przedsięwzięcia na zdiagnozowany kryzys

Częścią zdiagnozowanego kryzysu jest niezdolność znalezienia przez niektóre grupy mieszkańców zatrudnienia na wolnym rynku z uwagi na ich specyficzne ograniczenia. Do tych osób adresowana jest spółdzielczość socjalna (diagnoza szczegółowa, konkluzja nr 4).

                       ■         Prognozowane rezultaty przedsięwzięcia i sposób ich oceny

Rezultatem będzie powstanie systemu zamówień miejskich i wprowadzenie go w życie. Wskaźnik rezultatu jest binarny (TAK/NIE).

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.