Powróć do: Komitety Rewitalizacji

II kadencja

Nabór uzupełniający do Komitetów Rewitalizacji II kadencji

Rewitalizacja 2023Zapraszamy zainteresowanych do współpracy i działania w ramach Komitetów Rewitalizacji. Zgłoszenie kandydatury jest możliwe w związku z ogłoszonym 14 kwietnia naborem uzupełniającym. Nabór dotyczy wszystkich komitetów – Centrum, Zawarcia i Osiedla Słonecznego. 

Czekamy na zgłoszenia mieszkańców obszarów rewitalizacji i pozostałych części miasta, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, właściciel nieruchomości z obszarów rewitalizacji oraz przedstawicieli władzy publicznej reprezentujący uprawnienia skarbu państwa. 

Pełna treść ogłoszenia o naborze, formularze zgłoszeń oraz wymagane listy poparcia są dostępne tutaj oraz w Biurze Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji przy ul. Sikorskiego 5, pokój nr 5.  Zgłoszenia należy składać do 8 maja 2023 r. w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta lub przesyłać na adres Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Informacji w sprawie naboru udziela Marta Piekarska Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji, tel. 95 7355685, e-mail: bsr@um.gorzow.pl

 

 


KOMITET REWITALIZACJI DEBATOWAŁ NAD SPRAWOZDANIEM Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

raport8 czerwca odbyło się spotkanie członków gorzowskiego, podczas którego członkowie komitetów omawiali „Monitoring procesu rewitalizacji. Raport za okres 15.05.2021 – 31.03.2022 r.” Efektem dyskusji jest przyjęta uchwała, w której wskazano najważniejsze oczekiwania komitetów rewitalizacji dotyczące sposobu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych – głownie w zakresie dbałości o zieleń oraz ładu wizualnego w przestrzeni miasta. Z uchwałą w sprawie zaopiniowania raportu można zapoznać się tutaj.

Kolejne spotkanie Komitetów Rewitalizacji zostało zaplanowane na 28 czerwca, na godz. 16.30 i będzie dotyczyło realizacji przedsięwzięcia „Ład wizualny w krajobrazie Gorzowa”. W spotkaniu będzie również uczestniczył Architekt Miejski.

 


 

 

PIERWSZE SPOTKANIE CZŁONKÓW KOMITETÓW REWITALIZACJI W 2022 ROKU

planer1 lutego odbyło się posiedzenie Komitetów Rewitalizacji. Podczas spotkania ustalono szczegółowy plan pracy na pierwsze półrocze.

I PÓŁROCZE 2022

1 marca

  • Przedsięwzięcie rewitalizacyjne „Węzeł intermodalny przy dworcu PKP – Zintegrowane Centrum podróży. Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej.
  • Centrum Gorzowa Od – Nowa. Modernizacja deptaka przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańską/Wełniany Rynek.
  • Tereny Zielone na Osiedlu Słonecznym.

26 kwietnia 

  • Porządkowanie przestrzeni podwórek na obszarze R1. 
  • Informacja o sposobie zagospodarowania terenu znajdującego się pomiędzy ul. Józefa Wybickiego a ulicą Strzelecką 
  • Informacja dotyczącą budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 2 (dawne kino „Słońce”). 
  • Informacja dotycząca projektu „Mieszkać Lepiej” .

10 maja

  • Wydanie opinii dotyczącej monitorowania stopnia realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 2021 r.

 

II PÓŁROCZE 2022

  • Omówienie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego Ład wizualny w krajobrazie Gorzowa.
  • Omówienie pozostałych przedsięwzięć, których wdrażania nie rozpoczęto.


II KADENCJA KOMITETÓW REWITALIZACJI ROZPOCZĘTA

członkowie komitetów rewitalizacji7 grudnia 2021r. odbyło się pierwsze posiedzenie członków komitetów rewitalizacji drugiej kadencji. Skład komitetów został wyłoniony po przeprowadzeniu procedur otwartego naboru, w tym naboru dodatkowego. Powołano składy dwóch  komitetu rewitalizacji - Centrum i Osiedle Słoneczne. Nie wpłynęły zgłoszenia do Komitetu Rewitalizacji Zawarcie.

W kadencji 2021 -2025 nad przebiegiem procesów rewitalizacji  ze strony społecznej będzie czuwać 9 osób.

Poniżej pełny skład komitetów:

Komitet Rewitalizacji – Centrum dla podobszaru R1

 

Bogusław Rychter i Tomasz Rybak – reprezentują mieszkańców obszaru rewitalizacji

Ewa Kozłowska – Bielińska – reprezentuje mieszkańców Gorzowa niebędących mieszkańcami obszaru rewitalizacji

Łucja Fice – reprezentuje właścicieli nieruchomości z obszaru rewitalizacji

Daria Lukianova – reprezentuje organizacje społeczne

Jacek Szempliński – reprezentuje Prezydenta Miasta

 

Komitet Rewitalizacji – Osiedle Słoneczne dla podobszaru R2

Grażyna Wasielewska – reprezentuje mieszkanka obszaru rewitalizacji

Maciej Buszkiewicz -  reprezentuje mieszkańców Gorzowa niebędących mieszkańcami  obszaru rewitalizacji

Marta Piekarska – reprezentuje Prezydenta Miasta.

 

Podczas pierwszego posiedzenia wybrano przewodniczących i ich zastępców. Przewodniczącymi są – Pani Daria Lukianova dla Komitetu Rewitalizacji Centrum i Pani Marta Piekarska dla Osiedla Słonecznego. Ich zastępcami zostali Tomasz Rybak (Centrum) i Grażyna Wasielewska (Osiedle Słoneczne). Kolejne spotkanie zaplanowano na 1 lutego przyszłego roku.

przy stolikach komitet rewitalizacji

członkowie komitetów rewitalizacji przy stoliku

 

Nabór dodatkowy na członków Komitetu Rewitalizacji

PlakatZgodnie z zasadami wyznaczania składu oraz zasadami działania Komitetów Rewitalizacji,   jeżeli w pierwszym naborze, w danej kategorii nie zgłosi się żaden kandydat na członka komitetu lub liczba wyłonionych członków komitetów jest mniejsza niż 6 w Komitecie Rewitalizacji Centrum oraz 5 w Komitetach Rewitalizacji Zawarcie i Osiedle Słoneczne ogłasza się nabór dodatkowy. W związku z tym, że w naborze ogłoszonym 9 września 2021r. liczba wyłonionych członków jest mniejsza niż wymagana, Miasto ogłosiło  nabór dodatkowy.

Nabór trwa od 10 do 24 listopada 2021r. Ogłoszenie o naborze, formularz zgłoszeniowy, wzory list poparcia oraz wymagane oświadczenia są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.  oraz w siedzibie Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji przy ul. Sikorskiego 5 w Gorzowie Wlkp.

Informacji o naborze udziela Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji, przy
ul. Sikorskiego 5, w Gorzowie Wlkp.  pod nr tel. 95 73 55 685, e-mail: bsr@um.gorzow.pl.

 

 

 

Zgłoś się do Komitetu Rewitalizacji!

ludzie układający napis akcja rewitalizacja

Lubisz pracować społecznie? Rozumiesz potrzeby różnych stron? Interesujesz się rewitalizacją? Potrafisz słuchać, doradzać, pracować w zespole? Interesujesz się tym, co słychać w mieście? Kończy się pierwsza kadencja Komitetów Rewitalizacji. Chętnych do pracy w komitetach nowej kadencji zapraszamy do składania zgłoszeń w otwartym naborze, który został ogłoszony 9 września bieżącego roku. Termin składania aplikacji upływa 18 października 2021 r.

 

Komitet Rewitalizacji – co to takiego?

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Miasta Gorzowa. Mówiąc krótko i w dużym uproszczeniu: Komitet jest łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a urzędem w sprawach związanych z rewitalizacją. W jego skład wejdą: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz pozostałych części miasta, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, właściciele i zarządcy nieruchomości z obszaru rewitalizacji, przedstawiciele władzy publicznej realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa oraz przedstawiciele Urzędu Miasta bądź miejskich jednostek organizacyjnych lub spółek miejskich (czyli interesariusze procesu rewitalizacji).

 

Zgłoś się!

Nabór dotyczy 3 komitetów rewitalizacji: dla podobszaru R1 - Centrum, dla podobszary R2 – Osiedle Słoneczne i razem dla podobszarów R3- Zawarcie i R4 -Zakanale.

Formularze zgłoszeń są dostępne w biuletynie informacji publicznej w zakładce Rewitalizacja Miasta/Komitety Rewitalizacji oraz w Biurze Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji przy ul. Sikorskiego 5.

Wypełnione dokumenty należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją „Nabór do komitetu rewitalizacji” w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 w Gorzowie Wlkp.

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Jesteś zainteresowany tym tematem, ale jeszcze się wahasz? Zapraszamy na spotkanie informacyjne „Czym są komitety rewitalizacji?”. Rozpocznie się ono 21 września o godz. 17:00 w Klubie Kultury Jedynka, przy ul. Chrobrego 9.

Informacji w sprawie udziela Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji tel. 95 7355 685. Więcej informacji o Komitetach Rewitalizacji znajduje się na www.gorzow.pl w zakładce rewitalizacja. Zachęcamy również do śledzenia informacji na profilu facebookowym Przystań na konsultacje.

Zachęcamy do zapoznania sie z prezentacją "Czym sa Komitety Rewitalizacji?".

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.