14. Węzeł intermodalny przy dworcu PKP- Zintegrowane Centrum Podróży

                       ■         Nazwa zadania w dokumentach aplikacyjnych i Wieloletniej Prognozie Finansowej

Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudo­wą infrastruktury tramwajowej.   

                       ■         Cel rewitalizacji realizowany przez to przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 4.6. Stworzyć intermodalny węzeł przesiadkowy tramwaj-kolej-autobus w pobliżu dworca

                       ■         Lokalizacja przedsięwzięcia

ul. Dworcowa/Jancarza, w całości na obszarze rewitalizacji.

                       ■         Opis realizowanych zadań

Zagospodarowanie terenu pod dworcem wraz z budową węzła przesiadkowego, który dla pasażerów będzie pełnił funkcję miejsca dogodnych przesiadek do i z komunikacji miejskiej. Lokalizacja dworca kolejowego i jego połączenie z komunikacją miejską będzie zapewniać przesiadkę w możliwie najkrótszym czasie oraz szybkie i bezkolizyjne przemieszczanie się pasażerów do i z dworca kolejowego. Budowa węzła przesiadkowego jest powiązana komplementarnie z przebudową ul. Dworcowej obejmującą przebudowę drogi wraz z przebudową istniejącego torowiska realizowaną w ramach projektu  „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” Celem inwestycji jest stworzenie miejsca dla podróżnych, które łączyłoby ze sobą wszystkie dostępne środki komunikacji ( transportowej ), będącego przyjaznym dla wszystkich użytkowników, pasażerów oraz mieszkańców miasta, jak również pracowników instytucji transportowych.

„Zintegrowane Centrum Podróży” łączyć będzie ze sobą komunikację kolejową, autobusową ( autobusy podmiejskie oraz dalekobieżne) komunikację miejską ( autobusową i tramwaj ) transport samochodami osobowymi własnymi, podwiezienie przyjaciół lub rodziny, taksówki, rowery oraz ruch pieszy. Głównym założeniem projektowym i inwestycyjnym jest to aby w jednym miejscu podróżni mogli zmienić środek lokomocji na bardziej optymalny lub jedynie możliwy. Jednocześnie, w odpowiedzi na oczekiwania społeczne, priorytetem jest stworzenie przestrzeni umożliwiającej oczekiwania na środek transportu w przyjemnych okolicznościach. Takie miejsce służyłoby nie tylko podróżującym, lecz także pozostałym osobom spędzającym czas na mieście.  

Węzeł przesiadkowy – „Zintegrowane Centrum Podróży” ma pełnić ma rolę integracyjną polegającą na powiązaniu głównych obiektów transportu publicznego, zapewniając sprawną i bezpieczną obsługę pasażerów.

Środki transportu przeznaczone do integracji komunikacyjnej w ramach ZCP: - linia tramwajowa - kolej aglomeracyjna, regionalna - koleje dalekobieżne - autobusy lokalne, regionalnie, dalekobieżne i międzynarodowe oraz charter - taksówki dowożące pasażerów - limitowany dostęp samochodami głównie dla podwiezienia pasażerów „KISS & RIDE”. Funkcja integracyjna polegać ma na powiązaniu głównych obiektów transportu publicznego w rejonie ZCP: - głównego dworca kolejowego obsługującego wszystkie formy przewozów kolejowych - dworca autobusowego obsługującego wszystkie formy transportu autobusowego - linii tramwajowej - postoju taksówek - podjazdu do węzła dla taksówek i samochodów osobowych.

To przedsięwzięcie jest komplementarne międzyokresowo ze zrealizowanymi w okresie programowania 2007 – 2013 przedsięwzięciami miękkimi:

  • „Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju MOF Gorzowa Wlkp.”
  • „Przygotowanie wdrażania zapisów Strategii ZIT MOF Gorzowa Wlkp.”

Komplementarność w obu przypadkach polega na tym, że działania realizowane obecnie zostały w poprzednim okresie programowania zaplanowane i wkomponowane w szerszą strategię działań.  

                       ■         Podmiot realizujący przedsięwzięcie

Wydział Inwestycji

                       ■         Szacowana wartość przedsięwzięcia i źródło finansowania

8 318 953, 00 zł, źródło finansowania ZIT RPO2020

                       ■         Opis powiązań i synergii z innymi przedsięwzięciami

Występuje synergia z następującymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi:

  • Przedsięwzięcie nr 5  Głęboka modernizacja systemu tramwajowego

                       ■         Opis oddziaływania przedsięwzięcia na zdiagnozowany kryzys

Rozwiązanie o skali poprawiającej dostęp do szerszego rynku pracy i ułatwiające mobilność grupom ludności korzystającym z transportu publicznego.

                       ■         Prognozowane rezultaty przedsięwzięcia i sposób ich oceny

Rezultatem będzie poprawienie wygody korzystania z transportu publicznego i standardu przesiadek (przestrzeń zadaszona) dzięki oddaniu do użytkowania węzła. Wskaźnik rezultatu jest binarny (TAK/NIE). Wartość bazowa = NIE. Wartość referencyjna =TAK.

 

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.