39. Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wielkopolskiego

logotypy unijne                 

      ■         Cel rewitalizacji realizowany przez to przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 3.5. Stworzyć nowoczesne Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu

Cel szczegółowy 1.4. Zwiększyć szanse edukacyjne w obszarze rewitalizacji

                       ■         Lokalizacja przedsięwzięcia

Zespół Szkół nr 6, ul. Gwiaździsta 14, Gimnazjum nr 7, ul. Estkowskiego 3, IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Kosynierów Gdyńskich 8, Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Dąbrowskiego 23, Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. 30 Stycznia 29, Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Dąbrowskiego 32, Zespół Szkół Elektrycznych, ul. Dąbrowskiego 33, Zespół Szkół Odzieżowych, ul. Śląska 64 c, Zespół Szkół nr 12, ul. Śląska 20 -3 podmioty, Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Towarowa 21, Gimnazjum nr 4, ul. Grobla 68A, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Przemysłowa 22, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Warszawska 18.

                  ■          Opis realizowanych zadań

 • Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów na potrzeby rynku pracy
 • Doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów
  • Nauczanie metodą eksperymentu
  • Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Kształtowanie kompetencji zawodowych nauczycieli  sprzyjających kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
  • Szkolenie nauczycieli na potrzeby indywidualizacji  pracy z uczniem
  • Technologie informacyjno - komunikacyjne dla uczniów i nauczycieli

                       ■         Podmiot realizujący przedsięwzięcie

Wydział Edukacji

                       ■         Szacowana wartość przedsięwzięcia i źródło finansowania

Szacowana wartość przedsięwzięcia 1 790 000,00 zł w tym EFS oraz budżet miasta.

                       ■         Opis powiązań i synergii z innymi przedsięwzięciami

Występuje synergia z następującymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi:

 • Przedsięwzięcie nr 3:     CEZiB – lider nowoczesnej edukacji zawodowej
 • Przedsięwzięcie nr 38: Zawodowcy w Gorzowie
 • Przedsięwzięcie nr 41: Zawodowcy w Gorzowie 2.0

                       ■         Opis oddziaływania przedsięwzięcia na zdiagnozowany kryzys

Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem niskich kompetencji zawodowych gorzowian i związane z tym zjawisko „ubogich pracujących” (szczegółowa diagnoza, konkluzja 3).

                       ■         Prognozowane rezultaty przedsięwzięcia i sposób ich oceny

-liczba podmiotów objętych wsparciem - 18

-wyposażenie 5 podmiotów w pracownię TIK

-doposażenie pracowni przedmiotowych i wykorzystanie doposażenia do prowadzenia zajęć przez 18 podmiotów

-liczba nauczycieli stanowiących kadrę podmiotów objętych wsparciem - 40

-liczba uczniów z obszaru rewitalizacji objęta wsparciem 1315

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE ZREALIZOWANE

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.