Powróć do: Kultura

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

W Gorzowie działa wiele organizacji pozarządowych o profilu kulturalnym. Wszystkie powstały w tym samym celu. Powoływane są do tego, aby swoimi działaniami promować, kultywować i rozwijać różnego rodzaju przedsięwzięcia, zachęcać mieszkańców do aktywnego udziału w szeroko pojętym „życiu kulturalnym” Miasta. Gorzowską kulturę wspierają stowarzyszenia, które kultywują tradycje mniejszości narodowych, pielęgnują polskie obyczaje narodowe, rozwijają taneczne pasje dzieci i młodzieży, prowadzą chóry, zespoły muzyczne oraz upowszechniają twórczość teatralną, wspomagają rozwój twórczy osób dorosłych, a także realizują różnorodne, niszowe inicjatywy.

Miasto realizuje zadania publiczne z obszaru kultury we współpracy z organizacjami pozarządowymi, zasady tej współpracy określa corocznie uchwalany Program Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Zawarte są w nim priorytetowe zadania z zakresu prowadzenia i organizowania działań kulturalnych, które w danym roku wspierane będą w pierwszej kolejności.

Głównym trybem przyznawania dotacji celowych na realizację zadań publicznych jest otwarty konkurs ofert. Prezydent Miasta ogłasza konkurs, określając szczegółowe warunki i terminy, po przyjęciu przez Radę Miasta Programu Współpracy. Ogłoszenie pojawia się na stronie Miasta, tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „organizacje pozarządowe”.

https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/268/Ogloszenia_o_otwartych_konkursa_ofert/

 W 2024 roku, w ramach otwartego konkursu wpłynęło 77 wniosków, złożonych przez 58 podmiotów. Komisja konkursowa i Prezydent Miasta stanęli przed niełatwym wyzwaniem - ocenienia ofert i przyznania dotacji na wybrane zadania. Dofinansowanie z budżetu Miasta w 2024 r. otrzyma 35 zadań publicznych, na łączną kwotę 670.000,00 zł. Szczegółowy wykaz tegorocznych projektów znajduje się tu:

https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/51947_Wyniki_konkursu_na_zadania_w_kulturze.pdf

Istnieje również możliwość uproszczonego zlecania wykonania zadań publicznych, w trybie pozakonkursowym, czyli tzw.: „małych grantów”, szczegóły znajdują się tu:

https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/procedury/85/595/Dotacja_dla_organizacji_pozarzadowych_oraz_podmiotow_wymienionych_w_art__3_ust__3_Ustawy_z_dnia_24_kwietnia_2003r__o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie_-_tryb_pozakonkursowy/

Wsparcie Miasta odbywa się także w sferze pozafinansowej poprzez działania wspierające organizacyjnie i promocyjne.

 

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.