24. Rewaloryzacja plant wzdłuż murów zabytkowych wraz z ul. Strzelecką

                       ■         Cel rewitalizacji realizowany przez to przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 5.5. Zrewaloryzować planty wzdłuż murów zabytkowych wraz z ul. Strzelecką

oraz

Cel szczegółowy  5.3. Tworzyć z udziałem mieszkańców wzorcowe publiczne przestrzenie spotkań i rekreacji w podobszarach rewitalizacji

                       ■         Lokalizacja przedsięwzięcia

Podobszar rewitalizacji R1 – teren pomiędzy ulicami Jagiełły i Wybickiego a murem obronnym i ul. Strzelecką.

                       ■         Opis realizowanych zadań

Zagospodarowanie terenu obejmujące: zieleń, małą architekturę (meble miejskie: ławki, kosze itp.), ciągi piesze, oświetlenie.

                       ■         Podmiot realizujący przedsięwzięcie

Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego

                       ■         Szacowana wartość przedsięwzięcia i źródło finansowania

Obecnie brak środków finansowych  na realizację, poszukiwane źródła dofinasowania.

                       ■         Opis powiązań i synergii z innymi przedsięwzięciami

Występuje synergia z następującymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi:

  • Przedsięwzięcie nr 27: Gorzowski Standard Przestrzeni Publicznej i zasady udziału mieszkańców w ich projektowaniu

                       ■         Opis oddziaływania przedsięwzięcia na zdiagnozowany kryzys

Przedsięwzięcie odpowiada na deficyt przestrzeni publicznych wysokiej jakości (szczegółowa diagnoza, konkluzja 26). W diagnozie czytamy także: „Należy także dbać o powiększenie (a co najmniej – pełne zachowanie) obecnego potencjału powierzchni biologicznie czynnej. Warto inwestować w urządzenia rekreacyjne w parkach i trasy rekreacyjne na terenach zielonych, które zintensyfikują korzystanie przez mieszkańców z tych terenów” (Konkluzja 21).

                       ■         Prognozowane rezultaty przedsięwzięcia i sposób ich oceny

Rezultatem będzie wytworzenie zielonej przestrzeni rekreacyjnej wysokiej jakości. Wskaźnikiem rezultatu będzie liczba mieszkańców zamieszkałych w zasięgu pięcio­minutowego dojścia (350 m) od rekreacyjnej przestrzeni publicznej wysokiej jakości (liczona narastająco). Wartość bazowa wskaźnika = 0. Wartości referencyjnej wskaźnika na tym etapie nie określa się.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.