13. Szkoła Podstawowa nr 1 – perła obszaru rewitalizacji

                       ■         Nazwa zadania w dokumentach aplikacyjnych i wieloletniej prognozie finansowej:

Modernizacja budynku przy SP nr 1.  

                       ■         Cel rewitalizacji realizowany przez to przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 1.4. Zwiększyć szanse edukacyjne w obszarze rewitalizacji

                       ■         Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zlokalizowane w podobszarze rewitalizacji R1,

                       ■         Opis realizowanych zadań

Renowacja ścian budynku Szkoły, naprawa fundamentów, renowacja okien w pomieszczeniach w ryzalicie Szkoły, renowacja posadzek kamiennych, remont pomieszczeń wewnętrznych Szkoły w tym: odrestaurowanie auli, wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych. Zagospodarowanie terenu pod kątem odwodnienia i wykonania terenu rekreacyjnego. Teren wokół szkoły będzie pełnił w obszarze rewitalizacji R1 istotną funkcję rekreacyjną i kulturalna. Z uwagi na położenie szkoły i jej powiązanie z traktem pieszo – rowerowym nad Kłodawką, wzdłuż ogrodzenia zostanie wykonana galeria zewnętrzna z panelami zawierającymi historyczne zdjęcia szkoły.  Odrestaurowana aula szkoły będzie udostępniona do zwiedzania.

                       ■         Podmiot realizujący przedsięwzięcie

Wydział Inwestycji w uzgodnieniu z Wydziałem Edukacji oraz Biurem Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji.

                       ■         Szacowana wartość przedsięwzięcia i źródło finansowania

2 125 750,00 zł, Budżet Miasta, ZIT LRPO2020

                       ■         Opis powiązań i synergii z innymi przedsięwzięciami

Występuje synergia z następującymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi:

  • Przedsięwzięcie nr 27    Rozwój usług wsparcia na obszarze rewitalizacji
  • Przedsięwzięcie nr  29  Jest moc! Program żywego uczestnictwa w kulturze
  • Przedsięwzięcie nr  30 Kampania tożsamościowa GORZÓW#Stąd Jestem 

                       ■         Opis oddziaływania przedsięwzięcia na zdiagnozowany kryzys

Stworzenie obiektu szkolnego o wysokim standardzie pomieszczeń i wyposażania oraz przearanżowanie przestrzeni wokół szkoły  tak, by jak czytamy w Konkluzji 35 „odzyskała otwarty, zapraszający charakter i przestać być szarą betonową pustynią”. 

                       ■         Prognozowane rezultaty przedsięwzięcia i sposób ich oceny

Rezultatem będzie powstanie przyjaznego obiektu edukacyjnego oraz otwartej  przestrzeni w centrum obszaru R1. Wskaźnikiem rezultatu będzie liczba nadanych nowych funkcji szkole oraz jej otoczeniu.

 

Więcej na temat projektu:

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp.

 

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.