Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

Wypełniony wniosek o przyznanie Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny (wzór w załączniku poniżej) wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 4, Sala Obsługi Klienta.
 
Wymagane dokumenty do wglądu (załączniki):

 • dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem) osoby składającej wniosek i odbierającej kartę,
 • akty urodzenia dzieci,
 • w przypadku małżonka, rodzica - akt małżeństwa,
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - oświadczenie o kontynuowaniu nauki,
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 •  w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie
 • o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 • w przypadku § 6 ust. 2 - dokument potwierdzający, że organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie,
 • w przypadku braku zameldowania  - dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.,
 • w przypadku cudzoziemców niebędących obywatelami UE, poza dokumentami, o których mowa w pkt.  1- 8, dokument potwierdzający prawo zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Co daje Karta Dużej Rodziny?
 
Każdy członek rodziny wielodzietnej, która ubiega się o przyznanie Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny otrzyma imienną plastikową kartę z logo programu (wzór w załączeniu poniżej) uprawniającą do korzystania ze specjalnie przygotowanej oferty rabatów umieszczonej w zakładce „Katalog ulg i zniżek”. Rodzice otrzymują możliwość korzystania z Karty Dużej Rodziny bezterminowo.

 • Dzieci mogą korzystać z programu maksymalnie do 25 roku życia na podstawie oświadczeń rodzica lub opiekuna prawnego o kontynuowaniu nauki w szkole lub uczelni wyższej.
 • Nawet jeśli jeden członek rodziny utraci prawo do posiadania karty, reszta osób może nadal korzystać z programu.


Jak korzystać z Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny?

 • Korzystanie z ulg i zniżek możliwe jest po okazaniu Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny oraz dowodu osobistego (lub innego dokumentu ze zdjęciem).
 • W przypadku dzieci nieposiadających dokumentu tożsamości, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica lub rodzeństwa i jego dokumentem tożsamości.
 • Uprawnienia wynikające z posiadania Karty nie mają zastosowania w przypadku wyjść zorganizowanych, np. przez przedszkola, szkoły oraz zakłady pracy.
 • W razie utraty uprawnień do posiadania Karty użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
 • Użytkownik Karty może zrezygnować z jej użytkowania w każdym momencie po uprzednim zwróceniu Karty oraz złożeniu pisemnej rezygnacji w Wydziale Spraw Społecznych.
 • Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub udostępniana przez użytkownika innym, nieuprawnionym osobom.
 • Karta będzie wydawana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkoplskiego nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 • Karta jest imienna i posiada numer.


 Co w przypadku zagubienia Karty?

W przypadku utraty, zgubienia lub uszkodzenia Karty, duplikat z tym samym numerem wydawany jest na wniosek użytkownika (wniosek o przyznanie Gorzowskiej karty Duzej Rodziny - załączony poniżej)

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł, płatnej na konto Urzędu Miasta: 09 1020 4795 0000 9402 0474 5768i następuje po przedłożeniu dowodu opłaty.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LII/598/2017 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Programu „Gorzowska Karta Dużej Rodziny”, zmieniona Uchwałą Nr LVIII/725/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr LXV/801/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr LXIX/857/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 r. oraz Uchwałą Nr XLI/696/2021 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Kontakt:

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Wydział Spraw Społecznych
Sala Obsługi Klienta
ul. Sikorskiego 4
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7355 565
e-mail: wss@um.gorzow.pl

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.