2. Poprawa warunków edukacji i opieki w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym

logotypy unijne                     

  ■         Cel rewitalizacji realizowany przez to przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 2.2. Wspierać prywatne inicjatywy na rzecz sytuowania w obszarze rewitalizacji usług społecznych

Cel szczegółowy 2.3. Stworzyć lepsze warunki edukacji i opieki poprzez termomodernizację  remont i doposażenie obiektów usług społecznych.

                       ■         Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zlokalizowane w obszarze rewitalizacji, w podobszarze R1 przy ul. Franciszka Walczaka 1 i 1 a.

                       ■         Opis realizowanych zadań

W ramach przedsięwzięcia przewidziana jest kompleksowa termomodernizacja i remont dwóch obiektów użytkowanych przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gorzowie Wlkp. na cele prowadzenia Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 3 do 25 lat.

Głównym cel projektu to poprawa efektywności energetycznej obiektu poprzez optymalizację gospodarki energetycznej budynku przy ul. Walczaka 1.

Budynek przy ul. Walczaka 1 został poddany głębokiej termomodernizacji. Jej zakres obejmował: ocieplenie ścian zewnętrznych, izolację termiczną stropu nad ostatnią kondygnacją, wymianę okien i drzwi na nowe PCV z nawiewnikami. Ponadto została zmodernizowana instalacja c.w.u. z modernizacją kotłowni i wymianą kotła na nowy, instalacja c.o. poprzez montaż instalacji grzewczo-chłodzącej z wykorzystaniem pompy ciepła oraz dodana została wentylacja mechaniczna VHR.

Część inwestycji będzie wykonana przez obecnego użytkownika - Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gorzowie Wlkp.

                       ■         Podmiot realizujący przedsięwzięcie

Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gorzowie Wlkp./Wydział Inwestycji

                       ■         Szacowana wartość przedsięwzięcia i źródło finansowania

  • Koszt I części projektu, ( budynek z lat 50-tych):2 766 582,00 zł;
  • Koszt II części projektu, (budynek z lat 70-tych):1 600 000,00 zł;

Przedsięwzięcie w części II obecnie zawieszone, bez terminu realizacji, z powodu trwających poszukiwań źródeł dofinansowania zewnętrznego.

                       ■         Opis powiązań i synergii z innymi przedsięwzięciami

Występuje synergia z następującymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi:

  • Przedsięwzięcie nr 1      Poprawa warunków edukacji i opieki przez
    termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej  w obszarze rewitalizacji.

                       ■         Opis oddziaływania przedsięwzięcia na zdiagnozowany kryzys

Techniczne warunki nauki są jedną ze zdiagnozowanych przyczyn kryzysu (szczegółowa diagnoza, konkluzja 7).

                       ■         Prognozowane rezultaty przedsięwzięcia i sposób ich oceny

Rezultatem będzie poprawa warunków nauki i sprawowania opieki w Ośrodku. Wskaźnikiem rezultatu będzie liczba wyremontowanych budynków.

 

Więcej informacji na temat projektu:

Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.