Modernizacja wschodniego wylotu DK nr 22

Modernizacja wschodniego wylotu DK nr 22 w Gorzowie Wlkp.

Projekt pn. Modernizacja wschodniego wylotu DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic Miasta współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Oś Priorytetowa: IV – Infrastruktura drogowa dla miast

Działanie: 4.2 – Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego

Wartość całkowita: 74 693 545,74 PLN

Dofinansowanie: 49 278 750,80 PLN

 
DK22 logo

Terminy realizacji projektu: IV kw. 2017 r. – IV kw. 2021 r.

 

Realizacja projektu polega na przebudowie ulic Walczaka, Zawackiej i Łukasińskiego w ciągu drogi krajowej nr 22 w Gorzowie Wlkp.m, na odcinku około 3,6 km. Przedsięwzięcie inwestycyjne w swoim zakresie zakłada w obrębie poszczególnych odcinków następujące elementy:

 

w ulicy Walczaka (odcinek 1 – 0,550 km i odcinek 2- 0,940 km, ):

 

•          przebudowa istniejącej i budowa drugiej jezdni drogi krajowej nr 22

•           2 jezdnie oddzielone pasem dzielącym manewrowym

•          przebudowa 3 skrzyżowań:

•           2 skrzyżowania typu rondo turbinowe 4 – wlotowe,

•           1 skrzyżowanie  typu rondo duże 4 – wlotowe,

•          budowa kanalizacji deszczowej, i zbiorników retencyjnych,

•          budowa oświetlenia drogowego w systemie led,

•          budowa chodników,

•          budowa ciągów pieszo – rowerowych,

•          budowa ścieżek rowerowych,

•          usunięcie kolizji z torowiskiem tramwajowym i siecią trakcyjną,

•          przebudowa i budowa zatok autobusowych,

•          przebudowa zjazdów,

•          zastosowanie elementów brd celem uspokojenia ruchu i poprawy bezpieczeństwa,

•          zastosowanie elementów ochrony środowiska poprzez zastosowanie „cichej nawierzchni”,

•          wdrożenie systemu ITS jako rozwiązań transportowych i komunikacyjnych

•          budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych i na przejazdach tramwajowych,

•          przebudowa infrastruktury technicznej,

•          wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

•          montaż wiat przystankowych

 

 

w ulicy Zawackiej (odcinek 3, dł. 0,86 km):

 

•          budowa drugiej jezdni drogi krajowej nr 22,

•          przebudowa wlotów oraz wylotów istn. jezdni drogi krajowej nr 22,

•          przebudowa 2 skrzyżowań:

•           1 skrzyżowanie skanalizowane, wyniesione oddzielone pasem dzielącym, na prawoskręty,

•           1 skrzyżowanie  typu rondo średnie 3 – wlotowe,

•          budowa kanalizacji deszczowej,

•          budowa oświetlenia drogowego w systemie led,

•          budowa ciągów pieszo – rowerowych,

•          przebudowa i budowa zatok autobusowych,

•          przebudowa zjazdów,

•          zastosowanie elementów brd celem uspokojenia ruchu i poprawy bezpieczeństwa,

•          zastosowanie elementów ochrony środowiska poprzez zastosowanie „cichej nawierzchni”,

•          wdrożenie systemu ITS jako rozwiązań transportowych i komunikacyjnych,

•          wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

•          montaż wiat przystankowych,

•          przebudowa infrastruktury technicznej..

 

w ulicy Łukasińskiego (odcinek 4 dł. 1,21 km):

 

•     budowa drugiej jezdni drogi krajowej nr 22,

•     przebudowa wlotów oraz wylotów istn. jezdni drogi krajowej nr 22,

•     przebudowa drogi wewnętrznej „ul. Łukasińskiego”, na drogę publiczną klasy L dalej „droga D1”.

•     budowa barier energochłonnych drogowych w obszarze wiaduktu,

•     budowa kanalizacji deszczowej,

•     budowa przepompowni wraz z separatorami,

•     budowa oświetlenia drogowego w systemie led,

•     budowa ciągów pieszo – rowerowych,

•     przebudowa i budowa zatok autobusowych,

•     przebudowa zjazdów,

•     zastosowanie elementów brd celem uspokojenia ruchu i poprawy bezpieczeństwa,

•     zastosowanie elementów ochrony środowiska poprzez zastosowanie „cichej nawierzchni”,

•     wdrożenie systemu ITS jako rozwiązań transportowych i komunikacyjnych,

•     przebudowa infrastruktury technicznej,

•     wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

•     montaż wiat przystankowych.

Realizacja projektu wychodzi naprzeciw problemom komunikacyjnym związanym z dostępnością transportową Miasta Gorzowa Wlkp., jak również problemom komunikacyjnym całego województwa lubuskiego. Głównym celem projektu jest zwiększenie mobilności regionalnej, a w konsekwencji wpływ na wzrost konkurencyjności Gorzowa Wlkp. oraz całego województwa lubuskiego. Dzięki realizacji inwestycji znacząco poprawi się dostępność Gorzowa Wlkp., jako ośrodka miejskiego poza siecią podstawowych połączeń drogowych w TEN-T. Oczekiwanym oddziaływaniem tej inwestycji jest również odciążenie miasta od nadmiernego ruchu samochodowego. Inwestycja przyczyni się do realizacji tego celu poprzez podniesienie standardu drogi krajowej nr 22, w tym przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa ruchu na odcinku planowanej modernizacji, zwiększenie przepustowości drogi, skrócenie czasu przejazdu, przez co przyczyni się do pozytywnego wpływu na zmniejszenie kosztów przewozu transportu samochodowego. Inwestycja znacznie ograniczy negatywne oddziaływanie drogi na warunki życia mieszkańców i zasoby dóbr kultury. Realizacja celu głównego jest powiązana z celami cząstkowymi, do których należą: udrożnienie ciągu drogowego Miasta, poprawa powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym, poprawa dostępności centrów rozwojowych regionu – obszarów szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarczego regionu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowana droga o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych, jakie są wymagane ze względów bezpieczeństwa dla dróg krajowych, kategorii GP, zagwarantuje bezpieczeństwo podróży, eliminując bezpośrednie zagrożenie nieszczęśliwymi wypadkami, poprzez wyeliminowanie problemów komunikacyjnych utrudniających rozwój społeczno – gospodarczych. Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania występujących problemów użytkowników i problemów społeczno-gospodarczych, przede wszystkim w zakresie małej dostępności komunikacyjnej regionu.

 

Formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 znajduje się pod adresem: https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.