Poprawa jakości środowiska miejskiego

Projekt pn.  „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie"  uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w dniu 23 listopada 2017 r.Srodowisko logo

 

W ramach partnerskiego projektu wykonano zagospodarowanie wybranych terenów zielonych oraz odnowienie zieleni na terenach miejskich w Gorzowie Wielkopolskim, Kostrzynie nad Odrą oraz Dębnie. Zrealizowano nowe nasadzenia oraz renowację zieleni w trzech ośrodkach miejskich.

 

Wartość wydatków całkowitych projektu  - 13 370 336,41 zł;

Wartość wydatków kwalifikowalnych         - 10 774 639,96 zł;

Dofinansowanie  85%                                      -   9 158 443,83 zł.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2016 r. - wrzesień 2022 r.

 

W ramach I etapu projektu na obszarze miasta Gorzowa Wielkopolskiego zagospodarowano skwer przy dawnej Łaźni Miejskiej oraz tereny przed Szkołą Podstawową nr 17, Filharmonią Gorzowską i przy Muzeum Lubuskim. W 2019 r. projekt uzyskał dodatkowe wsparcie ze środków Funduszu Spójności na realizację zadań II etapu, obejmującego zagospodarowanie zieleni w parku Wiosny Ludów oraz wybranych terenów w parku Kopernika wraz z modernizacją ścieżek spacerowych oraz fontanny.

 

Celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Gorzowie Wielkopolskim, Kostrzynie nad Odrą i Dębnie oraz jednoczesna poprawa jakości środowiska poprzez podniesienie jakości powietrza w tych miejscowościach. Powierzchnia całkowita terenów w trzech miastach objęta pracami w ramach projektu wyniosła 23,37 ha, w tym powierzchnia terenów zieleni 17,35 ha.

 

Na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego wykonano różnorodne prace dotyczące zagospodarowania terenów zielenią oraz infrastrukturą dodatkową, służącą udostępnianiu tych  obszarów mieszkańcom.

Przestrzeń publiczną skweru przy byłej Łaźni Miejskiej zrewitalizowano w sposób nawiązujący skalą i formą do kontekstu urbanistycznego, zwłaszcza do przyległej zabytkowej dawnej łaźni. Odnowiono istniejącą zieleń, nasadzono nowe rośliny oraz zmodernizowano ciągi piesze.

Na terenach przed Filharmonią Gorzowską, Szkołą Podstawową nr 17 i Muzeum Lubuskim przy ul. Warszawskiej zrealizowano nasadzenia drzew, krzewów oraz bylin, odnowiono tereny zieleni, wprowadzono urządzenia muzyczne, pojawiły się również ławki i kosze na odpady. Wprowadzone zostały rozwiązania proekologiczne w formie budek dla ptaków i owadów. Wykonane zostały nasadzenia drzew, pasmowe nasadzenia bylin oraz krzewów ozdobnych.

Przestrzeń miejską podwórek przy ul. Chrobrego 6, 23 i ul. 30. Stycznia 25, 26 poddano  renowacji poprzez różnorodne nasadzenia krzewów i drzew, wprowadzenie nawierzchni z trawy oraz trawy wzmocnionej geokratą, wykonanie ciągów pieszych o zróżnicowanych nawierzchniach. 

W 2019 roku zagospodarowano zielenią tereny parku Wiosny Ludów, powstały nowe trawniki, część trawników poddano renowacji oraz zasadzone zostały byliny, rośliny okrywowe, krzewy i rośliny cebulowe. 

Na terenie parku Kopernika w zakresie branży zieleni utworzone zostały trawniki, zasadzone krzewy, byliny i drzewa. Roboty branży budowlanej w ramach przedmiotowego projektu obejmowały modernizację wyznaczonych ścieżek, montaż elementów małej architektury oraz urządzeń chroniących zwierzęta. Wykonano również modernizację fontanny i zagospodarowanie terenu kostką brukową uszlachetnioną wokół obiektu fontanny.

 

Kostrzyn nad Odrą - partner projektu

Na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą przewidziane zostały prace budowlane i zagospodarowania zielenią obejmujące:

- Park Lwa, Park Fabryczna i Park Miejski - zagospodarowanie terenów zielonych, wykonanie cięć pielęgnacyjnych na istniejącej zieleni, wykonanie nowych nasadzeń drzew, krzewów i bylin. 

- Skwer Jana Pawła II - realizacja projektu placu „Labirynt” w celu stworzenia miejsca wypoczynkowego głównie dla osób starszych i dzieci, obejmującego zagospodarowanie terenu placu roślinnością, kolorami i niecodziennymi grami dla najmłodszych. Teren, na którym został wykonany projekt "Labirynt" został urozmaicony w rośliny, m.in.  krzewy, byliny, pnącza, trawy i zioła, powstały  elementy małej architektury oraz chodniki zagospodarowujące przestrzeń. Elementem artystycznym skweru są ekrany ustawione w różnych miejscach, zapewniające izolację od ruchu ulicznego. W sercu planowanej infrastruktury znajdują się: labirynt z płyt betonowych, rośliny, rzeźba kinetyczna i mozaiki.

 

Dębno - partner projektu

Zakres zadania dotyczy zagospodarowania terenów zielonych i odnowienia zieleni na terenach miejskich w Dębnie, m.in.: rewitalizację parku Miejskiego, zagospodarowanie terenów nad rzeką Kosą, starego sadu oraz promenady nad jeziorem.

W ramach poszczególnych elementów projektu zostaną wykonane nowe nasadzenia, nastąpi kompleksowa kompensacja ubytków zieleni i ograniczanie występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych. Przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie odbudowy części istniejącej infrastruktury oraz kompleksową rewitalizację zieleni parku oraz wskazanych terenów zielonych, a w szczególności: remont części istniejących alei parkowych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych; wymianę ławek parkowych, budowę ogrodzonego wybiegu dla psów oraz wykonanie zieleni izolacyjnej pod postacią kaskadowego nasadzenia małych drzew i krzewów różnych gatunków.                                                

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.