Powróć do: Archiwum BO

BO 2017

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego 2017

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego 2017 jest do pobrania tutaj.

 

Raport z ewaluacji Budżetu obywtaelskiego 2017

Raport z ewaluacji Budżetu Obywatelskiego 2017 jest dostępny tutaj.

 

27.09.2016

Oceń Budżet Obywatelski 2017

Już we wtorek, tj. 27 września będzie można wyrazić swoją opinię na temat tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Zapraszamy wszystkich na godz. 17.00 do dawnej siedziby Lamusa przy ul. Sikorskiego 5. 

 

Co sądzisz o budżecie obywatelskim? Czy podoba Ci się obecny podział na rejony? Jaka jest Twoja opinia na temat głosowania?  Na te pytania oraz inne będzie można odpowiedzieć podczas otwartego spotkania mieszkańców 27 września (wtorek), godz. 17.00 w dawnej siedzibie KMT Lamus, ul. Sikorskiego 5.

 

Czas ocenić  proces konsultacji społecznych. Wskazać słabe i mocne punkty procedury przeprowadzonej na podstawie nowego regulaminu obowiązującego od bieżącego roku. Chcielibyśmy, by gorzowski  budżet obywatelski stale się rozwijał i zmieniał zgodnie z  wolą mieszkańców. Obszary, które pojawią się podczas spotkania z mieszkańcami posłużą do przygotowania ankiety, do wypełnienia której zapraszamy wszystkich!


08.11.2016


Odświeżamy budżet obywatelski

Zwiększenie liczby rejonów oraz wprowadzenie opcji rezygnacji z głosowania, jeśli zdecydują tak  mieszkańcy podczas spotkania w rejonie i wypracują propozycje zadań do realizacji – to najważniejsze zmiany, które proponują mieszkańcy.   

W przeprowadzonej od  5 września  do 23 października  br. ewaluacji Budżetu Obywatelskiego 2017 wzięło udział 450 osób, które wyraziły swoją opinię na temat przeprowadzonej procedury, zgłosiły także wnioski i uwagi.  W ramach ewaluacji odbyły się trzy spotkania tj. urzędników tworzących Zespół Opiniujący zajmujący się weryfikacją wniosków, mieszkańców, przedstawicieli środowiska oświatowego oraz przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców.

Zdaniem większości uczestników ewaluacji, by poprawić jakość procesu konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego należy zwiększyć  liczbę rejonów z 8 do 10, czyli rozdzielić Wieprzyce z Osiedlem Słonecznym oraz wydzielić Dolinki z Górczyna.  Takie rozwiązanie zarekomendowali mieszkańcy podczas spotkania 27 września oraz potwierdziły wyniki ankiety tj. 61 % uczestników opowiedziało się za rozdzieleniem Wieprzyc od Osiedla Słonecznego oraz prawie 17 % za wydzieleniem Dolinek z Górczyna. W związku ze zwiększeniem w przyszłym roku kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski, zwiększenie liczby rejonów z 8 do 10, nie będzie odczuwalne w przypadku środków przeznaczonych na jeden rejon. W bieżącym roku była to kwota 306.000 zł, a w przyszłym roku będzie to 343.200 zł. 

Podczas spotkania rekomendowano także wprowadzenie opcji, aby mieszkańcy podczas spotkania dyskusyjnego w rejonie mogli podjąć decyzję o rezygnacji z głosowania i w drodze porozumienia wybrać inwestycję lub inwestycje, które w ramach kwoty przeznaczonej na rejon, mają być zrealizowane. Za takim rozwiązaniem wypowiedziało się także 67 % ankietowanych. Zaproponowanymi zmianami zajmą się na najbliższej sesji radni Rady Miasta.

Ponadto z przeprowadzonej ankiety wynika, że 79 % mieszkańców raczej pozytywnie oraz zdecydowanie pozytywnie ocenia ostatnią edycję budżetu obywatelskiego.  Do tego 85 % ankietowanych potwierdziło, że podział na kategorie: ogólnomiejską, rejonową, oświatową  jest dobrym rozwiązaniem, a 79 %, że budżet obywatelski skutecznie włączył mieszkańców w proces współdecydowania o wydatkowaniu publicznych pieniędzy. Szczegółowe wyniki ankiety, jak i relacja z ewaluacji znajdują się w specjalnym raporcie, który można odnaleźć poniżej w załączniku.


12.12.2016

Z młodzieżą o budżecie obywatelskim

Były ciekawe pomysły, gorąca dyskusja i wspólna decyzja, co ma być zrealizowane. Uczniowie z Zespołu Szkół Odzieżowych uczestniczyli w lekcji obywatelskiej na temat budżetu obywatelskiego.

Okazało się, że budżet obywatelski nie jest obcym pojęciem dla młodych ludzi, a przeprowadzone 14 grudnia br. przez pracowników Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji zajęcia warsztatowe w pełni ich zaangażowały. Uczniowie mieli zdecydować o rozdysponowaniu pewnej kwoty pieniędzy. Najpierw zgłaszali ciekawe pomysły, dotyczyły one głównie  szkoły. Potem  aby dokonać ostatecznego wyboru, który z nich należy wybrać do realizacji  odbyło się głosowanie oraz dyskusja w kilku grupach. Okazało się, że wyniki głosowania nie odzwierciedliły faktycznych potrzeb uczniów, które zostały wyartykułowane dopiero podczas dyskusji w poszczególnych grupach. I choć podczas głosowania najwięcej głosów otrzymał zakup sprzętu fryzjerskiego, to wypracowana przez grupy propozycja do realizacji dotyczyła uruchomienia stołówki, z której będą mogli korzystać wszyscy uczniowie odzieżówki. Uczniowie byli zgodni, że w przypadku decyzji w sprawach, które dotyczą wielu osób, ważne jest, by uwzględnić zdanie każdej osoby w grupie, poznać różne punkty widzenia i wypracować wspólną decyzję. Mechaniczne głosowanie nie daje takiej możliwości. Pracownicy BSR poinformowali uczestników lekcji, że w przyszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego pojawi się możliwość rezygnacji z głosowania i wypracowania podczas dyskusji w poszczególnych rejonach pomysłów do realizacji.


04.04.2017

W bieżącym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 zostanie zrealizowanych 14 pomysłów mieszkańców, w tym jeden projekt miękki – aktywne warsztaty kulturalne.

Jeszcze pod koniec kwietnia poznamy koncepcję wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Strażackiej przygotowaną przez gorzowskiego architekta Krzysztofa Grzegorzewskiego. Natomiast do połowy maja, Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego W. Lamprecht  z Gorzowa,  przygotuje dokumentację boisk, które  mają powstać przy Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Towarowej 21, Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 przy ul. Dunikowskiego 5 oraz Zespole Szkół Elektrycznych przy ul. Dąbrowskiego 33. Także w maju powinny być gotowe projekty pięciu inwestycji infrastrukturalnych: remontu przejścia dla pieszych oraz schodów przy ul. Reymonta, przebudowy i budowy schodów oraz remontu chodnika przy ul. Matejki i Fredry, utwardzenia odcinka ul. Kmicica, remontu nawierzchni jezdni ul. Grota-Roweckiego oraz przebudowy ul. Siewnej. Zadanie wykona Forma Pracownia Projektowa z Wilkowic. W kwietniu będziemy wiedzieli kto zaprojektuje uporządkowanie przestrzeni ul. Śląskiej, zagospodarowanie skweru przy ul. Dobrej i Kostrzyńskiej, przygotuje program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy skateparku w parku Kopernika oraz  zorganizuje w okresie wakacyjnym aktywne warsztaty kulturalne.


01.06.2017

Rowerowy pomysł zrealizowany


Już można korzystać ze stojaków rowerowych oraz stacji narzędziowej dla rowerów przy Zespole Szkół Mechanicznych przy ul. Dąbrowskiego 32.  To pierwsza realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.   

Oficjalne oddanie do użytku stojaków oraz stacji napraw do rowerów odbyło się 1 czerwca. Pomysł w ubiegłym roku do Budżetu Obywatelskiego 2017 zgłosił jeden z uczniów mechanika. Obecny na otwarciu wiceprezydent Radosław Sujak, zachęcał młodzież do zgłaszania kolejnych pomysłów do budżetu obywatelskiego, a Piotr Kruk, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych zaprosił wszystkich mieszkańców do korzystania z rowerowej infrastruktury, szczególnie ze stacji napraw, gdy tylko coś wydarzy się w trasie.

 

Przed nami jeszcze realizacja pozostałych 13 obywatelskich pomysłów.   Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na budowę trzech wielofunkcyjnych boisk. Przy Zespole Kształcenia Specjalnego przy ul. Dunikowskiego 5 powstanie boisko przeznaczone do gry w piłkę ręczną i koszykówkę oraz będzie odtworzone koło do pchnięcia kulą. Natomiast na terenie Zespołu Szkół Elektrycznych przy ul. Dąbrowskiego 33 oraz Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Towarowej 21 powstaną boiska do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę.

W czerwcu powinniśmy poznać wykonawcę wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Strażackiej. Zgodnie z projektem przygotowanym przez gorzowskiego architekta Krzysztofa Grzegorzewskiego na placu znajdą się zarówno urządzenia dla młodszych, jak i starszych tzn.: zestaw z wieżami i siatkami, huśtawki, bujaki, karuzela i piaskownica, a także elementy siłowni terenowej: orbitrek, wyciąg dolny i górny, wahadło z prasą nożną oraz wioślarz. Nawierzchnia placu zostanie utwardzona. Nie  zabranie także ławeczek, koszy na śmieci czy stojaków na rowery. Do końca czerwca Pracownia Modus z Krakowa przygotuje program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy skateparku w parku Kopernika, a w okresie wakacyjnym zostanie przeprowadzony przetarg w trybie zaprojektuj-wybuduj.

 

Na końcowym etapie jest przygotowywanie dokumentacji projektowej  kolejnych pięciu inwestycji infrastrukturalnych. Zadanie realizuje firma Forma Pracownia Projektowa z Wilkowic.  Remont  przejścia dla pieszych oraz schodów przy ul. Reymonta obejmie wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej dojścia do schodów oraz budowę nowych schodów po wcześniejszej rozbiórce  istniejących. Przy ul. Matejki i Fredry zostanie wymieniona  nawierzchnia chodnika oraz przebudowane zostaną istniejące schody, powstanie też nowy chodnik i schody. Ul. Kmicica zostanie utwardzona kostką betonową na długości  320 m.  Remont nawierzchni jezdni ul. Grota-Roweckiego obejmie także wykonanie krawężników i miejsc postojowych. W ramach przebudowy ul. Siewnej na odcinku około 165 m  powstanie także oświetlenie.

 

Niestety po raz drugi musiały zostać przeprowadzone zapytania na zaprojektowanie uporządkowania przestrzeni ul. Śląskiej oraz  zagospodarowania skweru przy ul. Dobrej i Kostrzyńskiej. Zadania wykonają gorzowskie firmy: Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki i Archidea Biuro Projektowe. Jedyny projekt miękki - aktywne warsztaty  kulturalne zostaną przeprowadzone w sierpniu.  


16.08.2017

Podróż dookoła świata, czyli obywatelskie pomysły w realizacji


„W 20 dni z Gorzowa dookoła świata” to podróż, w której każdy może wziąć udział. Aktywne warsztaty kulturalne ruszają 21 sierpnia i będą  pierwszym projektem miękkim zrealizowanym w ramach budżetu obywatelskiego.

 

Aktywne warsztaty kulturalne dla dorosłych wymyśliła Irena Gwiazdowska i zgłosiła do Budżetu Obywatelskiego 2017. Jej pomysł znalazł się wśród 14 zwycięzców ubiegłorocznej edycji i zostanie urzeczywistniony przez firmę  Umbrelka z  Murowanej Gośliny we współpracy z lokalnymi instytucjami m.in. Teatrem im. Juliusza Osterwy.  Będzie to pierwszy projekt miękki, który zostanie zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego. 

 

Zajęcia w formie warsztatów kulturalnych  ruszają od 21 sierpnia i będą trwały do 15 września, tj.  przez cztery tygodnie, od  poniedziałku do piątku, po cztery godziny dziennie, tj. 11:00 – 15:00. Będą odbywać się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Parku Wiosny Ludów. W ramach zajęć pn. „W 20 dni z Gorzowa dookoła świata” uczestnicy warsztatów zapoznają się z atrakcyjnymi aspektami kultur: lokalnej gorzowskiej i lubuskiej oraz globalnych: europejskiej, latynoamerykańskiej, azjatyckiej i afrykańskiej. Bloki zajęć będą zawierać zajęcia z: tańca, teatru, dekoracji, sztuk plastycznych, śpiewu i muzyki, które będą prowadzone m.in. przez Annę Łaniewską (teatralne), Krystynę Bieńkowską i Bartłomieja Bandurę (taneczne), Agnieszkę Jeger (florystyczne), Dominika Jakubczaka i Mikołaja Kwiatkowskiego (ze śpiewu).  Oczywiście warsztaty są bezpłatne i zapraszamy wszystkich chętnych. Szczegółowy harmonogram w załączniku. 

 

Jeśli chodzi o pozostałe obywatelskie pomysły, to od 1 czerwca można już  korzystać ze stojaków rowerowych oraz stacji narzędziowej dla rowerów przy Zespole Szkół Mechanicznych przy ul. Dąbrowskiego 32, a od  10 sierpnia z wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Strażackiej. Na placu zabaw  znajdują się zarówno urządzenia dla młodszych, jak i starszych tzn.: zestaw z wieżami i siatkami, huśtawki, bujaki, karuzela i piaskownica, a także elementy siłowni terenowej: orbitrek, wyciąg dolny i górny, wahadło z prasą nożną oraz wioślarz. Nawierzchnia placu została wykonana  z  piasku, a teren ogrodzony. Pojawiły się  także ławeczki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz nowy chodnik prowadzący do obywatelskiej inwestycji.  

 

Miłośników sportu ucieszy informacja, że do końca października  firma Torakol z Koszczały wybuduje trzy boiska. Przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 przy ul. Dunikowskiego 5 powstanie boisko przeznaczone do gry w piłkę ręczną i koszykówkę oraz będzie odtworzone koło do pchnięcia kulą. Natomiast na terenie Zespołu Szkół Elektrycznych przy ul. Dąbrowskiego 33 oraz Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Towarowej 21 powstaną boiska do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę.

 

Jeszcze do 22 sierpnia zainteresowane firmy mogą  składać oferty na przebudowę ul. Siewnej (165 m) oraz utwardzenie ul. Kmicica (320 m). Wykonawcy będą mieli 60 dni na realizację zadań. Natomiast  do 30 sierpnia firmy mogą składać oferty na przebudowę nawierzchni ul. Grota-Roweckiego (inwestycja obejmie także wykonanie krawężników i miejsc postojowych) oraz budowę schodów oraz chodnika przy ul. Matejki i Fredry. Wykonawcy będą mieli 90 dni na realizację zadań.

Niebawem zostaną ogłoszone przetargi na przebudowę ul. Reymonta,  uporządkowanie ul. Śląskiej oraz  na projekt i wykonanie rozbudowy skateparku w Parku Kopernika ( wcześniej powstał program funkcjonalno-użytkowy).  Przy ul. Reymonta na odcinku około 130 m będzie utwardzone  istniejące dojście do schodów (kostka betonowa) oraz powstaną nowe schody położone po obu stronach ul. Moniuszki. W ramach uporządkowania ul. Śląskiej zostaną zasadzone kwiaty, krzewy i drzewa, skorygowany chodnik przy ul. Budowlanych, wyremontowana część najbardziej zniszczonych zjazdów oraz rozebrane stare, nieużywane przystanki autobusowe. Nastąpi także zmiana organizacji ruchu uspokajająca nieco ruch w  tym obszarze. Natomiast w końcowej  fazie przygotowania  jest projekt  zagospodarowania skweru przy ul. Dobrej i Kostrzyńskiej.


18.08.2017

Tanecznie i aktorsko dookoła świata

W najbliższy poniedziałek, tj.  21 sierpnia, w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej rozpoczną się warsztaty kulturalne dla dorosłych. Zapraszamy wszystkich chętnych – zajęcia są bezpłatne. 

 

Od godziny 11.00 do 12.45 będziemy uczyć się tańców charakterystycznych dla różnych regionów świata. W poniedziałek poznamy tańce w kręgu z Ziemi Lubuskiej. We wtorek przeniesiemy się na greckie wyspy i zatańczymy zorbę. W środę czeka na nas Afryka. W czwartek będziemy tańczyć z chustą przy dźwiękach azjatyckich. W piątek towarzyszyć nam będą gorące rytmy latynoamerykańskie: zatańczymy sambę i czaczę. O godzinie 13.15 rozpoczniemy warsztaty teatralne. Podczas warsztatów Anna Łaniewska z Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie opowie o tajnikach zawodu aktora. Wykonamy ćwiczenia aktorskie i odkryjemy na nowo sztuki z różnych stron świata. Podróż dookoła globu zaczniemy od Balladyny. We wtorek przeniesiemy się do teatru włoskiego. W środę poznamy sztukę afrykańską, w czwartek teatr cieni, a w piątek charakterystyczne motywy latynoamerykańskie.

Wszystkie zajęcia zaczynamy w sali 110 na pierwszym piętrze Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jeśli pogoda dopisze zajęcia ruchowe będziemy kontynuować w sąsiadującym Parku Wiosny Ludów. Prosimy zabrać ze sobą dobry humor i wygodne obuwie.

Zapraszamy!

Warsztaty zostały sfinansowane z Budżetu Obywatelskiego 2017.

 

Butik Kreatywny Umbrelka Sp. z o.o.

Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji


21.08.2017

Zapraszamy na warsztaty dookoła świata

Pierwsi uczestnicy, tanecznym krokiem, zainaugurowali warsztaty kulturalne dla dorosłych.  Zapraszamy wszystkich chętnych – zajęcia są bezpłatne i będą trwały do 15 września. 

 

Dzisiaj, tj. 21 sierpnia, od godz. 11.00  w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej  królowały tańce Ziemi Lubuskiej. Krystyna Bieńkowska, instruktor tańca w kręgu, najpierw opowiedziała o chodzonym, a następnie zaprosiła uczestników do wspólnego tańca. Oczywiście taniec poprzedziła odpowiednia rozgrzewka, a po zajęciach zaplanowano przerwę, nie tylko na kawę, herbatę czy ciastko, ale wspólną rozmowę lub grę przy stoliku. Potem kolejne zajęcia, w tym tygodniu teatralne z Anną Łaniewską z Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie, o tajnikach zawodu aktora. Jutro, tj. we wtorek uczestnicy przeniosą się na greckie wyspy i zatańczą zorbę. W środę czeka na wszystkich chętnych taneczna Afryka. W czwartek będzie taniec z chustą przy dźwiękach azjatyckich, a piątek przeznaczony jest na gorące rytmy latynoamerykańskie. Natomiast  część teatralną w tym tygodniu wypełnią ćwiczenia aktorskie i odkrywanie na nowo sztuki teatralnej  z różnych stron świata. Teatralną podróż dookoła globu rozpoczęła „Balladyna”. We wtorek będzie wszystko o teatrze włoskim. W środę uczestnicy spotkają się ze sztuką afrykańską, w czwartek z teatrem cieni, a w piątek z charakterystycznymi motywami latynoamerykańskimi.

Wszystkie zajęcia odbędą się w sali 110 na pierwszym piętrze Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jeśli pogoda dopisze, niektóre zajęcia ruchowe będą kontynuowane w sąsiadującym Parku Wiosny Ludów, więc oprócz dobrego humoru, należy zabrać ze sobą wygodne obuwie.

Zapraszamy!

Warsztaty zostały sfinansowane z Budżetu Obywatelskiego 2017. W kolejnych tygodniach zajęcia z dekoracji, sztuk plastycznych, śpiewu i muzyki. Szczegółowy harmonogram w załączniku.

 

Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji


25.08.2017

Wokalnie i dekoracyjnie


Były już tańce i zajęcia aktorskie, teraz czas na zajęcia florystyczne, dekoracyjne oraz emisyjno-wokalne. Zapraszamy na drugi tydzień aktywnych warsztatów kulturalnych.

 

Wszystkie zajęcia są bezpłatne i każdy może wziąć w nich udział. Nie ma żadnych zapisów. Wystarczy przyjść, a naprawdę warto - potwierdzają to osoby, które już uczestniczyły w zajęciach. A już w najbliższy poniedziałek tj. 28 sierpnia, w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Sikorskiego 107 kolejna odsłona aktywnych warsztatów kulturalnych. Tym razem od godziny 11.00 do 12.45 będziemy tworzyć dekoracje florystyczne z motywami charakterystycznymi dla różnych regionów świata. W poniedziałek będziemy czerpać z Ziemi Lubuskiej i tworzyć wianki z darów natury. We wtorek nauczymy się przygotowywać korsarze i kotyliony, popularne w kulturze europejskiej. W środę czeka na nas Afryka. W czwartek poznamy japońską sztukę układania kwiatów. W piątek stworzymy indiański łapacz snów.

Po chwili przerwy, o godzinie 13.15 rozpoczniemy warsztaty emisyjno-wokalne. Dominika Rossa, dyplomowana trenerka głosu opowie jak dbać o głos i śpiewać przez długie lata. Wraz z aktorami z Teatru im. Juliusza Osterwy nauczymy się śpiewać piosenki z różnych stron świata. Podróż dookoła globu zaczniemy od piosenki "Z tyłu chmur" Piotra Bukartyka, pochodzącego z Gorzowa kompozytora. We wtorek zaśpiewamy piosenkę słynnej Heleny Vondrackovej. W środę poznamy przepiękną kołysankę afrykańską, w czwartek wybierzemy się wokalnie do Chin, a w piątek porwie nas "La bamba".  Wszystkie zajęcia zaczynamy w sali 8 na parterze Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Zapraszamy!


 

04.09.2017

Plastycznie i teatralnie dookoła świata


Zapraszamy na trzeci tydzień aktywnych warsztatów kulturalnych.  Wszystkie zajęcia są bezpłatne i każdy może wziąć w nich udział.

Nie ma żadnych zapisów. Wystarczy przyjść do sali nr 8  Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Sikorskiego 107  i spędzić miło czas  poznając sztuki plastyczne i teatralne z różnych stron świata. Zaczynamy zawsze o godz. 11.00. W poniedziałek (4.09) będziemy tworzyć dekoracje z gliny inspirowane architekturą Gorzowa i pejzażami Ziemi Lubuskiej. We wtorek (5.09) przypomnimy sobie malarstwo europejskie, a prace Mondriana, Miró i Modiglianiego staną się kanwą do powstania mini mozaiki. W środę (6.09) przygotujemy afrykańskie maski, w czwartek (7.09) poznamy kaligrafię dalekowschodnią, a w piątek (8.09) będziemy malować na wzór Fridy Kahlo.

 

Natomiast w godzinach 13.15 -15.00, w każdym kolejnym dniu,  Anna Łaniewska, aktorka z Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie, poprowadzi warsztaty teatralne. W poniedziałek (4.09)  zaczniemy od Balladyny, we wtorek (5.09) poznamy komedię dell'arte, a w środę (6.09) przeniesiemy się do Afryki. W czwartek (7.09) spędzimy popołudnie z "Szogunem", a w piątek (8.09) znajdziemy się w "Domu dusz", ekranizacji powieści chilijskiej pisarki Isabel Allende.

 

Prosimy zabrać ze sobą dobry humor i wygodne obuwie. Zapraszamy!

 

Aktywne warsztaty kulturalne pn. „W 20 dni z Gorzowa dookoła świata” zostały sfinansowane z Budżetu Obywatelskiego 2017.

 

Anna Zaleska

Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Fot. Dominika Rossa, Butik strategiczno-kreatywny Umbrelka


08.09.2017

Kończymy śpiewająco i tanecznie


Zapraszamy na czwarty, ostatni  tydzień aktywnych warsztatów kulturalnych pn. „20 dni z Gorzowa dookoła świata”. 

Wszystkie zajęcia są bezpłatne i każdy może wziąć w nich udział. Nie ma żadnych zapisów. Wystarczy przyjść do sali nr 8  Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Sikorskiego 107, a gwarantujemy mile spędzony czas. Od poniedziałku (11.09) do piątku (15.09)  spotykamy się o godz. 11.00  aby poznać wyjątkowe tańce i piękne piosenki z różnych stron świata.

W godzinach 11.00 – 12.45, w poniedziałek nauczymy się tańców pochodzących z Gorzowa i okolic, m.in. Kłanianego, we wtorek poznamy Specknerin - urokliwy taniec angielski z chustami oraz Kuckucks - energetyczną austriacką polkę. W środę zatańczymy Ramaya i Hafanana przy rytmach afrykańskiej muzyki, w czwartek poznamy kolejne tańce azjatyckie, a w piątek rozgrzeją nas zmysłowa samba i porywająca salsa.

Natomiast w godzinach 13.15 - 15.00 odbędą się warsztaty emisyjno-wokalne, które poprowadzi Dominika Rossa, dyplomowana trenerka kształcenia głosu i mowy oraz Dominik Jakubczak i Mikołaj Kwiatkowski, aktorzy z Teatru im. Juliusza Osterwy. W poniedziałek zaczniemy od pieśni o Gorzowie i Warcie. We wtorek zaśpiewamy włoskie piosenki, a w środę spędzimy popołudnie z afrykańską wokalistką Angelique Kidjo. W czwartek przeniesiemy się do Azji, a w piątek przypomnimy sobie rytmy latynoamerykańskiej muzyki.

Na zakończenie warsztatów, w czwartek (14.09), o godz. 17.00 zapraszamy wszystkich uczestników na potańcówkę, przy dźwiękach poznanych podczas zajęć tanecznych i wokalnych.

 

Aktywne warsztaty kulturalne zostały sfinansowane z Budżetu Obywatelskiego 2017.

 

Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji, Fot. Dominika Rossa


17.10.2017

Najpierw boiska, potem drogi

 


Już wkrótce będziemy mogli korzystać z trzech wielofunkcyjnych boisk, które powstaną w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. Realizowane też są inne obywatelskie pomysły.

 

Najbardziej zaawansowane prace są prowadzone na terenie Zespołu Szkół Elektrycznych przy ul. Dąbrowskiego 33. Tam boisko  do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę jest już prawie gotowe. Wykonawca musi jeszcze zakończyć prace przy ogrodzeniu. Podobne boisko powstaje przy Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Towarowej 21. Natomiast przy  Zespole Kształcenia Specjalnego przy ul. Dunikowskiego 5 trwa budowa  boiska przeznaczonego do gry w piłkę ręczną i koszykówkę oraz będzie odtworzone koło do pchnięcia kulą. Miłośnicy gier zespołowych już od końca października będą mogli korzystać ze wszystkich boisk.

 

Do połowy listopada powinny zakończyć się, dwie obecnie realizowane inwestycje drogowe. Na odcinku 320 m zostanie utwardzona kostką betonową ul. Kmicica. Wykonane też będzie odwodnienie oraz przeprowadzona częściowa wymiana krawężników. Mieszkańcy ul. Siewnej będą mieli nową nawierzchnię asfaltową wraz  z odwodnieniem. Droga jest przebudowywana na odcinku 165 m.

Prawie do końca roku będziemy musieli poczekać na zakończenie remontu nawierzchni jezdni ul. Grota-Roweckiego. Przebudowa dotyczy 251 metrów bieżących nawierzchni drogi i miejsc postojowych oraz wymiany istniejących krawężników.

 

W przypadku dwóch kolejnych zadań: zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ul. Kostrzyńskiej i Dobrej oraz  uporządkowanie przestrzeni ul. Śląskiej został ogłoszony przetarg. Do 2 listopada zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty. Skwer na Wieprzycach zyska nowe alejki, tablicę pamiątkową, ławki i kosze. Natomiast przy ul. Śląskiej zostaną przebudowane niektóre fragmenty chodników, wyregulowane krawężniki, pojawi się więcej zieleni, ławek i koszy na śmieci. W przypadku pozytywnego zakończenia postępowania przetargowego, obie inwestycje powinny być wykonane do 15 grudnia. Ponadto jest prowadzone osobne postępowanie dotyczące oświetlenia skweru przy ul. Dobrej i Kostrzyńskiej. Projekt oświetlenia jest na końcowym etapie uzgodnień, a realizacja nastąpi do 30 czerwca 2018 r.

 

Niestety nikt nie zgłosił się do przetargu na remont przejścia dla pieszych oraz schodów przy ul. Reymonta, a także  do przebudowy i budowy schodów oraz remontu chodnika przy ul. Matejki i Fredry. Przetargi zostaną powtórzone. To jednak oznacza realizację w przyszłym roku. Także w przyszłym roku zostanie rozbudowany skatepark w Parku Kopernika. Powstał program funkcjonalno-użytkowy i przed nami przetarg w trybie zaprojektuj-wybuduj. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego, w uzasadnionych przypadkach, realizacja inwestycji może nastąpić do 30 czerwca kolejnego roku.

 

Z 14 obywatelskich pomysłów, wybranych w ramach ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego,  już zostały wykonane – stojaki rowerowe wraz ze skrzynką na narzędzia przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Dąbrowskiego 32 oraz wielopokoleniowy plac zabaw przy ul. Strażackiej, a także odbyły się aktywne warsztaty kulturalne


30.10.2017

Obywatelski raport, czyli stan realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego 2017 na dzień 30 października 2017 r.


Kategoria ogólnomiejska:

1.Rozbudowa skateparku w Parku Kopernika -   przygotowany program funkcjonalno-użytkowy. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg w trybie zaprojektuj-wybuduj. Realizacja zaplanowana do 30 czerwca 2018 r. Planowany koszt: 734.400 zł. Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego – tel. 95 7355 845.     

2.Aktywne warsztaty kulturalne ( zadanie miękkie) - zrealizowane od 21 sierpnia do 15 września br.  Wykonawca:  Umbrelka z Murowanej Gośliny . Koszt całkowity: 79.958,86 zł. Wydział merytoryczny: Wydział Kultury i Sportu -  tel. 95 7355 882.

 Kategoria rejonowa:

3.Uporządkowanie przestrzeni ul. Śląskiej (Zawarcie) - ogłoszony przetarg (oferty można składać do 2 listopada br.).  Planowany koszt: 190.000 zł. Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego – tel. 95 7 355 796.    

 4.Wielopokoleniowy plac zabaw przy ul. Strażackiej (Zakanale) – zrealizowany, tj. od 10 sierpnia br. oddany do użytku.  Wykonawca robót: Fux-System z Gorzowa. Całkowity koszt: 119.999,95 zł. Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego – tel. 95 7355 819.   

5.Remont przejścia dla pieszych oraz schodów przy ul. Reymonta

(Śródmieście/Centrum) – przetarg na wykonanie został unieważniony, bo nie wpłynęła żadna oferta. Zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Realizacja zaplanowana do 31 maja 2018 r. Planowany koszt: 270.000 zł. Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji i Remontów – tel. 95 7355 713.

6.Utwardzenie ul. Kmicica (Piaski) – w trakcie realizacji (zakończenie zaplanowano na 15 listopada br.). Wykonawca robót: Dromax  z Gorzowa. Planowany koszt: 293.374 zł. Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji i Remontów – tel. 95 7355 713.

7.Przebudowa i budowa schodów oraz remont chodnika – ul. Matejki i Fredry (Staszica) - przetarg na wykonanie został unieważniony, bo nie wpłynęła żadna oferta. Zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Realizacja zaplanowana do 31 maja 2018 r. Planowany koszt: 250.000 zł. Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji i Remontów – tel. 95 7355 713.

8.Zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ul. Kostrzyńskiej i Dobrej (Wieprzyce/Osiedle Słoneczne). Ogłoszony przetarg (oferty można składać do 2 listopada br.).Planowany koszt: 280.000 zł. Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego – Tel. 95 7355 819.         

9.Remont nawierzchni jezdni ul. Grota-Roweckiego (Manhattan) - w trakcie realizacji (zakończenie zaplanowano na koniec grudnia br.). Wykonawca robót: Drogus z Gorzowa. Planowany koszt: 220.000 zł. Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji i Remontów -  tel. 95 7355 713.

10.Przebudowa ul. Siewnej (Górczyn) - w trakcie realizacji (zakończenie zaplanowano na 15 listopada br.). Wykonawca robót: Drogus z Gorzowa. Planowany koszt: 302.000 zł. Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji i Remontów - tel. 95 7355 713.

 Kategoria oświatowa:

11.Budowa sportowo-rekreacyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Towarowa 21 - zrealizowana (odbiór do 8 listopada br.). Wykonawca robót:  Torakol z Koszczały.  Planowany koszt: 350.000 zł. Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji – tel. 95 7355 878.

12. Budowa  boiska przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1, ul. Dunikowskiego  5 - zrealizowana (odbiór do 8 listopada br.). Wykonawca robót:  Torakol z Koszczały. Planowany koszt: 146.149 zł. Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji - tel. 95 7355 878.

13.Przebudowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół Elektrycznych, ul. Dąbrowskiego 33 - zrealizowana (odbiór do 8 listopada br.). Wykonawca robót:  Torakol z Koszczały.  Planowany koszt: 300.000 zł. Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji - tel. 95 7355 878.

14.Montaż stojaków rowerowych wraz ze skrzynką na narzędzia przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Dąbrowskiego 32 – zrealizowany, tj. od 1 czerwca oddany do użytku. Wykonawca robót: Elektrotom z Gorzowa. Koszt całkowity: 6.000 zł. Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji - tel. 95 7355 878.


 

30.11.2017

Obywatelski raport, czyli stan realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego 2017 na dzień 30 listopada br.

Fot. Daniel Adamski

Zadania w trakcie realizacji (sześć zadań):

 

Kategoria ogólnomiejska

Rozbudowa skateparku w Parku Kopernika -  w pierwszym przetargu w trybie zaprojektuj-wybuduj złożono dwie oferty, jednak przewyższały one kwotę, jaką Miasto zaplanowało na realizację zamówienia i przetarg został unieważniony.  Zostanie ogłoszony drugi przetarg. Realizacja zaplanowana do 30 czerwca 2018 r. Planowany koszt: 734.400 zł. Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego – tel. 95 7355 765.     

 

Kategoria rejonowa:

Uporządkowanie przestrzeni ul. Śląskiej (Zawarcie) - przetarg na wykonanie został unieważniony, bo nie wpłynęła żadna oferta. Zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Realizacja zaplanowana do 30 czerwca 2018 r. Planowany koszt: 190.000 zł. Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego – tel. 95 7 355 796.     

 

Remont przejścia dla pieszych oraz schodów przy ul. Reymonta

(Śródmieście/Centrum) – ogłoszono drugi przetarg, jednak ponownie nie wpłynęła żadna oferta. Zostanie przeprowadzone postępowanie zamówienia z wolnej ręki.  Realizacja zaplanowana do 31 maja 2018 r. Planowany koszt: 270.000 zł. Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji i Remontów – tel. 95 7355 713.

 

 Przebudowa i budowa schodów oraz remont chodnika – ul. Matejki i Fredry (Staszica) - przetarg na wykonanie został unieważniony, bo nie wpłynęła żadna oferta. Zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Realizacja zaplanowana do 31 maja 2018 r. Planowany koszt: 250.000 zł. Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji i Remontów – tel. 95 7355 713.

 

Zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ul. Kostrzyńskiej i Dobrej (Wieprzyce/Osiedle Słoneczne) - przetarg na wykonanie został unieważniony, bo nie wpłynęła żadna oferta.  Przeprowadzono postępowanie zamówienia z wolnej ręki na wybór wykonawcy.  Wykonawca robót Agencja Usługowa Stanisław Cap z Międzyrzecza wykona zadanie do 15 grudnia br. Natomiast budowa oświetlenia jest realizowana osobną procedurą i zostanie wykonana do 30 czerwca 2018 r. Planowany koszt: 280.000 zł. Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego – Tel. 95 7355 819.         

 

Remont nawierzchni jezdni ul. Grota-Roweckiego (Manhattan) - w trakcie realizacji (zakończenie zaplanowano na koniec grudnia br.). Wykonawca robót: Drogus z Gorzowa. Planowany koszt: 220.000 zł. Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji i Remontów -  tel. 95 7355 713.

 

Zadania zrealizowane ( osiem zadań):

Kategoria ogólnomiejska: Aktywne warsztaty kulturalne ( zadanie miękkie).

Kategoria rejonowa: Wielopokoleniowy plac zabaw przy ul. Strażackiej (Zakanale), Utwardzenie ul. Kmicica (Piaski) – trwają prace odbiorowe, Przebudowa ul. Siewnej (Górczyn) - trwają prace odbiorowe. 

Kategoria oświatowa: Budowa sportowo-rekreacyjnego boiska przy SP nr 10, ul. Towarowa 21,  Budowa  boiska przy ZKS nr 1, ul. Dunikowskiego  5,  Przebudowa kompleksu boisk przy ZS Elektrycznych, ul. Dąbrowskiego 33,  Montaż stojaków rowerowych wraz ze skrzynką na narzędzia przy ZS Mechanicznych, ul. Dąbrowskiego 32.


19.01.2018

Obywatelski raport


Przedstawiamy obywatelski raport, czyli stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego 2017 na dzień 18 czerwca 2018 r.

 

Kategoria ogólnomiejska

Rozbudowa skateparku w Parku Kopernika. Firma Techramps wykona zadanie do końca czerwca 2018 r. WGT* – tel. 95 7355 765.    

Kategoria rejonowa:

Uporządkowanie przestrzeni ul. Śląskiej (Zamoście). Inicjatywy Edukacyjne COMPENDARIA Sp. z o.o. zrealizują zadanie do 29 czerwca 2018 r. WGT – tel. 95 7 355 796.    

Remont przejścia dla pieszych oraz schodów przy ul. Reymonta (Śródmieście/Centrum) – Firma Sebastian Owczarz zrealizuje zadanie do 21 czerwiec 2018 r. WIR* – tel. 95 7355 713.

Przebudowa i budowa schodów oraz remont chodnika – ul. Matejki i Fredry (Staszica). Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe KOPPI Marcin Koprowski wykonało zadanie do 8 czerwca 2018 r. WIR – tel. 95 7355 713.

Zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ul. Kostrzyńskiej i Dobrej (Wieprzyce/Osiedle Słoneczne) – II etap oświetlenie. Wybrany w postępowaniu wykonawca robót budowlanych odstąpił od podpisania umowy. W związku z powyższym ogłoszono drugie postępowanie przetargowe – otwarcie ofert 22.06.2018 r. WGT – tel. 95 7355 819.

Informację o pozostałych, zrealizowanych zadaniach można odnaleźć poniżej.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.