Powróć do: Dialog społeczny

Zielone mikroinicjatywy

BIORÓŻNORODNOŚĆ W MIEJSKICH OGRODACH

ogród w podwórkuBujny, przyjazny dla motyli i ptaków ogród w mieście? Tak, jest możliwy i bardzo pożądany!
Już od 1 marca zapraszamy miłośników przyrody i ogrodników do udziału w naszym konkursie „Bioróżnorodność w miejskich ogrodach”. Po raz kolejny można zdobyć wsparcie rzeczowe na zielone zagospodarowanie terenu na podwórku czy miejsca pod oknem.

Kto i na jakich zasadach może ubiegać się o wsparcie?

Wnioski z zielnymi pomysłami można składać do 30 września 2024 r. Zgłaszającymi pomysły w konkursie mogą być grupy mieszkańców - minimum pięcioosobowe, choć mile widziane większe. Pomysł musi dotyczyć zagospodarowania wybranej przez grupę przestrzeni, polegającego na nasadzeniu roślin – wybór gatunków zależy od wnioskodawców. Preferowane są gatunki rodzime i miododajne. Można również starać się o ziemię do nasadzeń, zbiorniki na deszczówkę budki dla ptaków, owadów i nietoperzy. Maksymalna wysokość wsparcia rzeczowego to 1000 zł.

Wniosek i regulamin konkursu są dostępne poniżej.

Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu z Biurem Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji Tel. 957355685, e-mail: bsr@um.gorzow.pl.

infografika dot. konkursu o bioróżnorodności

 

Regulamin konkursu.pdf

Formularz wniosku.docx

 

MIKROGRANTY 2023 r.

Od 18 maja do 15 listopada 2023 r.  trwał nabór wniosków na realizację zielonych mikroinicjatywy. Wsparcie rzeczowe na łączną kwotę 4681,85 zł uzyskało pięć grup sąsiedzkich, które wykorzystały przekazane materiały do utrzymania, wzbogacania i pielęgnacji już zagospodarowanych przez mieszkańców miejsc.

Zawarto pięć porozumień z mieszkańcami którzy:  

 • pielęgnują skwer przed kamienicą znajdująca się przy ul. Sikorskiego  91. Wnioskowana wartość wsparcia -  810 zł;
 • pielęgnują skwer przed kamienicą i podwórko przy ul. Sikorskiego 88 . Wnioskowana wartość wsparcia -  1000 zł;
 • zagospodarowali zielenią podwórko przy ul. Chrobrego 29. Wnioskowana wartość wsparcia - 883,85 zł;
 • urządzili teren zielony w podwórku znajdującym się przy ul. 30 Stycznia 19. Wnioskowana wartość wsparcia - 988 zł.   
 • zazieleniają teren przed blokiem przy ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 64-65. Wnioskowana kwota wsparcia - 1000 zł. 


Najczęściej mieszkańcy wnioskowali o zakup:

 • ziemi, kory do obsypania roślin, torfu i nawozów;
 • narzędzi ogrodowych (sekatory, konewki, szpadle);
 • podpór dla roślin, pergoli, donic;
 • beczek na deszczówkę,
 • roślin różnego rodzaju. Były wśród nich: rododendrony, laurowiśnie, hortensje pnące, bluszcze, nasiona trawy, sadzonki kwiatów.


Marta Piekarska
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
fot. Marta Piekarska

   kwiaty przed kamienicą

pergola przed kamienicą

kwiaty przed kamienicą

kwiaty przed kamienicą

grupa sąsiadów

ZIELONE MIKROINICJATYWY 2023 – NABÓR ROZPOCZĘTY

przedogródek pod blokiem kwitnące kolorowe kwiatyOd 18 maja 2023 r. mieszkańcy Gorzowa mogą zgłaszać pomysły na zazielenienie najbliższego otoczenia w ramach kolejnej edycji konkursu  Zielone Mikroinicjatywy 2023.
Formularz zgłoszenia pomysłu oraz regulamin znajdują się poniżej, ogłoszenie o naborze jest dostępne w BIP
Przypominamy, że  Miasto udziela wsparcia rzeczowego w postaci roślin, narzędzi ogrodowych czy beczek na deszczówkę. Wartość wsparcia nie może przekroczyć 1000 zł.  

Do tej pory zrealizowaliśmy wspólnie z mieszkańcami 17 zielonych mikroinicjatyw. W ich ramach powstały m.in. łąka kwietna, zielone podwórka, miniogrody i co ważne zamontowano beczki na deszczówkę zapewniające wodę do podlewania roślin. Zachęcamy do zapoznania się z broszurą podsumowującą Zielone mikroinicjatywy realizowane w 2022 r., którą zamieszczamy poniżej.

Z pytaniami dotyczącymi Zielonych Mikroinicjatyw można zgłaszać się do Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji – tel. 95 7355 685, e-mail: bsr@um.gorzow.pl.

Pomysły, które w 2022 r. uzyskały rzeczowe wsparcie Miasta to:

 1. „Łąka kwietna na Bora”-  na kwotę 884 zł - pomysł polegał na stworzeniu przez mieszkańców mini łąki kwietnej przy ulicy Sosabowskiego;
 2. „Sąsiedzki Garden Bis”  - na kwotę 772 zł – wnioskodawcy uzupełnili zielenią  placyk na jednym z podwórek przy ul. Mieszka I –  posadzono trawy ozdobne, hortensje, budleję i kwiaty sezonowe;     
 3. „Upiększenie istniejących ogródków, naprawa dwóch ławek”  - na kwotę 939 zł – w ramach mikrograntu przekazano mieszkańcom rośliny ozdobne, ziemię oraz materiał do naprawy ławek. Pomysł zrealizowano przy ul. Słonecznej;    
 4. „Zielono mi - Gwiaździsta pięknieje” - do kwotę 1000 zł, którą przeznaczono na zakup sadzonek kwiatów. Nasadzenia zostały wykonane przy ul. Gwiaździstej;
 5.  „Zielone mikroinicjatywy 2022” na kwotę - 1000 zł  - pomysłodawcy posadzili krzewy ozdobne przed blokiem oraz na znajdującej się w pobliżu skarpie. Pomysł zrealizowano przy Al. Konstytucji 3 Maja; 
 6. „Zazieleniamy podwórko” – na kwotę 1000 zł, przy ul. Warszawskiej - na skarpie, posadzono róże i krzewy płożące;
 7. „Urządzenie terenu zielonego – mini ogród”, na kwotę 990 zł przy ul. 30 Stycznia mieszkańcy urządzili mały ogród w miejscu odzyskanym po wyburzeniu budynku gospodarczego;
 8. „Zaczarowany ogród” – do kwoty 845 zł – uzupełniono nasadzenie w istniejącym ogrodzie oraz przekazano zbiornik na deszczówkę;
 9. „Sąsiedzki Garden Green” – do kwoty 905 zł – uzupełniono istniejące nasadzenia, przekazano pergolę, zbiornik na deszczówkę, narzędzia ogrodowe, korę iglastą;
 10. „Mieszkać Lepiej II” – do kwoty 787 zł przekazano beczkę na deszczówkę, sadzonki oraz narzędzia ogrodowe.

 

Regulamin wsparcia zielonych mikroinicjatyw.pdf

Formularz zgłoszenia pomysłu.doc

Zielone mikroinicjatywy edycja 2022.pdf

 

Marta Piekarska

Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Fot. Jan Wojtanowski


CZAS NA JESIENNE URZĄDZANIE OGRODU

KWIATYJesień to dobry czas na prace ogrodowe, dlatego zachęcamy kolejne grupy mieszkańców do składania wniosków w ramach konkursu na zielone mikroinicjatywy. Można ubiegać się o wsparcie rzeczowe w postaci sadzonek kwiatów, drzew, nasion. Jeżeli ktoś ma już ogródek może warto pomyśleć o zakupie beczki na deszczówkę lub uzupełnienie go na przykład - ławeczką.
W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy miasta, dodatkowym punktem przy ocenie pomysłu jest premiowana jego realizacja na jednym z podobszarów rewitalizacji: Zawarciu, Osiedlu Słonecznym, Centrum i Zakanalu. Wartość wsparcia nie może przekroczyć 1000 zł a tern do zielonego zagospodarowania musi być własnością miasta.

Wniosek do pobrania znajduje się poniżej.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Biurem Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji i zapraszamy do zapoznania się z informacją o już zrealizowanych pomysłach. e-mail: bsr@um.gorzow.pltel. 95 7355 685.

Mikrogranty - regulamin

Mikrogranty - wniosek

Sąsiedzki garden - podsumowanie edycji wiosna - lato


Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitaiizacji
fot. Jan Wojtanowski

 

ZIELONE MIKROINICJATYWY PODSUMOWANIE ETAPU WIOSNA - LATO

ZdjęcieCzas na podsumowanie wiosennej odsłony Zielonych Mikroinicjatyw 2022. Od rozpoczęcia naboru  do dziś wpłynęło sześć  zgłoszeń  na realizację zielonych pomysłów.  Trzy  projekty już zostały wykonane, jeden się finalizuje dwa czekają z realizacją na jesień.

Pomysły, które uzyskały rzeczowe wsparcie Miasta to:

- „Łąka kwietna na Bora”-  na kwotę 914,50 zł - pomysł polegał na stworzeniu przez mieszkańców mini łąki kwietnej przy ulicy Sosabowskiego;
- „Sąsiedzki Garden Bis”  - na kwotę 780 zł – wnioskodawcy uzupełnili zielenią  placyk na jednym z podwórek przy ul. Mieszka I –  posadzono trawy ozdobne, hortensje, budleję i kwiaty sezonowe;.     
- „Upiększenie istniejących ogródków, naprawa dwóch ławek”  - na kwotę 980 zł – w ramach mikrograntu przekazano mieszkańcom rośliny ozdobne, ziemię oraz materiał do naprawy ławek. Pomysł zrealizowano na Osiedlu Słonecznym;   
- „Gwiaździsta pięknieje” - na kwotę 1000 zł, którą przeznaczono na zakup sadzonek drzew, krzewów oraz kwiatów. Nasadzenia zostaną wykonane przy ul. Gwiaździstej;
- „Zazieleniamy podwórko” - na kwotę 1000 zł – zaplanowano zakup róż, ziemi oraz beczki na deszczówkę,
                                                                                                        które zostaną posadzone przy ul. Dzieci Wrzesińskich/Warszawskiej;
                                                                                                       - „Zielone mikroinicjatywy 2022”   na kwotę - 1000 zł  - pomysłodawcy - z Al. Konstytucji 3 Maja będą
                                                                                                       dosadzać krzewy ozdobne przed blokiem oraz na znajdującej się w pobliżu skarpie.   

 

 

 

ZIELONE MIKROINICJATYWY 2022

plakat ludzie sadzący rośliny informacja o konkursie

Zapraszamy mieszkańców Gorzowa do udziału w tegorocznej edycji konkursu na zielone mikroinicjatywy. W konkursie pomysł na zielone zagospodarowanie swojego najbliższego otoczenia może złożyć 5 osobowa grupa mieszkańców Gorzowa. Jeżeli osoby te okażą się sąsiadami otrzymają za wspólną inicjatywę dodatkowy punkt.

W ramach konkursu na zagospodarowanie można otrzymać: sadzonki drzew, krzewów, nasiona, sadzonki kwiatów jednorocznych, nawozów, narzędzia i urządzenia ogrodowe, materiały do konserwacji małej architektury, elementy małej architektury np. kosze na śmieci, donice, ławki, gazony, pergole, materiały do wykonania klombów czy pergoli, zbiorniki na deszczówkę.

Uwaga - zakup w ramach „zielonej mikroinicjatywy” wyłącznie elementów małej architektury oraz narzędzi i urządzeń ogrodowych (np. beczki na deszczówkę) jest możliwy tylko wtedy, gdy będzie służył utrzymaniu lub wzbogaceniu już istniejących, wcześniej zagospodarowanych i pielęgnowanych przez mieszkańców terenów zielonych.

Formularze zgłoszeń są dostępne tutaj oraz w Biurze Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji, które mieści się przy ul. Sikorskiego 5. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego pod numerem 95 7355 685/937 oraz mailowo – bsr@um.gorzow.pl.

Zachęcamy również do zerknięcia na materiał informacyjny dotyczący ubiegłorocznej edycji, który jest dostępny poniżej.

Sąsiedzki garden - podsumowanie zielonych mikroinicjatyw 2021 .pdf 5,28 MB

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.