9. Ogólnodostępny stadion lekkoatletyczno-piłkarski

                       ■         Nazwa zadania w dokumentach aplikacyjnych oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Modernizacja obiektu sportowego – stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasińskiego.

Cel rewitalizacji realizowany przez to przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 1.5.Budować włączenie społeczne dzięki aktywnościom sportowym

                       ■         Lokalizacja przedsięwzięcia

ul. Krasińskiego, w podobszarze R1 obszaru rewitalizacji

                       ■         Opis realizowanych zadań

W ramach przedsięwzięcia  wykonana zostanie przebudowa istniejącego kompleksu sportowego. Celem przebudowy jest stworzenie licencjonowanego kompleksu sportowego głównie ze stadionem lekkoatletycznym oraz budowa pełnowymiarowego boiska sportowego. Ma on być obiektem szeroko dostępnym, a nie zastrzeżonym dla sportu wyczynowego ze szczególnym naciskiem na trening osób niepełnosprawnych.

Aby projekt ten faktycznie realizował cele rewitalizacji, musi on być ściśle zgodny z wyznaczonymi kierunkami w ramach Celu szczegółowego 1.6.

Obiekt – od momentu projektowania jego rozwiązań poprzez podpisywanie umów na jego użytkowanie, musi służyć przede wszystkim pracy animatorów sportu i trenerów, spełniającej równocześnie następujące warunki:

  • Organizowane na nim zajęcia muszą być nisko­kosztowe dla uczestników indywidualnych (minimalne opłaty, brak konieczności posiadania kosztownego sprzętu lub stroju),
  • Sam obiekt nie powinien zawierać części lub urządzeń, do których dostęp jest zastrzeżony wyłącznie dla zawodników wyczynowych; powinien mieć on – podobnie jak „Orliki” charakter otwarty i inkluzywny, być nastawiony na upowszechnienie, a nie na wyczyn.
  • Szczególnie należy wspierać programy, których celem jest – oprócz osiągania indywidualnych sukcesów sportowych – nauka współdziałania w zespole i wpajanie idei fair play.

                       ■         Podmiot realizujący przedsięwzięcie

Wydział Inwestycji w uzgodnieniu z Wydziałem Sportu

                       ■         Szacowana wartość przedsięwzięcia i źródło finansowania

  • 14 113 890,00 zł, w tym Ministerstwo Sportu i Turystyki, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budżetu miasta

                       ■         Opis powiązań i synergii z innymi przedsięwzięciami

Występuje synergia z następującymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi:

  • Przedsięwzięcie nr 29 Jest moc! Program żywego uczestnictwa w kulturze
  • Przedsięwzięcie nr 28 Środowiskowe programy profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży              

                       ■         Opis oddziaływania przedsięwzięcia na zdiagnozowany kryzys

W całym modelu animacyjnym w obszarze rewitalizacji brakuje partnerów, którzy mogliby pełnić rolę animatorów sportu. Przedsięwzięcie wypełnia tę lukę.

                       ■         Prognozowane rezultaty przedsięwzięcia i sposób ich oceny

Rezultatem będzie możliwość dostępu do taniej aktywności fizycznej dla młodzieży z obszaru rewitalizacji. Wskaźnikiem rezultatu będzie zsumowana liczba młodzieży uczestnicząca tygodniowo w regularnych aktywnościach sportowych organizowanych na stadionie. Wartość bazowa wskaźnika = 0. Zakłada się, że wskaźnik uśredniony dla roku będzie przez trzy pierwsze lata corocznie rosnący, a potem – niemalejący.

UWAGA: wskaźnikiem rezultatu NIE jest samo oddanie stadionu do użytkowania.

Przeczytaj również: Mistrzostwa Polski na nowym stadionie

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.