Powróć do: Komitety Rewitalizacji

I kadencja

Zakończyła się pierwsza kadencja Komitetów Rewitalizacji

Pierwsza kadencja Komitetów Rewitalizacji rozpoczęła się w listopadzie 2017 r. i zakończyła 8 listopada 2021r. W trakcie kadencji kilkakrotnie zmieniał się skład osobowy komitetów. W styczniu 2019 r. oraz w czerwcu 2020 przeprowadzono  nabory uzupełniające, które były związane z rezygnacją z pełnienia funkcji przez dwóch członków komitetów oraz odwołaniem jednej osoby. Ostatni skład komitetów liczył  16 osób.

W trakcie kadencji odbyło się 18 wspólnych spotkań członków komitetów  rewitalizacji, podczas których:
- przedstawiano zakresy realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
- omawiano sposoby realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz założeń Programu,
- omawiano i zgłaszano uwagi do realizacji inwestycji prowadzonych
- w podobszarach rewitalizacji – przebudowa ul. Śląskiej, Waryńskiego,
- omawiano z mieszkańcami oraz pomysłodawcami propozycję urządzenia arboretum w podobszarze rewitalizacji R1.

W spotkaniach tych uczestniczyli pracownicy urzędu miasta odpowiadający za realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz inwestycji prowadzonych w obszarach rewitalizacji, architekt miasta, projektanci oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „komunikacja.org”.

W ramach pozostałej działalności:
- Komitet Rewitalizacji Zawarcie inicjował spotkania i dyskusje dotyczące problemów podobszaru R3: przebudowy ulicy Śląskiej, porządku publicznego na podobszarze rewitalizacji R3, zagospodarowania terenu pod Infoglobem, usunięcia murków znajdujących się przy ulicy Waryńskiego, składał wnioski do budżetu miasta, składał wnioski do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opiniował wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczący budowy obiektu usługowego przy ul. Kolejowej, Przemysłowej;
- Członkowie Komitetu Rewitalizacji Osiedle Słoneczne zebrali i przygotowali uwagi do projektu przebudowy ulicy Słonecznej, wspierali również działania prowadzone w terenie, związane z wspólnym projektowaniem wraz z mieszkańcami parku kieszonkowego na Osiedlu Słonecznym;
- Członkowie Komitetów Rewitalizacji: angażowali się w działania związane z prototypowaniem urbanistycznym prowadzonych w związku z planowaną przebudową ulic Wełniany Rynek i Hawelańskiej,
- uczestniczyli w pracach nad przygotowaniem studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego, strategii miasta i polityki parkingowej.  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Komitety w sieci

literki z napisem social media

Jednym z zadań zadeklarowanych w zgłoszeniu przez kandydatów do komitetów rewitalizacji było utrzymywanie kontaktów z mieszkańcami obszaru rewitalizacji. Jego celem ma być informowanie o sprawach związanych z prowadzeniem przez miasto przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Jak wywiązują sie z tego zobowiązania członkowie Komitetu Rewitalizacji Zawarcie? W sposób adekwatny do dzisiejszych czasów. Prowadzą swój profil w mediach społecznosciowych, którego śledzenie Wam polecamy: https://www.facebook.com/rewitalizacja.zawarcie.

 

 

 


 

Kadencja pierwszych Komitetów Rewitalizacji rozpoczęta

komitet przy stolePierwsze posiedzenie powołanych po raz pierwszy w Gorzowie Komitetów Rewitalizacji już za nami. Spotkanie, które odbyło się 8 listopada w dawnym Lamusie, otworzył zastępca prezydenta ds. rozwoju Jacek Szymankiewicz.
 
Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu pomiędzy mieszkańcami a urzędem w sprawach związanych z rewitalizacją. Zadaniem tego gremium jest m.in. wydawanie opinii nt. podejmowanych działań rewitalizacyjnych i doradzanie prezydentowi. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki powołał do tego gremium 19 wyłonionych w otwartym naborze przedstawicieli mieszkańców, właścicieli nieruchomości, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawiciela organów władzy publicznej oraz przedstawicieli Urzędu Miasta.

Pierwszym zadaniem, jakim zajęli się członkowie komitetów, był wybór poprzez głosowanie przewodniczących oraz ich zastępców. Funkcje te objęli:
 
· w Komitecie Rewitalizacji Centrum
 
Andrzej Wójcik – przewodniczący, Sylwia Bronka – zastępczyni przewodniczącego
 
· w Komitecie Rewitalizacji Zawarcie
 
Jan Biernacki – przewodniczący, Magdalena Walentynowicz – zastępczyni przewodniczącego
 
· w Komitecie Rewitalizacji os. Słoneczne
 
Maciej Buszkiewicz – przewodniczący, Damian Madaliński – zastępca przewodniczącego.
 
Podczas pierwszego posiedzenia dyrektor Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji Anna Bonus – Mackiewicz krótko przypomniała cel i zasady funkcjonowania Komitetów. Była to też okazja do wzajemnego poznania się uczestników spotkania oraz ustalenia najważniejszych tematów, które będziemy omawiać w trakcie kolejnych posiedzeń.
 
Poniżej pełny skład poszczególnych Komitetów Rewitalizacji*:
 
Komitet Rewitalizacji Centrum:
1. Sylwia Bronka - przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji;
2. Bogusław Rychter - przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji;
3. Rafał Druciak - przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji;
4. Andrzej Jakubaszek - przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji;
5. Andrzej Wójcik - przedstawiciel podmiotów prowadzących na podobszarze rewitalizacji działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych;
6. Henryk Kubiak - przedstawiciel podmiotów prowadzących na podobszarze rewitalizacji działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych;
7. Jerzy Czerczak - przedstawiciel mieszkańców Gorzowa Wlkp. niebędących mieszkańcami obszaru rewitalizacji;
8. Jacek Szempliński- przedstawiciel Urzędu Miasta        

Komitet Rewitalizacji Zawarcie:
1. Artur Szostak - przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji;
2. Anna Jakubowska - przedstawiciel podmiotów prowadzących na podobszarze rewitalizacji działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych;
3. Grzegorz Musiałowicz - przedstawiciel podmiotów prowadzących na podobszarze rewitalizacji działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych;
4. Jan Biernacki – przedstawiciel mieszkańców Gorzowa Wlkp. niebędących mieszkańcami obszaru rewitalizacji;
5. Sławomir Zalewski - przedstawiciel właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości/podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na podobszarze rewitalizacji R3 w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego;
6. Magdalena Walentynowicz - przedstawiciel organów władzy publicznej oraz innych podmiotów realizujących na podobszarze rewitalizacji  uprawnienia skarbu państwa;
7. Jarosław Fol - przedstawiciel Urzędu Miasta

Komitet Rewitalizacji Osiedle Słoneczne
1. Henryka Nowicka - przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji;
2. Maciej Buszkiewicz - przedstawiciel mieszkańców Gorzowa Wlkp. niebędących mieszkańcami obszaru rewitalizacji;    
3. Krzysztof Kaczanowski - przedstawiciel właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości/podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na podobszarze rewitalizacji R2 w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego;
4. Damian Madaliński - przedstawiciel Urzędu Miasta


* Pierwszy skład komitetów rewitalizacji, który ulegał zmianom - więcej o zmianach tutaj.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.