37. Instytucje kultury – bogactwo do odkrycia

                       ■         Cel rewitalizacji realizowany przez to przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 1.9. Włączyć w rewitalizację instytucje kultury.

                       ■         Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie niezlokalizowane, dotyczy całości obszaru rewitalizacji.

                       ■         Opis realizowanych zadań

Wyjście gorzowskich instytucji kultury z własnymi realizacjami w przestrzenie publiczne centrum miasta, a przez to – ożywianie tych przestrzeni i jednoczesne poszerzanie kręgu publiczności każdej z instytucji o nowe osoby i grupy mieszkańców, dotychczas nieuczestniczące w kulturze instytucjonalnej.

                       ■         Podmiot realizujący przedsięwzięcie

Wydział Kultury w uzgodnieniu z  instytucjami kultury oraz Biurem Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji.

                       ■         Szacowana wartość przedsięwzięcia i źródło finansowania

Zadanie będzie zrealizowane w ramach budżetów zaangażowanych partnerów.

                       ■         Opis powiązań i synergii z innymi przedsięwzięciami

Występuje synergia z następującymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi:

  • Przedsięwzięcie nr 12: MCK w sercu miasta
  • Przedsięwzięcie nr 42: Centra Aktywności Mieszkańców

                       ■         Opis oddziaływania przedsięwzięcia na zdiagnozowany kryzys

W szczegółowej diagnozie czytamy: „Należy bardzo poważnie potraktować inwestycję w działalność kulturalną, jako motor osiągania celów rewitalizacji. […] jest w tym procesie także miejsce dla instytucji kultury. Proces rewitalizacji powinien otworzyć się na kulturę i zaprosić istniejące instytucje do pełnienia w mieście nowej roli. Kluczowe pojęcia tej nowej roli to: żywe uczestnictwo w kulturze, rozwój widowni (audience development), animacja kultury i edukacja kulturalna. Chodzi nie o kulturę ekskluzywną, ale o kulturę inkluzywną. Wysoki poziom musi iść w parze z szerokim odbiorem: to zadanie dla kultury w procesie rewitalizacji […]” (Konkluzja 34).

                       ■         Prognozowane rezultaty przedsięwzięcia i sposób ich oceny

Rezultatem będzie liczba inicjatyw zrealizowanych na obszarze rewitalizacji.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.