12. MCK w sercu miasta

                       ■         Nazwa zadania w dokumentach aplikacyjnych i wieloletniej prognozie finansowej:

Przebudowa obiektu przy ul. Wełniany Rynek w Gorzowie Wielkopolskim oraz dostosowanie do prowadzenia działalności kulturalnej.  

                       ■         Cel rewitalizacji realizowany przez to przedsięwzięcie

Cel operacyjny 1.9. Włączyć w rewitalizację instytucje kultury

                       ■         Lokalizacja przedsięwzięcia

ul. Wełniany Rynek 18

                       ■         Opis realizowanych zadań

Budynek pełniący dotąd funkcje biurowe, stanowiący przez swój stan techniczny niekorzystną dominantę w krajobrazie urbanistycznym centrum Gorzowa zostanie przebudowany. W części niskiej zostanie ulokowana w siedziba Miejskiego Centrum Kultury.

To przedsięwzięcie – w zakresie przeniesienia siedziby MCK – jest komplementarne międzyokresowo ze zrealizowanymi w okresie programowania 2007 – 2013 przedsięwzięciami miękkimi:

  • „Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju MOF Gorzowa Wlkp.”
  • „Przygotowanie wdrażania zapisów Strategii ZIT MOF Gorzowa Wlkp.”

Komplementarność w obu przypadkach polega na tym, że działania realizowane obecnie zostały w poprzednim okresie programowania zaplanowane i wkomponowane w szerszą strategię działań.  

                       ■         Podmiot realizujący przedsięwzięcie

Wydział Inwestycji  – we współpracy z  Architektem Miasta  oraz Miejskim Centrum Kultury.

                       ■         Szacowana wartość przedsięwzięcia i źródło finansowania

  • 12 124 600,00 zł źródła finansowania: POIiŚ Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, ZIT (dofinansowanie do MCK), budżet miasta.

                       ■         Opis powiązań i synergii z innymi przedsięwzięciami

Występuje synergia z następującymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi:

  • Przedsięwzięcie nr 42 Centrum Aktywności Mieszkańców
  • Przedsięwzięcie nr 29 Jest moc! Program żywego uczestnictwa w kulturze

                       ■         Opis oddziaływania przedsięwzięcia na zdiagnozowany kryzys

W diagnozie czytamy: „Należy bardzo poważnie potraktować inwestycję w działalność kulturalną, jako motor osiągania celów rewitalizacji. Kluczowa rola może w tym procesie przypaść animatorom kultury, ale jest w tym procesie także miejsce dla instytucji kultury. Proces rewitalizacji powinien otworzyć się na kulturę i zaprosić istniejące instytucje do pełnienia w mieście nowej roli. Kluczowe pojęcia tej nowej roli to: żywe uczestnictwo w kulturze, rozwój widowni (audience development), animacja kultury i edukacja kulturalna. Chodzi nie o kulturę ekskluzywną, ale o kulturę inkluzywną. Wysoki poziom musi iść w parze z szerokim odbiorem: to zadanie dla kultury w procesie rewitalizacji. Trzeba też korzystać z ogromnego potencjału wielokulturowości Gorzowa” (Konkluzja 34).

                       ■         Prognozowane rezultaty przedsięwzięcia i sposób ich oceny

Rezultatem będzie stworzenie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury w ścisłym centrum miasta, poprzez przeniesienie tu siedzib dwóch ważnych instytucji kultury. Wskaźnik rezultatu jest binarny (TAK/NIE). Wartość bazowa = NIE. Wartość referencyjna =TAK.

 

Więcej informacji na temat projektu:

Modernizacja i wyposażenie obiektów kultury w Gorzowie Wlkp.

 

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.