34. Program rozwiązywania problemów zadłużenia czynszowego

                       ■         Cel rewitalizacji realizowany przez to przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 1.1. Zmniejszyć skalę dziedziczenia ubóstwa poprzez aktywne wsparcie

                       ■         Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie niezlokalizowane, dotyczy całości obszaru rewitalizacji.

                       ■         Opis realizowanych zadań

Zostanie opracowany i wdrożony program rozwiązywania problemu nawarstwionych, nieściągalnych zadłużeń czynszowych. Program będzie uwzględniał mechanizm stopniowego umarzania wynegocjowanej części zadłużenia pod warunkiem spłaty w ratach pozostałej części oraz opłacania czynszu bieżącego i realizowania kontraktu naprawczego, w tym możliwość odpracowywania długu. W tym zakresie program będzie kontynuował obecnie istniejący program odpracowywania długów i przy wykorzystaniu jego doświadczeń będzie wzbogacony o rozwiązania podnoszące jego skuteczność.       

                       ■         Podmiot realizujący przedsięwzięcie

Wydział Spraw Społecznych we współpracy z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej

                       ■         Szacowana wartość przedsięwzięcia i źródło finansowania

Opracowanie programu jest zadaniem bezkosztowym.

                       ■         Opis powiązań i synergii z innymi przedsięwzięciami

Występuje synergia z następującymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi:

  • Przedsięwzięcie nr 10    „Mieszkać lepiej” – konkurs dotacji do remontów
  • Przedsięwzięcie nr 11    Społeczne budownictwo czynszowe w Gorzowie
  • Przedsięwzięcie nr  4     Przebudowa lokali komunalnych
  • Przedsięwzięcie nr 44    program KAWKA – etap II

                       ■         Opis oddziaływania przedsięwzięcia na zdiagnozowany kryzys

Przedsięwzięcie angażuje czynnie mieszkańców bezpośrednio dotkniętych kryzysem w poprawę ich własnej sytuacji (odzyskanie poczucia wpływu na własną sytuację, szczegółowa diagnoza, konkluzja 9).

                       ■         Prognozowane rezultaty przedsięwzięcia i sposób ich oceny

Rezultatem będzie zmniejszenie liczby zadłużonych mieszkańców.

Wskaźnikiem rezultatu będzie odsetek lokatorów objętych programami naprawczymi w grupie lokatorów faktycznie zadłużonych ponad 2 miesiące, mierzony corocznie. Wartość bazowa wskaźnika będzie zmierzona na podstawie wyliczeń ZGM i WSS dla roku 2016. Zakłada się, że wskaźnik ten będzie corocznie rosnący. Wartość referencyjna wskaźnika wynosi 100%.

Więcej informacji na temat projektu:

Restrukturyzacja zadłużenia

PRZEDSIĘWZIĘCIE ZREALIZOWANE

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.