32. „Gorzowska mapa atrakcji” wsparcie tematyzacji przestrzeni miejskiej

                       ■         Cel rewitalizacji realizowany przez to przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 3.3. Wspierać tradycyjne rzemiosła budujące krajobraz kulturowy

Cel szczegółowy 3.4. Wprowadzać tematyzację przestrzeni miejskiej

                       ■         Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie dotyczy całości obszaru rewitalizacji. W wyniku jego realizacji zostaną wskazane bardziej skonkretyzowane lokalizacje.

                       ■         Opis realizowanych zadań

Przedsięwzięcie będzie polegało na wspieraniu tematyzacji przestrzeni miejskiej: terytorialnych zagęszczeń i skupisk działalności o podobnym lub uzupełniającym się charakterze, np. „ulic gastronomicznych”, „podwórek kreatywnych” czy „zaułków tradycyjnych rzemiosł”. Narzędziem służącym realizacji zadania będą regulacje określające tryb i szczegółowe warunki najmu lokali użytkowych.

                       ■         Podmiot realizujący przedsięwzięcie

Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji we współpracy z Wydziałem Obsługi Inwestora i Biznesu, Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Wydziałem Podatków i Opłat, Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej i Wydziałem Urbanistyki i Architektury

                       ■         Szacowana wartość przedsięwzięcia i źródło finansowania

Zadanie finansowane w ramach budżetów jednostek odpowiedzialnych za realizację.

                       ■         Opis powiązań i synergii z innymi przedsięwzięciami

Występuje synergia z następującymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi:

  • Przedsięwzięcie nr 31 „Koniunktura w Centrum” – wspólna promocja gospodarcza obszaru centrum miasta               

                       ■         Opis oddziaływania przedsięwzięcia na zdiagnozowany kryzys

Przedsięwzięcie jest nastawione na aktywizację przestrzeni gospodarczej w centrum miasta (szczegółowa diagnoza, konkluzje: 17, 18 i 19).

                       ■         Prognozowane rezultaty przedsięwzięcia i sposób ich oceny

Rezultatem będzie powstanie planu tematyzacji przestrzeni miejskiej oraz opracowanie Miejscowego Planu Rewitalizacji. Wskaźnik rezultatu jest binarny (TAK/NIE). Wartość bazowa = NIE. Wartość referencyjna =TAK.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.