41. Zawodowcy w Gorzowie 2.0

logo projektu zawodowcy 2.0 napis na biało niebieskim tle                   logotypy unijne

                      ■         Cel rewitalizacji realizowany przez to przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 1.4. Zwiększyć szanse edukacyjne w obszarze rewitalizacji

                       ■         Lokalizacja przedsięwzięcia

Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół nr 12, Zespół Szkół Odzieżowych.

                       ■         Opis realizowanych zadań

Doposażenie pracowni zawodowych w szkołach w celu odzwierciedlenia naturalnych warunków pracy i efektywnego kształcenia oraz doskonalenia umiejętności zawodowych. W ramach projektu, szkoły zostaną doposażone w sprzęt i odpowiednie środki dydaktyczne, zgodnie ze standardem lokalnego rynku pracy z uwzględnieniem w szczególności branż inteligentnych specjalizacji lubuskiego.

                       ■         Podmiot realizujący przedsięwzięcie

Wydział Edukacji

                       ■         Szacowana wartość przedsięwzięcia i źródło finansowania

Szacowana wartość doposażenia szkół: 831 841 zł w tym EFS oraz budżet miasta.

                       ■         Opis powiązań i synergii z innymi przedsięwzięciami

  • Przedsięwzięcie nr 3: CEZiB – lider nowoczesnej edukacji zawodowej
  • Przedsięwzięcie nr 39: Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF

                       ■         Opis oddziaływania przedsięwzięcia na zdiagnozowany kryzys

Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem niskich kompetencji zawodowych gorzowian i związane z tym zjawisko „ubogich pracujących (szczegółowa diagnoza, konkluzja 3).

                       ■         Prognozowane rezultaty przedsięwzięcia i sposób ich oceny

Liczba szkół kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS – osiągnięcie wskaźnika na koniec realizacji projektu. Liczba szkół kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego  - osiągnięcie wskaźnika na koniec realizacji projektu.

Więcej na temat projektu:

Zawodowcy w Gorzowie

PRZEDSIĘWZIĘCIE ZREALIZOWANE

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.