25. Ścieżka nad Wartą – przedłużenie Bulwaru Wschodniego

Bulwar wzdłuż Warty

           logotypy unijne          

                      ■         Nazwa zadania w dokumentach aplikacyjnych i Wieloletniej Prognozie Finansowej

Szlak Stolic EV2/R1.

                       ■         Cel rewitalizacji realizowany przez to przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 5.7. Stworzyć rekreacyjną trasę spacerową nad Wartą – przedłużenie Bulwaru Wschodniego

                       ■         Lokalizacja przedsięwzięcia

Podobszar rewitalizacji R1 – lokalizacja wzdłuż rzeki Warty od końca Bulwaru Wschodniego do siedziby Akademii im. Jakuba z Paradyża

                       ■         Opis realizowanych zadań

Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i zaaranżowaniu w terenie pieszo-rowerowej trasy rekreacyjnej wzdłuż rzeki Warty od końca Bulwaru Wschodniego do siedziby Akademii im. Jakuba z Paradyża z założeniem powiązania funkcjonalnego wraz z Bulwarem jako kompleks spacerowo-rekreacyjny

                       ■         Szacowana wartość przedsięwzięcia i źródło finansowania

  • 2 886 748,00 zł, źródła finansowania: INTERREG VA oraz budżet miasta.

                       ■         Podmiot realizujący

Wydział Inwestycji we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego

                       ■         Opis powiązań i synergii z innymi przedsięwzięciami

Występuje synergia z następującymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi:

  • Przedsięwzięcie nr 17: Rekreacyjna trasa pieszo – rowerowa wzdłuż Kłodawki

                       ■         Opis oddziaływania przedsięwzięcia na zdiagnozowany kryzys

W diagnozie czytamy: „Warto inwestować w urządzenia rekreacyjne w parkach i trasy rekreacyjne na terenach zielonych, które zintensyfikują korzystanie przez mieszkańców z tych terenów” (Konkluzja 21).

                       ■         Prognozowane rezultaty przedsięwzięcia i sposób ich oceny

Rezultatem będzie wytworzenie zielonej przestrzeni rekreacyjnej wysokiej jakości. Wskaźnikiem rezultatu będzie liczba mieszkańców zamieszkałych w zasięgu pięcio­minutowego dojścia (350 m) od tej przestrzeni (liczona narastająco w przypadku realizacji projektu przez więcej niż jeden rok i oddawania go do użytkowania etapami). Wartość bazowa wskaźnika = 0. Wartości referencyjnej wskaźnika na tym etapie nie określa się.

 

Więcej infirmacji na temat projektu:

Projekt Szlak Stolic EV2/R1

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE ZREALIZOWANE

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.