35. Gorzowski Standard Przestrzeni Publicznej i zasady udziału mieszkańców w projektowaniu przestrzeni

                       ■         Cel rewitalizacji realizowany przez to przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 5.3. Tworzyć z udziałem mieszkańców wzorcowe publiczne przestrzenie spotkań i rekreacji w podobszarach rewitalizacji

                       ■         Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie niezlokalizowane, dotyczy całości obszaru rewitalizacji.

                       ■         Opis realizowanych zadań

W ramach przedsięwzięcia powstaną czytelne i stałe zasady rozpisywania przetargów lub konkursów na projekty przestrzeni publicznych Gorzowa. W myśl tych zasad, tam gdzie będzie to możliwe wykonawca projektu będzie zobowiązany do zorganizowania procedury uczestnictwa obywateli w projektowaniu danej przestrzeni uzgodnioną ze zleceniodawcą. Odrębnie – z udziałem zaproszonych mieszkańców w różnym wieku, różnej sytuacji życiowej i zdrowotnej – zostanie wypracowany Gorzowski Standard Przestrzeni Publicznej dostosowany do potrzeb osób w różnym wieku, zgodny ze standardami projektowania uniwersalnego, zasadami „przestrzeni przyjaznej seniorom” i standardami przestrzeni wolnej od zagrożeń CPTED.

                       ■         Podmiot realizujący przedsięwzięcie

Architekt Miasta we współpracy z Biurem Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

                       ■         Szacowana wartość przedsięwzięcia i źródło finansowania

Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w ramach środków budżetowych Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji .

                       ■         Opis powiązań i synergii z innymi przedsięwzięciami

Występuje synergia z następującymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi:

  • Przedsięwzięcie nr 10    „Mieszkać lepiej” – konkurs dotacji do remontów
  • Przedsięwzięcie nr 16    Deptak Chrobrego – kręgosłup Nowego Miasta
  • Przedsięwzięcie nr 36    Ład wizualny w krajobrazie Gorzowa
  • Przedsięwzięcie nr 21    Miasto odwraca się ku Kłodawce
  • Przedsięwzięcie nr 18    „Kwadrat” – wzorcowa przestrzeń rekreacyjna

                       ■         Opis oddziaływania przedsięwzięcia na zdiagnozowany kryzys

Przedsięwzięcie włącza mieszkańców w projektowanie przestrzeni i buduje ich poczucie wpływu na lokalną rzeczywistość (konkluzja 10 w diagnozie) a ponadto wpływa na zaspokojenie zapotrzebowania na przestrzenie publiczne wysokiej jakości (konkluzje 26 i 28).

                       ■         Prognozowane rezultaty przedsięwzięcia i sposób ich oceny

Rezultatem będzie opracowanie Standardu Przestrzeni i wytycznych do rozpisywania przetargów. Wskaźnik rezultatu jest binarny (TAK/NIE). Wartość bazowa = NIE. Wartość referencyjna =TAK.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.