19. Rewaloryzacja Parku Wiosny Ludów

logotypy unijne

logotypy unijne

■         Nazwa zadania w dokumentach aplikacyjnych i Wieloletniej Prognozie Finansowej

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni publiczne.  

                       ■         Cel rewitalizacji realizowany przez to przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 5.3. Tworzyć z udziałem mieszkańców wzorcowe publiczne przestrzenie spotkań i rekreacji w podobszarach rewitalizacji

                       ■         Lokalizacja przedsięwzięcia

Podobszar rewitalizacji R1 – teren pomiędzy ulicami Sikorskiego, Kosynierów Gdyńskich, Wybickiego i Strzelecką.

                       ■         Opis realizowanych zadań

Przedsięwzięcie realizowane w ramach 3 zadań inwestycyjnych:

1)      Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie  - zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni i poprawa jakości powietrza.

Zakres zadania:

 • nasadzenia  roślin cebulowych, krzewów, roślin okrywowych, bylin,
 • renowacja trawników,
 • wykonanie nowych trawników,
 • montaż  urządzeń chroniących  zwierzęta  (gniazda, skrzynki lęgowe, domki dla owadów).

2)      Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie  wybranych terenów przestrzeni publicznej.

Zakres zadania:

 • budowa schodów od strony ul. Kosynierów Gdyńskich,
 • budowa placu zabaw,
 • wykonanie alejek mineralnych placu zabaw,
 • budowa iluminacji świetlnych drzew, schodów, tarasów i mostku,
 • wykonanie tablic edukacyjnych,
 • remont mostku od str. ul. Strzeleckiej

3) Rewaloryzacja parku Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp.

              Zakres zadania:

 • wykonanie alejek asfaltowych i mineralnych na różance,
 • naprawa schodów w ciągach alejek,
 • montaż elementów małej architektury (ławki, kosze),
 • budowa toalety,
 • budowa fontanny,
 • budowa tarasowych zejść do wody,
 • odmulenie stawu,
 • likwidacja ogrodzenia od ul. Sikorskiego,
 • wykonanie sztucznego nawodnienia różanki,
 • wykonanie nasadzeń w różance,
 • montaż budek dla ptaków.

                       ■         Podmiot realizujący przedsięwzięcie

Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego

                       ■         Szacowana wartość przedsięwzięcia i źródło finansowania

 • 4 909 137,00 zł, źródło finansowania, POiŚ, ZIT RPO-L2020, LRPO  oraz budżet miasta.

                       ■         Opis powiązań i synergii z innymi przedsięwzięciami

Występuje synergia z następującymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi:

 • Przedsięwzięcie nr 17: Rekreacyjna trasa wzdłuż Kłodawki

                       ■         Opis oddziaływania przedsięwzięcia na zdiagnozowany kryzys

Przedsięwzięcie odpowiada na deficyt przestrzeni publicznych wysokiej jakości  (szczegółowa diagnoza, konkluzja 26). W diagnozie czytamy także: „Należy także dbać o powiększenie (a co najmniej – pełne zachowanie) obecnego potencjału powierzchni biologicznie czynnej. Warto inwestować w urządzenia rekreacyjne w parkach i trasy rekreacyjne na terenach zielonych, które zintensyfikują korzystanie przez mieszkańców z tych terenów” (Konkluzja 21).      

                       ■         Prognozowane rezultaty przedsięwzięcia i sposób ich oceny

Rezultatem będzie wytworzenie zielonej przestrzeni rekreacyjnej wysokiej jakości. Wskaźnikiem rezultatu będzie powierzchnia terenów zielonych oraz pomocniczo liczba mieszkańców zamieszkałych w zasięgu pięcio­minutowego dojścia (350 m.) od rekreacyjnej, zielonej przestrzeni publicznej wysokiej jakości (liczona narastająco). Wartość bazowa wskaźnika = 0. Wartości referencyjnej wskaźnika na tym etapie nie określa się.

 

Więcej informacji na temat projektu:

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni publicznej

Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp.

 

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.