Powróć do: Rewitalizacja

O rewitalizacji

tablica informacyjna GPR

 

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja, zgodnie z ustawą, to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.


Mówiąc inaczej rewitalizacja to wieloaspektowy proces wyprowadzania miast z kryzysu. Warunkiem jej powodzenia jest kompleksowość, która polega na tym, że podejmuje się szereg działań społecznych, kulturalnych, edukacyjnych. Nie rezygnuje się przy tym z twardych elementów kojarzonych do tej pory z rewitalizacją. Remonty budynków, zmiany w przestrzeni publicznej, jej porządkowanie nie są pomijane. Różnica polega jednak na innym rozłożeniu akcentów.
 
W opozycji do starego, standardowego myślenia o ożywianiu zdegradowanych części miasta priorytetem jest człowiek, a nie inwestycja (remont). Człowiek występuje tutaj w szerokim zestawie ról: mieszkańca, przedsiębiorcy, właściciela nieruchomości, członka organizacji pozarządowej. Jest najważniejszym „interesariuszem” rewitalizacji, którym mogą również być: spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, instytucje, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Celem procesu jest eliminacja lub ograniczenie negatywnych zjawisk w obszarze, na którym zdiagnozowano kryzys. Wielkość obszaru jest ograniczona przepisami, jednak wszystko, co się tam wydarzy, ma oddziaływać na całe miasto.

 

Obszary rewitalizacji

 

mapa wskazująca obszary rewitalizacji

 

Prace nad gorzowskim programem rewitalizacji trwały od 2015.  Pierwszym krokiem było sporządzenie diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W opracowaniu tym dokonuje się analizy występowania zjawisk takich, jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Bada się rozkład przestrzenny tych zjawisk, co pozwala określić, jaka część miasta jest objęta kryzysem i zostanie uznana za obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Obszar ten zatwierdza Rada Miasta stosowną uchwałą.

Chcesz sprawdzić, jakie ulice wchodzą w skład obszaru rewitalizacji? Wejdź na geoportal. Tam dostępna jest kompozycja mapowa obszary rewitalizacji.

 

Dokumenty

Gminny Program Rewitalizacji Gorzów 2025+ został przyjęty Uchwałą nr XXXVI/445/2016 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. dostępną tutaj. W związku z oceną wynikającą z przeprowadzanych rocznych monitoringów odnoszących się do stopnia realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz przepisów ustawy o rewitalizacji wykonano aktualizację dokumentu, którą przyjęto Uchwałą Nr XXIV/432/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z 24 czerwca 2020 r. - dostępna tutaj.

Na każdym etapie projekty dokumentów były poddawane konsultacjom społecznym.

Zachęcamy do lektury dokumentów związanych z gorzowska rewitalizacją: https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/508/Gminny_Program_Rewitalizacji/.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.