36. Ład wizualny w krajobrazie Gorzowa

                       ■         Cel rewitalizacji realizowany przez to przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 5.9. Zaplanować i wprowadzić ład w zakresie informacji i reklamy w mieście

                       ■         Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie niezlokalizowane, dotyczy całości obszaru rewitalizacji.

                       ■         Opis realizowanych zadań

Przedsięwzięcie polega na wypracowaniu i wdrożeniu w obszarze rewitalizacji „uchwały krajobrazowej” regulującej ład wizualny w mieście. Przedsięwzięcie obejmuje rozległy obszar tematów powiązanych z uchwałą krajobrazową: ład w obszarze reklamy i szyldów, miejski system identyfikacji wizualnej, spójny (w ramach zaplanowanej różnorodności) system miejskich mebli i innych elementów małej architektury, system zaleceń, co do rozwiązań materiałowych i kompozycyjnych w przestrzeni miejskiej i podobne rozstrzygnięcia.

                       ■         Podmiot realizujący przedsięwzięcie

Architekt Miasta, Wydział Urbanistyki i Architektury

                       ■         Szacowana wartość przedsięwzięcia i źródło finansowania

Przedsięwzięcie jest  realizowane w ramach działalności Architekta Miasta oraz Wydziału Urbanistyki i Architektury.

                       ■         Opis powiązań i synergii z innymi przedsięwzięciami

Występuje synergia z następującymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi:

  • Przedsięwzięcie nr  35: Gorzowski Standard Przestrzeni Publicznej

                       ■         Opis oddziaływania przedsięwzięcia na zdiagnozowany kryzys

Przedsięwzięcie jest kluczowe dla obszaru rewitalizacji, w którym sytuuje się olbrzymia większość objętych nim zadań, ale de facto dotyczy całego miasta. Ład wizualny jest jedną ze zdiagnozowanych potrzeb centralnej części miasta.

                       ■         Prognozowane rezultaty przedsięwzięcia i sposób ich oceny

Rezultatem będzie opracowanie zasad i wytycznych do uchwały krajobrazowej, miejscowych planów rewitalizacji oraz systemu informacji miejskiej. Wskaźnik rezultatu jest binarny (TAK/NIE). Wartość bazowa = NIE. Wartość referencyjna = TAK.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.