31. „Koniunktura w Centrum” – wspólna promocja gospodarcza obszaru centrum miasta

                       ■         Cel rewitalizacji realizowany przez to przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 3.1. Promować gospodarczo centrum miasta

                       ■         Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie dotyczy całości podobszaru R1, a zwłaszcza – tych lokalizacji, w których uda się skutecznie zawrzeć porozumienie przedsiębiorców co do wspólnej, skoordynowanej promocji.

                       ■         Opis realizowanych zadań

Miasto wspólnie z przedsiębiorcami z obszaru rewitalizacji wypracuje i będzie prowadzić intensywną kampanię promocyjną obszaru. Promocja ta w znaczącej części będzie skierowana do samych mieszkańców Gorzowa, którzy powinni poznać nowy potencjał gospodarczy centrum miasta i stać się jego trwałymi klientami. Wstępnie przewiduje się cztery kampanie promocyjne w każdym roku (wiosna – lato – jesień – zima).

To przedsięwzięcie jest komplementarne międzyokresowo ze zrealizowanym w okresie programowania 2007 – 2013 przedsięwzięciem inwestycyjnym Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne.

Komplementarność w tym przypadku polega na tym, że działania miękkie zaplanowane w ramach tego przedsięwzięcia będą wykorzystywały sieć współpracy przedsiębiorców i częściowo infrastrukturę, jaka powstała w ramach projektu finansowanego w poprzednim okresie programowania.

                       ■         Podmiot realizujący przedsięwzięcie

Wydział Promocji i Informacji we współpracy z Wydziałem Obsługi Inwestora i Biznesu

                       ■         Szacowana wartość przedsięwzięcia i źródło finansowania

  •  Przedsięwzięcie finansowane w ramach budżetu wydziałów.

                       ■         Opis powiązań i synergii z innymi przedsięwzięciami

Występuje synergia z następującymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi:

  • Przedsięwzięcie nr 32 „Gorzowska mapa atrakcji” wsparcie tematyzacji przestrzeni miejskiej         

                       ■         Opis oddziaływania przedsięwzięcia na zdiagnozowany kryzys

Przedsięwzięcie jest nastawione na przełamanie utrwalonej dekoniunktury gospodarczej w centrum miasta (szczegółowa diagnoza, konkluzje: 17, 18 i 19).

                       ■         Prognozowane rezultaty przedsięwzięcia i sposób ich oceny

Rezultatem będzie skoordynowana akcja promocyjna na obszarze rewitalizacji. Wskaźnikiem rezultatu będzie liczba inicjatyw podejmowanych w danym roku na obszarach rewitalizacji.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.