3. CEZiB - lider nowoczesnej edukacji zawodowej

wizualizacja CEZIB z lotu ptaka            logotypy unijne   

        ■         Nazwa zadania w dokumentach aplikacyjnych oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Centrum Edukacji Zawodowej.

                       ■         Cel rewitalizacji realizowany przez to przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 3.5 Stworzyć nowoczesne Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu

                       ■         Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zlokalizowane w podobszarze R1, działka pomiędzy ul. Warszawską, Szpitalną i Teatralną.

                       ■         Opis realizowanych zadań i lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie będzie polegało na utworzeniu Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu (CEZiB) – nowoczesnego zespołu średnich szkół zawodowych opartego na synergii szkoły z pracodawcami (dualny system kształcenia) i nastawionego na nauczanie nie tylko zawodów poszukiwanych przez obecny rynek, ale proaktywne wybieranie kierunków przydatnych w przyszłości. Elementem przedsięwzięcia jest przebudowa istniejącego budynku poszpitalnego od ul. Warszawskiej oraz Szpitalnej, który będzie pełnił funkcję budynku administracyjno-dydaktycznego, a także budowę dwóch nowych budynków, tj. budynku warsztatów oraz sportu. Jednocześnie inwestycja przewiduje również wykonanie zagospodarowania terenu. Wykonanie przedsięwzięcia planowane jest do końca roku 2021.

To przedsięwzięcie jest komplementarne międzyokresowo ze zrealizowanymi w okresie programowania 2007 – 2013 przedsięwzięciami miękkimi:

  • „Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju MOF Gorzowa Wlkp.”
  • „Przygotowanie wdrażania zapisów Strategii ZIT MOF Gorzowa Wlkp.”

Komplementarność w obu przypadkach polega na tym, że działania realizowane obecnie zostały w poprzednim okresie programowania zaplanowane i wkomponowane w szerszą strategię działań. Obecnie realizowany projekt inwestycyjny wynika więc ze sfinansowanych w poprzednim okresie projektów miękkich.

                       ■         Podmiot realizujący przedsięwzięcie

Wydział Inwestycji

                       ■         Szacowana wartość przedsięwzięcia i źródła finansowania:

  • 119 967 578,00 zł w tym ZIT RPO – L2020 oraz budżet miasta.

                       ■         Opis powiązań i synergii z innymi przedsięwzięciami

Występuje synergia z następującymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi:

  • Przedsięwzięcie nr 38 Zawodowcy w Gorzowie
  • Przedsięwzięcie nr 41 Zawodowcy w Gorzowie 2.0
  • Przedsięwzięcie nr 39 Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wielkopolskiego

                       ■         Opis oddziaływania przedsięwzięcia na zdiagnozowany kryzys

Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem niskich kompetencji zawodowych gorzowian i związane z tym zjawisko „ubogich pracujących” (szczegółowa diagnoza, konkluzja 3).

                       ■         Prognozowane rezultaty przedsięwzięcia i sposób ich oceny

Rezultatem będzie stworzenie miejsc nowoczesnej edukacji zawodowej dla młodych
i dorosłych gorzowian. Wskaźnikiem rezultatu będzie łączna liczba absolwentów wszystkich form edukacji CEZIB uzyskiwana corocznie. Wartość bazowa wskaźnika = 0. Zakłada się że wskaźnik ten będzie corocznie rosnący począwszy od roku, w którym szkołę opuszczą pierwsi absolwenci. Wartości referencyjnej wskaźnika na tym etapie nie określa się.

 

Więcej informacji na temat projektu:

Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim

Utworzenie Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.