38. Zawodowcy w Gorzowie

logo projektu zawodowcy niebieskie tło biało czerwone koło z tytułem zawodowcy               logotypy unijne      

                       ■         Cel rewitalizacji realizowany przez to przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 2.3. Stworzyć nowoczesne Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu

Cel szczegółowy 1.4. Zwiększyć szanse edukacyjne w obszarze rewitalizacji

                       ■         Lokalizacja przedsięwzięcia

Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół nr 12, Zespół Szkół Odzieżowych.

                       ■         Opis realizowanych zadań

Doposażenie pracowni zawodowych w szkołach w celu odzwierciedlenia naturalnych warunków pracy i efektywnego kształcenia oraz doskonalenia umiejętności zawodowych. W ramach projektu, szkoły zostaną doposażone w sprzęt i odpowiednie środki dydaktyczne, zgodnie ze standardem lokalnego rynku pracy z uwzględnieniem w szczególności branż inteligentnych specjalizacji lubuskiego. W związku z tym:

- w Zespole Szkół Odzieżowych i Zespole Szkół Ekonomicznych dla zawodów technik cyfro- wych procesów graficznych, technik organizacji reklamy dla pracowni poligraficznych procesów przygotowawczych, pracowni drukowania cyfrowego oraz pracowni multimedialnej, zgodnie z podstawą programową – kwalifikacja A.55, A.27;

- w Zespole Szkół Elektrycznych dla zawodów technik mechatronik, który wpisuje się w INTELIGENTNE SPECJALIZACJE REGIONU, zgodnie z wytycznymi KOWEZiU dla pracowni montażu i użytkowania urządzeń i systemów mechatronicznych zgodnie z podstawą programową – kwalifikacja E.04;

- w Zespole Szkół Mechanicznych dla zawodu technik logistyk, które wpisują się w INTELIGENTNE SPECJALIZACJE REGIONU, dla pracowni logistycznej zgodne z podstawą programową – kwalifikacją K.2. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych. Utworzenie i doposażenie szkolnego punktu doradztwa zawodowego we wszystkich szkołach.

                       ■         Podmiot realizujący przedsięwzięcie

Wydział Edukacji

                       ■         Szacowana wartość przedsięwzięcia i źródło finansowania

Szacowana wartość doposażenia szkół: 352 351,88 zł w tym EFS oraz budżet miasta.

                       ■         Opis powiązań i synergii z innymi przedsięwzięciami

Występuje synergia z następującymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi:

  • Przedsięwzięcie nr 3: CEZiB – lider nowoczesnej edukacji zawodowej
  • Przedsięwzięcie nr 39: Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF

                       ■         Opis oddziaływania przedsięwzięcia na zdiagnozowany kryzys

Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem niskich kompetencji zawodowych gorzowian i związane z tym zjawisko „ubogich pracujących” (szczegółowa diagnoza, konkluzja 3).

                       ■         Prognozowane rezultaty przedsięwzięcia i sposób ich oceny

5 – liczba szkół kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS – osiągnięcie wskaźnika na koniec realizacji projektu (28.02.2018 r.),

5 – liczba szkół kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego  - osiągnięcie wskaźnika na koniec realizacji projektu (28.02.2018 r.).

Więcej informacji o projekcie:

Zawodowcy w Gorzowie

PRZEDSIĘWZIĘCIE ZREALIZOWANE

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.