Powróć do: Mały dialog

Działania w ramach Małego Dialogu

Raport ze spotkania ws. ścieżki nad Kłodawką

grupa osób na spotkaniu informacyjnychGorzowianie mogą zapoznać się z raportem sporządzonym po spotkaniu ws. drugiego etapu budowy ścieżki wzdłuż Kłodawki. Zawiera on najważniejsze informacje nt. planowanej inwestycji, które pojawiły się podczas omawiania Planu Funkcjonalno - Użytkowego oraz podsumowanie opinii i pytań wyrażonych podczas spotkania przez mieszkańców wraz z udzielonymi odpowiedziami. Załącznikiem do niego są  prezentacje prelegentów oraz mapy obrazujące przebieg trasy.

Zachęcamy do lektury.

Raport ze spotkania informacyjnego ws ścieżki nad Kłodawką.pdf

zał. 1_prezentacja wstęp_prez.Jacek Szymankiewicz.ppt

zał. 2_prezentacja_prez.Iwona Olek.ppt

zał. 3_prezentacja PFU_Andrzej Cegielnik.ppt

zał. 4_Chodkiewicza_Górczyńska_Przebieg trasy na ortofoto

zał. 5_Górczyńska_granice miasta_przebieg trasy na ortofoto

 

fot. Łukasz Kulczyński

Ścieżka nad Kłodawką - spotkanie informacyjne

ścieżka spacerowa wzdłuż rzeki drzewa tablica informacyjnaPlan Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) dla kontynuacji ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż Kłodawki jest już gotowy. To pierwszy etap przygotowań do prac inwestycyjnych, dla których PFU będzie stanowiło podstawę do zlecenia i przygotowania dokumentacji projektowej ścieżki.

To też okazja, żeby zaprosić mieszkańców na otwarte spotkanie informacyjne, na którym projektant omówi przyjęte rozwiązania oraz planowany przebieg ścieżki. Zaplanowane jest ono na czwartek 25 stycznia 2024 r. o godz. 17:00  w sali sesyjnej Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 4.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem i do uczestniczenia w spotkaniu. Oprócz projektanta, który jest autorem PFU, wezmą w nim udział Iwona Olek – zastępca prezydenta miasta ds. gospodarki oraz Jacek Szymankiewicz – zastępca prezydenta miasta ds. rozwoju.

Materiały do pobrania tutaj.

Anna Pękalska
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Fot. Bartłomiej Nowosielski

 

Koncepcja modernizacji Parku Czechówek – spotkanie informacyjne

park leśnyWe wtorek 22 sierpnia 2023 r. odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące modernizacji parku Czechówek. Zapraszamy mieszkańców, którzy chcieli by zapoznać się ze wstępną koncepcją, określającą kierunki planowanych działań. Spotkanie odbędzie się o godz. 17:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Sikorskiego 4.
Zakres planowanej modernizacji to m.in.:
· punktowa naprawa wyznaczonych szlaków oraz wzmocnienie szlaków w okolicy stawu wraz z uregulowaniem przepływu istniejących cieków wodnych,
· wykonanie oznakowania przebiegu wyznaczonych szlaków oraz oznakowanie dojść do projektowanych miejsc rekreacyjnych,
· mała architektura: ławki, kosze na śmieci, tablice edukacyjne o leśnym charakterze,
· renowacja polany parkowej i aranżacja zieleni,
· montaż wiaty rekreacyjnej,
· zaprojektowanie placu zabaw z urządzeniami siłowni zewnętrznej na polanie.
Więcej informacji przekażemy podczas spotkania. Zapraszamy!

fot. Jan Wojtanowski

Podsumowanie małego dialogu ws nowego rozkładu jazdyautobus na tle katedryBadanie dotyczące nowych rozkładów jazdy cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Łącznie wzięło w nim udział 286 uczestników. Przekazano 426 uwag/wniosków, które zostały poddane analizie przez koordynatorów z ramienia Urzędu Miasta oraz spółki MZK. 179 uwag zostało uwzględnionych, w tym 143 w całości i 36 częściowo. 57 uwag nie odnosiło się do kwestii rozkładowych lub ich uwzględnienie wymagałoby zajęcia stanowiska przez samorządy gmin ościennych. 3 uwagi stanowiły spostrzeżenia lub sądy autorów.

Uwagi i wnioski zostały przekazane do dalszych prac nad nową ofertą przewozową.

 

Zbieramy opinię w sprawie nowych rozkładów jazdy

PlakatW maju planowane jest wdrożenie nowych rozkładów jazdy, przygotowanych na zlecenie Urzędu Miasta przez ekspertów z firmy Marcin Gromadzki Public Transport Consulting. Zanim wejdą one w życie, chcemy poznać waszą opinię na ten temat.

Projekty rozkładów znajdują się tutaj.

Wnioski, uwagi i opinie można przesyłać:
- za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się tutaj,
- pocztą elektroniczną na adres: wgt@um.gorzow.pl,
- pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wielkopolski, z dopiskiem „rozkłady jazdy”.

Czekamy na nie do 24 marca 2023 r.


 

 

 

 

 

 

Budowa północnej obwodnicy Gorzowa - raport z tzw. "Małego Dialogu"

ZdjęcieZe względu na przystąpienie przez miasto do budowy północnej obwodnicy, pojawiło się na ten temat wiele pytań i uwag mieszkańców. Biorąc je pod uwagę, miasto zorganizowało spotkanie informacyjne, mające na celu zapoznanie gorzowian i gorzowianki z założeniami realizacji tej inwestycji. W spotkaniu wzięło udział 120 osób. Odpowiedzi na pytania mieszkanek i mieszkańców, a także omówione założenia znajdują się w załączonym raporcie.

Plik do pobrania: Raport ze spotkania w sprawie budowy północnej obwodnicy miasta,  1,08MB

Pozostałe pliki do pobrania (w tym załączniki do raportu) znajdują się tutaj.

 

 

 

 

Budowa Północnej Obwodnicy Gorzowa Wlkp. podsumowanie spotkania informacyjnego

aktualizacja załączników: 03.03.2023 r.

wyświetlane plany miejscowe 4 października 2022 w auli I LO odbyło się spotkanie informacyjne ws. budowy Północnej Obwodnicy Gorzowa Wlkp., ul. Kamiennej.
W spotkaniu wzięli udział: Iwona Olek – zastępca prezydenta ds. gospodarki, Jacek Szymankiewicz – zastępca prezydenta ds. rozwoju, przedstawiciele wydziałów merytorycznie związanych z inwestycją, autor koncepcji programowo – przestrzennej Waldemar Cytryna oraz autor Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla I etapu Tomasz Romankiewicz, Stanisława Sztuka – dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Majątku, Dawid Smoliński – główny specjalista ds. utrzymania zieleni. Z zaproszenia na spotkanie skorzystało 120 osób.

 Spotkanie podzielone było na dwie części. Pierwsza składała się z prezentacji przedstawicieli Urzędu Miasta oraz zaproszonych projektantów. Wiceprezydent Jacek Szymankiewicz w ramach swojego wystąpienia prezentował plany oraz dokumenty strategiczne miasta od 1994 r., które wskazywały na potrzebę budowy ul. Kamiennej i pokazywały jej przebieg. Wskazywał również na korzyści, które przyniesie budowa obwodnicy takie jak połączenie dużych osiedli a tym samym skrócenie czasu podróży oraz możliwość rozwoju gospodarczego dzięki zwiększeniu dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych.

Wiceprezydent Iwona Olek informowała o etapach inwestycji oraz planowanym harmonogramie realizacji Północnej Obwodnicy miasta. Na I etap inwestycji od ronda Barlineckiego do ronda na wysokości ul. Kazimierza Wielkiego miasto uzyskało promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 35 mln zł.

Koncepcję programowo – przestrzenną oraz uszczegóławiający ją Program Funkcjonalno – Użytkowy dla I etapu prezentowali ich projektanci. Przedstawiono również informacje związane z inwentaryzacją drzew w obszarze związanym z inwestycją. Dyrektor Stanisława Sztuka przekazała informacje dotyczące sposobów nabywania przez miasto nieruchomości pod tę inwestycję.

Natomiast druga część to dyskusja, w trakcie której mieszkańcy mogli zadawać pytania by dowiedzieć się więcej w kwestiach, które ich najbardziej interesowały.

Materiały prezentowane podczas spotkania są udostępnione poniżej.

 

Anna Pękalska

Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Fot. Iga Kalbarczyk, Anna Pękalska

 

Pliki do pobrania:

1. Prezentacja - północna obwodnica miasta w dokumentach startegicznych

2. założenia koncepcji  programowo - przestrzennej dla całej obwodnicy

3. Północna Obwodnica plan orientacyjny

4. Koncepcja programowo - przestrzenna_PLAN1_

5. Koncepcja programowo - przestrzenna _PLAN2_

6. Koncepcja programowo-przestrzenna_PLAN3_

7. Koncepcja programowo -przestrzenna_PLAN4_

8. Koncepcja programowo-przestrzenna_PLAN5_

9. Koncepcja programowo-przestrzenna_PLAN6_

10. PFU - plan sytuacyjny

11. PFU - plan sytuacyjny ORTO

12. PFU - plan sytuacyjny Inwentaryzacja drzew

13. Północna Obwodnica miasta etapy inwestycji, planowany harmonogram i finansowanie

14. PFU - plan sytuacyjny - WŁASNOŚCI

15. PFU - część opisowa

 

Aktualizacja załączników - 03.03.2023 r.:

1. Raport z małego dialogu

2. Protokół ze spotkania informacyjnego - 04.10.2023 r.(załącznik do raportu nr 18)

3. Załącznik do raportu nr 1

4. Załącznik do raportu nr 2

5. Załącznik do raportu nr 3

6. Załącznik do raportu nr 4

7. Załącznik do raportu nr 5

8. Załącznik do raportu nr 6

9. Załącznik do raportu nr 7

10. Załącznik do raportu nr 8

11. Załącznik do raportu nr 9

12. Załącznik do raportu nr 10

13. Załącznik do raportu nr 11

14. Załącznik do raportu nr 12

15. Załącznik do raportu nr 13

16. Załącznik do raportu nr 14

17. Załącznik do raportu nr 15

18. Załącznik do raportu nr 16

19. Załącznik do raportu nr 17

 


 

 

 

Spotkanie w sprawie budowy północnej obwodnicy Gorzowa

MapaZapraszamy do rozmów o północnej obwodnicy Gorzowa. Spotkanie zaplanowano na wtorek, 4 października na godzinę 17.00 w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie.

Podczas spotkania zaprezentujemy m.in. założenia koncepcji programowo - przestrzennej dla całej obwodnicy, etapy realizacji inwestycji, program funkcjonalno - użytkowy dla I etapu inwestycji, planowany harmonogram prac, analizę wyników inwentaryzacji terenów zielonych. Podczas spotkania mieszkańcy będą mieli możliwość zadawania pytań i uzyskania bardziej szczegółowych informacji nt. inwestycji.

W spotkaniu wezmą udział m.in.: Iwona Olek – zastępca prezydenta ds. gospodarki, Jacek Szymankiewicz – zastępca prezydenta ds. rozwoju, przedstawiciele wydziałów merytorycznie związanych z inwestycją, autor koncepcji programowo – przestrzennej oraz autor Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Plik do pobrania: Budowa Północnej Obwodnicy spotkanie informacyjne ifno z mapką, JPG, 2,51 MB

 

 

 

 

Przebudowa ul. Słonecznej
dymek z tekstem dot. małego dialogu ws ul. SłonecznejW ramach formuły "Małego Dialogu", w celu szybkiego zasięgnięcia opinii mieszkańców,w okresie od 4 do 18 listopada 2020r. zbierano uwagi i opinie dotyczące projektu przebudowy ul. Słonecznej. Zebrano 53 uwagi i 3 opinie wyrażone zarówno przez mieszkańców ul. Słonecznej i okolic jak i członków Komitetu Rewitalizacji Osiedla Słonecznego oraz Stowarzyszenia na Rzecz Estetyki Miasta Gorzowa Wlkp. Dotyczyły one m.in. następujących kwestii:
 

       

 

  •         zwiększenia miejsc postojowych/chodników z możliwością parkowania,
  •         zachowania dotychczasowej zieleni oraz wykonania dodatkowych nasadzeń,
  •         zwiększenia liczby przejść dla pieszych,
  •         budowy zatok parkingowych,
  •         wyłożenia zieloną nawierzchnią wszystkich miejsc parkingowych,
  •         zwiększenia liczby studzienek do kanalizacji deszczowej,
  •         poszerzenia chodników,  ustawienia strefy zamieszkania,
  •         dodatkowego oznaczenia skrzyżowania,
  •         wymiany, uzupełnienia koszy na śmieci,
  •         remontu murków okalających zieleń przed urzędem Poczty Polskiej.


Zapraszamy do zapoznania się z przedmiotowym raportem.

Plik do pobrania RAPORT W SPRAWIE UWAG DO PROJEKTU PRZEBUDOWY UL. SŁONECZNEJ pdf 4,15 MB

Plik do pobrania Projekt wykonawczy 1_po zmianach pdf 703 KB

Plik do pobrania Projekt wykonawczy 2_po zmianach pdf 787 KB

Plik do pobrania Plan_sytuacyjny 1 uproszczony_po zmianach pdf 273 KB

Plik do pobrania Plan sytuacyjny 2 uproszczony_po zmianach pdf 260 KB


 

Centrum Gorzowa Od Nowa

 

kamienice w centrum miastaZa nami pierwszy krok w stronę przebudowy ulic Wełniany Rynek i Hawelańskiej - testowanie dwóch wariantów organizacji ruchu dobiegło końca. W ramach pierwszej koncepcji na obu ulicach wprowadzono strefę zamieszkania, utrzymano zakaz ruchu na fragmentach deptakowych (co dotyczyło również dostaw, dla których wyznaczono dwa miejsca - przed piekarnią Różycki oraz przed Dream Burgerem), a także zawężono pas ruchu na ul. Wełniany Rynek do szerokości 3,5 m. Ograniczona została również możliwość parkowania na tej ulicy - liczbę miejsc postojowych zmniejszono do 6, a chodnik po jej południowej stronie został zabezpieczony przed nielegalnym zastawianiem przez auta. W drugim wariancie przy Studni Czarownic wprowadzono dodatkową kopertę dla dostawców i wprowadzono całkowity zakaz parkowania na ul. Wełniany Rynek. Podczas testowania możliwość wjazdu na podwórka przy ul. Sikorskiego miały wyłącznie osoby posiadające karty parkingowe.Testom towarzyszyły badania społeczne i transportowe, które prowadziliśmy przed wprowadzeniem nowych rozwiązań i w trakcie ich funkcjonowania.

 

Czego się dowiedzieliśmy?

 

Najlepszym przyjęciem cieszyły się rozwiązania mające na celu uspokojenie ruchu i uniemożliwienie nielegalnego parkowania - poparła je większość osób, które mówiły, że wcześniej przeszkadzała im dominacja aut na tym obszarze, a teraz mogą swobodnie się tędy poruszać. Dobrze oceniane były również karty wjazdu na podwórka, chociaż w tej kwestii mieszkańcy zgłaszali różne propozycje - np. wydanie kart weekendowych dla bliskich lub większej liczby kart dla rodzin posiadających więcej niż jedno auto.

 

Kontrowersje wzbudziło rozwiązanie dotyczące organizacji dostaw. Pracownicy usług i sklepów zlokalizowanych przy deptakach postulowali o umożliwienie dostawcom wjazdu. Część z nich mówiła, że dla uporządkowania ruchu dostawców wystarczyłoby dopuszczenie go jedynie w określonych godzinach. Inni wnioskowali o wprowadzenie dodatkowych kopert - wielu przedsiębiorców chciało usytuowania ich przed swoimi lokalami.

 

Drugim tematem budzącym wiele emocji było parkowanie. Przez cały czas trwania projektu ścierały się argumenty osób proponujących ograniczanie, a nawet wyprowadzenie ruchu aut z centrum miasta oraz grupy wnioskującej o zachowanie czy zwiększenie liczby miejsc postojowych na ul. Wełniany Rynek. Wśród przeciwników ograniczania miejsc postojowych znaleźli się przede wszystkim przedsiębiorcy z tej ulicy, którzy mówili o konieczności powrotu do stanu sprzed testu lub o wprowadzeniu rotacyjnych miejsc postojowych. 

 

Na podstawie wniosków z badań oraz w oparciu o dokumenty strategiczne miasta opracowana została propozycja zmian docelowych dla ul. Wełniany Rynek i Hawelańskiej. Koncepcję zmian wraz ze szczegółowym wnioskami z badań można znaleźć w raporcie podsumowującym projekt.

Plik do pobrania Raport Centrum Gorzowa OD-NOWA pdf 13,9 MB

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.