Raporty z realizacji

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy wykaz zadań wraz z informacjami o ich stanie wykonania. Poniższe informacje przedstawiają stan prac na dzień 30.06.2023 r. Zadania pogrupowane są kategoriami, w których zostały wybrane do realizacji. W przypadku bardziej szczegółowych pytań, prosimy o kontakt pod numerem telefonu wskazanym przy konkretnej pozycji.

Dolinki:

1. Remont ul. Włókienniczej oraz sięgacza – wykonano projekt. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy zadania (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 713).

Staszica:

1. Sadzenie drzew na osiedlu Europejskim – dokumentacja przetargowa została przekazana do Biura Zamówień Publicznych (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 796).

2. Budowa wielofunkcyjnego boiska na osiedlu Europejskim – zostanie powtórzony przetarg na wybór wykonawcy zadania (więcej informacji pod nr telefonu 95 7355 779).

Wieprzyce:

1. Oświetlenie ul. Saperów – wykonano projekt (więcej informacji pod nr telefonu 95 7355 855).

Zakanale:

1. Wykonanie nasadzeń drzew przy ul. Poznańskiej między ul. Bindera i ul. Kowalskiego – dokumentacja przetargowa została przekazana do Biura Zamówień Publicznych (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 765).

2. Wykonanie nasadzeń przy ul. Poznańskiej – dokumentacja przetargowa została przekazana do Biura Zamówień Publicznych (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 765).

3. Przebudowa odcinka ul. Dworskiej – trwają roboty (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 580).

4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa przy ul. Inowrocławskiej (od ul. Wągrowieckiej do ul. Gnieźnieńskiej) - zadanie zakończone (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 588).

Piaski:

1. Budowa ścieżki spacerowej od ul. Metziga do ul. Cegielskiego – zadanie zakończone (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 713).

2. Przebudowa drogi przy ul. Pirytowej – wykonano projekt. Dokumentacja przetargowa została przekazana do Biura Zamówień Publicznych (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 580).

3. Wykonanie brakującego odcinka ścieżki prowadzącej z ul. Dowbora-Muśnickiego do SP21, Przedszkola nr 30, placu zabaw i siłowni plenerowej – zadanie zakończone (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 845).

4. Bezpieczna strefa zamieszkania przy ul. Bohaterów Westerplatte – trwają roboty (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 713).

5. Remont schodów przy ul. Bohaterów Westerplatte oraz aranżacja terenów zielonych – wykonano projekt. Trwają poszukiwania wykonawcy zadania (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 845).

6. Wykonanie nasadzeń drzew zacieniających plac zabaw przy ul. Kilińskiego – dokumentacja przetargowa została przekazana do Biura Zamówień Publicznych (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 796)

Manhattan:

1. Remont chodnika przy parkingu naprzeciw budynku przy ul. Sucharskiego – trwają roboty (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 713).

2. Wykonanie nasadzeń drzew ul. Sosabowskiego – dokumentacja przetargowa została przekazana do Biura Zamówień Publicznych (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 768).

3. Wykonanie nasadzeń drzew w Parku Górczyńskim – dokumentacja przetargowa została przekazana do Biura Zamówień Publicznych (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 768).

4. Wykonanie nasadzeń drzew przy ul. Szarych Szeregów – dokumentacja przetargowa została przekazana do Biura Zamówień Publicznych (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 768).

5. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Starzyńskiego – trwa projektowanie (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 815).

6. Bezpieczne przejście przy ul. Starzyńskiego – etap I – zadanie zakończone (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 713).

7. Budowa chodników przy ul. Zielona Kotlina – trwa projektowanie (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 819).

Osiedle Słoneczne:

1. Święto ulicy Słonecznej (zadanie miękkie) – zadanie zakończone (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 685).

2. Remont chodnika i schodów wraz z prawidłowym odprowadzeniem wód opadowych przy ul. Słonecznej – trwa przygotowanie do podpisania umowy z wykonawcą (więcej informacji pod nr tel. 95 7387 101).

3. Wykonanie nasadzeń drzew przy Alei 11 Listopada w pasie rozdziału – dokumentacja przetargowa została przekazana do Biura Zamówień Publicznych (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 796)

4. Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy altance śmietnikowej przy ul. Słonecznej – trwa przygotowanie do podpisania umowy z wykonawcą (więcej informacji pod nr tel. 95 7387 101).

5. Zielono przy ul. Gwiaździstej – dokumentacja przetargowa została przekazana do Biura Zamówień Publicznych (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 796).

6. Zakup i montaż betonowego stołu do tenisa stołowego przy ul. Gwiaździstej – trwa przygotowanie do podpisania umowy z wykonawcą (więcej informacji pod nr tel. 95 7387 101).

7. Remont chodnika obok bloku przy ul. Gwiaździstej 20 – trwa przygotowanie do podpisania umowy z wykonawcą (więcej informacji pod nr tel. 95 7387 101).

8. Remont jezdni ul. Ikara – II etap – wykonano projekt. Trwa przygotowanie do wyboru wykonawcy zadania (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 815).

Zamoście:

1. Nasadzenie drzew przy ul. Wawrzyniaka – dokumentacja przetargowa została przekazana do Biura Zamówień Publicznych (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 765).

2. Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na rogach ul. Przemysłowej dokumentacja przetargowa została przekazana do Biura Zamówień Publicznych (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 765).

3. Przebudowa ul. Klonowej – wykonano projekt. (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 815).

4. Nasadzenia drzew i krzewów przy ul. Spokojnej – dokumentacja przetargowa została przekazana do Biura Zamówień Publicznych (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 765).

5. Nasadzenia drzew w pasach dróg publicznych na Zawarciu – dokumentacja przetargowa została przekazana do Biura Zamówień Publicznych (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 765).

Śródmieście/Centrum:

1. Nowe nasadzenia drzew w rejonie skrzyżowania ul. Krzywoustego i Chrobrego – dokumentacja przetargowa została przekazana do Biura Zamówień Publicznych (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 854).

2. Odtworzenie zieleni przyulicznej w rejonie Centrum – dokumentacja przetargowa została przekazana do Biura Zamówień Publicznych (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 854).

3. Rekultywacja rozjeżdżonych przez samochody trawników wzdłuż Placu Grunwaldzkiego przy ul. Jagiellończyka – dokumentacja przetargowa została przekazana do Biura Zamówień Publicznych (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 854).

4. Remont, przebudowa chodnika przy ul. 30 Stycznia – wykonano projekt. Dokumentacja przetargowa została przekazana do Biura Zamówień Publicznych (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 580).

5. Wykonanie nasadzeń przy ul. Roosevelta – dokumentacja przetargowa została przekazana do Biura Zamówień Publicznych (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 854)

6. Montaż wiaty rowerowej pod Askaną – trwa poszukiwanie wykonawcy zadania (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 588).

7. Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego – zadanie zakończone (więcej informacji pod nr tel. 95 7387 101).

Górczyn:

1. Budowa parkingów z płyt ażurowych, chodnika oraz wykonanie nasadzeń drzew wzdłuż ul. Grabskiego – trwa projektowanie (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 815).

2. Wykonanie nasadzeń przy ul. Czereśniowej – dokumentacja przetargowa została przekazana do Biura Zamówień Publicznych (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 768).

3. Udoskonalenie infrastruktury rowerowej na Górczynie – wykonano projekt (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 588).

4. Wykonanie nasadzeń drzew przy ul. Piłsudskiego – dokumentacja przetargowa została przekazana do Biura Zamówień Publicznych (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 768).

Kategoria ogólnomiejska:

1. Dirt Park w Parku Zacisze – parkowy tor do jazdy rowerem – trwa projektowanie (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 918).

2. Zawody ekstremalne Stunt po Gorzowsku – spot motoryzacyjny (projekt miękki) – trwa wewnętrzne przygotowanie do wyboru wykonawcy zadania (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 839).

Kategoria oświatowa:

1. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na terenie ZSO nr 16 – wykonano projekt (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 878).

2. Mural w SP 10 – trwa poszukiwanie wykonawcy zadania (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 878).

3. Montaż wiaty rowerowej przy SP 10 – trwają roboty (więcej informacji pod nr tel. 95 7355 878).

 

 


 

 

Szanowni Państwo,

Przed nami realizacja zadań z Budżetu Obywatelskiego 2023. Przedstawiamy Państwu wykaz zadań wraz z danymi kontaktowymi pracowników, którzy będą nadzorować realizację poszczególnych projektów.

  1. Dirt Park w Parku Zacisze – parkowy tor do jazdy rowerem – Paulina Lewandowska, tel. 95 7355 819, WGT*
  2. Sadzenie drzew na osiedlu Europejskim – Rafał Chojnacki, tel. 95 7355 796, WGT*
  3. Wykonanie nasadzeń drzew przy ul. Poznańskiej między ul. Bindera i ul. Kowalskiego – Dawid Smoliński, tel. 95 7355 765, WGT*
  4. Wykonanie nasadzeń przy ul. Poznańskiej - Dawid Smoliński, tel. 95 7355 765, WGT*
  5. Wykonanie brakującego odcinka ścieżki prowadzącej z ul. Dowbora-Muśnickiego do SP21, Przedszkola nr 30, placu zabaw i siłowni plenerowej – Mikołaj Zawadzki, tel. 95 7355 845, WGT*
  6. Wykonanie nasadzeń drzew zacieniających plac zabaw przy ul. Kilińskiego – Rafał Chojnacki, tel. 95 7355 796, WGT*
  7. Wykonanie nasadzeń drzew ul. Sosabowskiego – Michał Łopiński, tel. 95 7355  768, WGT*
  8. Wykonanie nasadzeń drzew w Parku Górczyńskim - Michał Łopiński, tel. 95 7355 768, WGT*
  9. Wykonanie nasadzeń drzew przy ul. Szarych Szeregów - Michał Łopiński, tel. 95 7355 768, WGT*

10. Budowa chodników przy ul. Zielona Kotlina – Zbigniew Turzański, tel. 95 7355 819, WGT*

11. Wykonanie nasadzeń drzew przy Alei 11 Listopada w pasie rozdziału - Rafał Chojnacki, tel. 95 7355 796, WGT*

12. Zielono przy ul. Gwiaździstej - Rafał Chojnacki, tel. 95 7355 796, WGT*

13. Nasadzenie drzew przy ul. Wawrzyniaka - Dawid Smoliński, tel. 95 7355 765, WGT*

14. Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na rogach ul. Przemysłowej - Dawid Smoliński, tel. 95 7355 765, WGT*

15. Nasadzenia drzew i krzewów przy ul. Spokojnej - Dawid Smoliński, tel. 95 7355 765, WGT*

16. Nasadzenia drzew w pasach dróg publicznych na Zawarciu - Dawid Smoliński, tel. 95 7355 765, WGT*

17. Nowe nasadzenia drzew w rejonie skrzyżowania ul. Krzywoustego i Chrobrego – Aleksandra Żejmo-Hałaburda, tel. 95 7355 854, WGT*

18. Odtworzenie zieleni przyulicznej w rejonie Centrum - Aleksandra Żejmo-Hałaburda, tel. 95 7355 854, WGT*

19. Rekultywacja rozjeżdżonych przez samochody trawników wzdłuż Placu Grunwaldzkiego przy ul. Jagiellończyka - Aleksandra Żejmo-Hałaburda, tel. 95 7355 854, WGT*

20. Wykonanie nasadzeń przy ul. Roosevelta - Aleksandra Żejmo-Hałaburda, tel. 95 7355 854, WGT*

21. Wykonanie nasadzeń przy ul. Czereśniowej - Michał Łopiński, tel. 95 7355 768, WGT*

22. Wykonanie nasadzeń drzew przy ul. Piłsudskiego - Michał Łopiński, tel. 95 7355 768, WGT*

23. Remont schodów przy ul. Bohaterów Westerplatte oraz aranżacja terenów zielonych - Mikołaj Zawadzki, tel. 95 7355 845, WGT*

24. Święto ulicy Słonecznej (zadanie miękkie) – Marta Piekarska, tel. 95 7355 685, BSR*

25. Zawody ekstremalne Stunt po Gorzowsku - spot motoryzacyjny – Piotr Guszpit, tel. 95 7355 779, WSP*

26. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na terenie ZSO nr 16 – realizacja: ZSO nr 16, nadzór: Anna Chudzińska, tel. 95 7355 878, WED*

27. Mural w SP 10 - realizacja: SP nr 10, nadzór: Anna Chudzińska, tel. 95 7355 878, WED*

28. Montaż wiaty rowerowej przy SP 10 – realizacja: SP nr 10, nadzór: Anna Chudzińska, tel. 95 7355 878, WED*

29. Remont ul. Włókienniczej oraz sięgacza – Zdzisław Badora, tel. 95 7355 713, WDR*

30. Oświetlenie ul. Saperów  - Dariusz Łapka, tel. 95 7355 855, WDR*

31. Przebudowa odcinka ul. Dworskiej – Rafał Beker, tel. 95 7355 766, WDR*

32. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa przy ul. Inowrocławskiej – Halina Michalska, tel. 95 7355 588, WDR*

33. Budowa ścieżki spacerowej od ul. Metziga do ul. Cegielskiego – Zdzisław Badora, tel. 95 7355 713, WDR*

34. Przebudowa drogi przy ul. Pirytowej – Lidia Chudalewska, tel. 95 7355 580, WDR*

35. Bezpieczna strefa zamieszkania przy ul. Bohaterów Westerplatte - Zdzisław Badora, tel. 95 7355 713, WDR*

36. Remont chodnika przy parkingu naprzeciw budynku przy ul. Sucharskiego - Zdzisław Badora, tel. 95 7355 713, WDR*

37. Bezpieczne przejście przy ul. Starzyńskiego - etap I - Zdzisław Badora, tel. 95 7355 713, WDR*

38. Przebudowa ul. Klonowej - Zdzisław Badora, tel. 95 7355 713, WDR*

39. Montaż wiaty rowerowej pod Askaną - Halina Michalska, tel. 95 7355 588, WDR*

40. Udoskonalenie infrastruktury rowerowej na Górczynie - Halina Michalska, tel. 95 7355 588, WDR*

41. Remont, przebudowa chodnika przy ul. 30 Stycznia -  Lidia Chudalewska, tel. 95 7355 580, WDR*

42. Budowa wielofunkcyjnego boiska na osiedlu Europejskim – Agnieszka Kłak, tel. 95 7355 918, WIN*

43. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Starzyńskiego – Agnieszka Plis-Chmielewska, tel. 95 7355 901, WIN*

44. Remont jezdni ul. Ikara - II etap – Małgorzata Kasprzak, tel. 95 7355 707, WIN*

45. Budowa parkingów z płyt ażurowych, chodnika oraz wykonanie nasadzeń drzew wzdłuż ul. Grabskiego – Agnieszka Plis-Chmielewska, tel. 95 7355 901, WIN*

46. Remont chodnika i schodów wraz z prawidłowym odprowadzeniem wód opadowych przy ul. Słonecznej – Jacek Szempliński, tel. 661-101-246, ZGM*

47. Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy altance śmietnikowej przy ul. Słonecznej - Jacek Szempliński, tel. 661-101-246, ZGM*

48. Zakup i montaż betonowego stołu do tenisa stołowego przy ul. Gwiaździstej - Jacek Szempliński, tel. 661-101-246, ZGM*

49. Remont chodnika obok bloku przy ul. Gwiaździstej 20 - Jacek Szempliński, tel. 661-101-246, ZGM*

50. Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego - Jacek Szempliński, tel. 661-101-246, ZGM*

 

*Poniżej znajdują się wyjaśnienia dotyczące skrótów nazw wydziałów:

WGT* – Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu,

BSR – Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji,

WSP – Wydział Sportu,

WDR – Wydział Dróg,

WIN – Wydział Inwestycji,

ZGM – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

 

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.