4. Przebudowa lokali komunalnych przeznaczonych na lokale socjalne

mieszkanie po remoncie                    

          ■         Cel rewitalizacji realizowany przez to przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 1.1. Zmniejszyć skalę dziedziczenia ubóstwa poprzez aktywne wsparcie

                       ■         Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie w wielu lokalizacjach na całym obszarze rewitalizacji.

                       ■         Opis realizowanych zadań

Przedsięwzięcie polega na kompleksowym wyremontowaniu lokali komunalnych
w celu poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin ubiegających się o przydział lokalu socjalnego. Pierwszy etap zadania (20 lokali) jest już w toku realizacji. Następny etap będzie obejmował 100 lokali komunalnych.

                       ■         Podmiot realizujący przedsięwzięcie

Wydział Spraw Społecznych we współpracy z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej

                       ■         Szacowana wartość przedsięwzięcia i źródło finansowania

  • 3 461 184,07 zł, w tym: budżet miasta oraz środki z Funduszu Dopłat BGK

                       ■         Opis powiązań i synergii z innymi przedsięwzięciami

Występuje synergia z następującymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi:

  • Przedsięwzięcie nr 10 .:               „Mieszkać lepiej” – konkurs dotacji do remontów
  • Przedsięwzięcie nr  11.:               Społeczne budownictwo czynszowe w Gorzowie
  • Przedsięwzięcie nr  34.:               Program rozwiązywania problemów zadłużenia
  • Przedsięwzięcie nr 44.: program KAWKA – etap II

                       ■         Opis oddziaływania przedsięwzięcia na zdiagnozowany kryzys

W związku ze zdiagnozowanymi koncentracjami ubóstwa w obszarze rewitalizacji występuje stałe duże zapotrzebowanie na najtańsze rozwiązania zapewniające zamieszkanie rodzinom.

                       ■         Prognozowane rezultaty przedsięwzięcia i sposób ich oceny

Rezultatem będzie stworzenie warunków mieszkaniowych. Wskaźnikiem rezultatu jest odsetek lokali zasiedlonych w stosunku do lokali wyremontowanych, badany narastająco na koniec kolejnych lat.

 PRZEDSIĘWZIĘCIE ZREALIZOWANE

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.