Powróć do: Konsultacje społeczne

Zmiana nazwy miasta?

Konsultacje społeczne ws. zmiany nazwy miasta na Gorzów

informacje o konsultacjach zmiany nazwy miastaKonsultacje społeczne w tak ważnej sprawie jaką jest zmiana nazwy miasta to wyjątkowe wydarzenie, dlatego zachęcamy do powszechnego w nim udziału. Zaplanowaliśmy szereg narzędzi, z których można skorzystać aby wyrazić swoją opinię. Jest to proces zainicjowany przez samych mieszkańców, którzy powołali Komitet Obywatelski i jesienią  ubiegłego roku złożyli wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych ws zmiany nazwy miasta na Gorzów. Natomiast w listopadzie ubiegłego roku Prezydent Miasta podjął decyzję o ich przeprowadzeniu, w wyniku czego rozpoczynamy dialog z mieszkańcami.

 

Celem konsultacji społecznych i zaplanowanych w ich ramach działań jest, co oczywiste, zebranie opinii oraz uzyskanie stanowiska mieszkańców w sprawie zmiany nazwy miasta, a także włączenie ich do dialogu i zaprezentowanie szerszego kontekstu omawianego zagadnienia.

Chcemy zaprezentować mieszkańcom szersze spojrzenie na temat nazwy miasta. Pokazać temat w ujęciu historycznym, językoznawczym, socjologicznym, geograficznym. Dlatego też podjęliśmy współpracę z zespołem ekspertów, który odpowiada za merytoryczne treści w tym zakresie. W jego skład wchodzi kadra naukowa Akademii im. Jakuba z Paradyża: prof. Elżbieta Skorupska – Raczyńska, prof. Przemysław Słowiński, prof. Arkadiusz Wołoszyn oraz dr Łukasz Budzyński.

Formy przeprowadzenia konsultacji:

-        zbieranie uwag i opinii na formularzach

Wypełniony formularz uwag w terminie do 2 sierpnia 2024 r. należy: wysłać w formie elektronicznej na adres: bsr@um.gorzow.pl; złożyć w formie papierowej w siedzibach Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 4 oraz ul. Myśliborskiej 34 wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miast

-        ankieta 19.07. do 2.08.,

-        spotkania informacyjne.

 

Terminy i miejsca spotkań:

-        11.06. godz. 17:00 Akademia im. Jakuba z Paradyża, aula im. prof. Stanisława Kirkora, ul. Chopina 52, bud. 5;

-        20.06. godz. 17:00 Urząd Miasta, sala sesyjna, ul. Sikorskiego 4;

-        25.06. godz. 17:00 SP 20, sala konferencyjna, ul. Szarych Szeregów 7 (wejście od ul. Sucharskiego).

 

Materiały informacyjne

Procedura zmiany nazwy miasta - infografika

infografika z kolejnymi krokami w procedurze zmiany nazwy miasta

 

Nazwa Gorzowa Wielkopolskiego w perspektywie geograficznej.

prof. AJP dr Arkadiusz Wołoszyn

mapa jednostki fizjograficzneWedług podziału Polski na jednostki fizyczno-geograficzne Kondrackiego (2002) teren miasta Gorzowa Wielkopolskiego leży w Obszarze Europy Zachodniej, Prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, Podprowincji Pojezierza Południowobałtyckiego na granicy dwóch makroregionów. Część południowa miasta należy do Pradoliny Toruńsko Eberswaldzkiej, a część północna do Pojezierza Południowopomorskiego. Dalsze uszczegółowienie na mezoregiony pozwala zaliczyć południową część miasta do Kotliny Gorzowskiej (315.33), a północną do Równiny Gorzowskiej (314.61). Według tego podziału Kotlina Gorzowska na południu graniczy z Pojezierzem Łagowskim (315.42) oraz z Bruzdą Zbąszyńską (315.44), a dopiero na południowym wschodzie z Pojezierzem Poznańskim (315.51) należącym do Mezoregionu Pojezierza Wielkopolskiego (ryc. 1). Czytaj więcej (plik do pobrania).


rys. fragment mapy Polski zawierającej granice jednostek fizyczno-geograficznych według Kondrackiego (2002).


 

Gorzów Wielkopolski. Zarys dziejów miasta wraz z uwzględnieniem historycznych aspektów pochodzenia nazwy miasta (wersja uzupełniona)

dr hab. Przemysław Słowiński

gorzów w słowniku geograficznymLiczące obecnie nieco ponad 115 tys. mieszkańców miasto posiada długą historię sięgającą wieków średnich. Przez zdecydowaną część swej historii było miastem niemieckim, a zmiany granic w 1945 r. oraz przypisanie poszczególnych terytoriów do państw wynikające z międzynarodowych rozstrzygnięć kończących II wojnę światową spowodowały, że miasto znalazło się w zarządzie państwa polskiego, następnie stało się integralną częścią państwa polskiego. Na temat miasta Landsberg an der Warthe – Gorzów Wielkopolski powstały opracowania polskich i niemieckich badaczy oraz popularyzatorów wiedzy z zakresu historii, kultury, administracji, literatury, prasy, edukacji i innych. Czytaj więcej (plik do pobrania)

rys. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, W. Walewskiego  t. V, Warszawa 1884, s. 73-74.


 

Nazwa Gorzów Wielkopolski/Gorzów na tle toponimii ogólnej

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska


zarządzenie o zmianie nazwy miastUrzędowe zmiany nazw miejscowych uwarunkowane są przede wszystkim politycznie i administracyjnie, pod wpływem istotnych dla danego terenu nacisków historycznych i procesów transformacyjnych, jak odzyskanie jego niepodległości, powrót do dawnych granic przynależności, odzyskanie statusu tożsamościowego. Przykładem takiego dokumentu jest akt prawny, na mocy którego w 1946 roku wprowadzono nazwy miejscowe na terenach tzw. ziem odzyskanych, czyli Zarządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 7 maja 1946 r. o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości, wydane na podstawie art. 2 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 24 października 1934 r. o ustalaniu nazw miejscowości i numeracji nieruchomości (Dz. U. R. P. Nr 94, poz. 850) oraz art. 2 dekretu z dn. 13 listopada 1945 r. o zarządzie ziem odzyskanych (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 295), a ustalające brzmienie polskich nazw miejscowości oraz ich pisownię. Czytaj więcej (plik do pobrania)

rys. Zarządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych


 

Problematyka nazwy miasta w perspektywie socjologicznej

dr Łukasz Budzyński

budynek starostwa gorzów nad wartąWzrost ruchliwości społecznej, dynamiczne przemiany więzi społecznych, a także rosnąca złożoność struktur społecznych przy jednoczesnej ich nietrwałości, przyczyniają się do coraz większego zainteresowania się problematyką tożsamości. Poszukiwania odpowiedzi na pytanie „kim jestem?” jest realizowane na wielu poziomach. Jednym z nich jest poziom tożsamości zbiorowych wyrażające się w kategorii „My”. Przykładem takiej formy tożsamości może być tożsamość lokalna. Na poziomie miasta tożsamość taka rozumiana jest jako poczucie więzi z przestrzenią miejską wraz z istniejącą w jej obrębie specyfiką kulturową (symboliczną) oraz strukturalną. W wymiarze symbolicznym ważnym elementem będzie nazwa miasta, która nie jest tylko sekwencją liter. Jest ona symbolem, który wiąże się z historią, pamięcią, a także z osiągnięciami oraz emocjami ludzi w nim mieszkających. Nazwa miasta może być źródłem poczucia przynależności jego mieszkańców do określonej wspólnoty lokalnej. Czytaj więcej (plik do pobrania).

fot. ze zbiorów Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim

 

Prognoza skutków finansowych zmiany nazwy miasta

 

zarys konturów miasta  prognoza skutków finansowychWydział Geodezji i Katastru przygotował prognozę skutków finansowych zmiany nazwy miasta. Co ważne, ten dokument chcielibyśmy również  poddać do konsultacji z mieszkańcami. W formularzu do składania uwag i opinii mogą Państwo wskazać rodzaj i wysokość kosztu, który powinien uzupełnić sporządzoną prognozę oraz podać jego podstawę prawną. Czytaj więcej (plik do pobrania).

 

Ważne dokumenty:

Zarządzenie Prezydenta Miasta ws. konsultacji społecznych - tu.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta - tu.

Wniosek Komitetu Obywatelskiego ws. konsultacji społecznych nt. zmiany nazwy miasta- tu - ogłoszenie poniżej.DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.