Sesja Rady Miasta

Zdjęcie do Sesja Rady Miasta

Przewodniczący Rady Miasta zwołał III sesję Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na dzień 18 czerwca 2024 r. o godz.14.00 w sali narad (niski parter) Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Sikorskiego 4.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wolne wnioski i informacje oraz oświadczenia klubowe.

4. Sprawozdanie z działalności zakładów budżetowych za 2023 rok.

5. Raport o stanie miasta Gorzowa Wielkopolskiego w roku 2023:

https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/575/Za_2023_rok/

     a) zapoznanie się z raportem o stanie miasta Gorzowa Wielkopolskiego,

     b) debata,

     c) druk nr 22 - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego wotum zaufania.

6. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2023 r.

https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/pobierz.php?plik=sprawozdanie_opisowe_2023r..pdf&id=52394&stats=true

https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/300/9907/Sprawozdania_roczne_z_wykonania_planow_finansowych_instytucji_kultury_za_2023_rok/

https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/116/Majatek_Miasta/

https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/pobierz.php?plik=prezentacja_2023.pdf&id=52596&stats=true

https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/pobierz.php?plik=UCHWALA_RIO.II.K.0010.253.2024_1_akt.pdf&id=52577&stats=true

https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/556/2023_rok/

a)      zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2023 r., sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta za 2023 r., sprawozdaniem rocznym
z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2023 r. oraz informacją o stanie i sposobie gospodarowania majątkiem trwałym miasta Gorzowa Wielkopolskiego na dzień 31.12.2023 r.,

b)      zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. za 2023r. wraz z informacją o stanie mienia Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,

c)      zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta,

d)      zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

e)      druk nr 23 - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego za 2023 rok,

f)       druk nr 24 - podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

7. Sprawozdanie z realizacji Programu „Karta Seniora” za rok 2023.

8. Sprawozdanie z działalności Gorzowskiej Rady Seniorów w 2023 roku.

9. Sprawozdanie z działalności Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim za 2023 rok.

10. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku.

11. Druk nr 43 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

12. Druk nr 44 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

13. Druk nr 45 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

14. Druk nr 46 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

15. Druk nr 50 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2024-2049.

16. Druk nr 28 - podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej, prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

17. Druk nr 49 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

18. Druk nr 34 – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Gorzów Wielkopolski a Gminą Skwierzyna w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

19. Druk nr 35 – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Gorzów Wielkopolski a Powiatem Słubickim w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

20. Druk nr 36 – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Gorzów Wielkopolski a Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

21. Druk nr 37 – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Gorzów Wielkopolski a Powiatem Międzychodzkim w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

22. Druk nr 38 – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Gorzów Wielkopolski a Powiatem Sulęcińskim w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

23. Druk nr 39 – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Gorzów Wielkopolski a Gminą Witnica w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

24. Druk nr 40 – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Gorzów Wielkopolski a Powiatem Międzyrzeckim w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

25. Druk nr 41 – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Gorzów Wielkopolski a Powiatem Gorzowskim w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

26. Druk nr 42 – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Gorzów Wielkopolski a Gminą Dobiegniew w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

27. Druk nr 33 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2024 r. dla Ośrodka Sportu i Rekreacji - zakładu budżetowego w Gorzowie Wielkopolskim.

28. Druk nr 47 – podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Targowej 2.

29. Druk nr 48 – podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Targowej 2

30. Druk nr 29 – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

31. Druk nr 51 – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze zamiany.

32. Druk nr 32 – podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2022-2024.

33. Druk nr 30 – podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

34. Druk nr 31 – podjęcie uchwały w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp.

35. Informacja Prezydenta Miasta na temat rozwiązania problemów przedsiębiorców zgłoszonych na sesji Rady Miasta w czerwcu 2023 r. oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju w sierpniu 2023 r.

36. Informacja z realizacji uchwał Rady Miasta.

37. Przyjęcie protokołu z I i II sesji Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

38. Sprawy różne.

39. Zakończenie obrad.

Wersja elektroniczna materiałów i projektów uchwał na stronach:

http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/255/Projekty_uchwal/

http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/88/Materialy_na_sesje/

powrót  do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.